Odbory MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbory MěÚOdbor dopravy

0: Ulice: Na Valech 72
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 140
4: Email: odbor.dopravy@mukolin.cz


Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru

Bc. Petra Jenešová
asistentka
podatelna odboru
parkovací karty

Leona Tichá
pokladní
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí, pokladna
 • Telefon: +420 321 748 104
 • Email: leona.ticha@mukolin.cz

Oddělení evidence řidičů a správních řízení


Mgr. Roman Holý
vedoucí oddělení
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 205
 • Telefon: +420 321 748 109
 • Email: roman.holy@mukolin.cz

Bc. Markéta Hamplová
přestupky proti BSP

Jiří Husa
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 214.A
 • Telefon: +420 321 748 135
 • Email: jiri.husa@mukolin.cz

Bc. Veronika Karásková
přestupky proti BSP

Pavlína Kašová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 8
 • Telefon: +420 321 748 123
 • Email: pavlina.kasova@mukolin.cz

Jan Klusoň
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 108
 • Email: jan.kluson@mukolin.cz

Miloš Kutílek
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 201 A
 • Telefon: +420 321 748 303
 • Email: milos.kutilek@mukolin.cz

Bc. Žaneta Mlýnková
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 5
 • Telefon: +420 321 748 120
 • Email: zaneta.mlynkova@mukolin.cz

Ivana Nutrová
přestupky proti BSP

Miroslava Pelikánová
přestupky proti BSP

Jitka Pokorná
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 6
 • Telefon: +420 321 748 100
 • Email: jitka.pokorna@mukolin.cz

Bc. Martin Říha
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 127
 • Email: martin.riha@mukolin.cz

Dana Špringlová
přestupky proti BSP

Petra Tyčová
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 206
 • Telefon: +420 321 748 182
 • Email: petra.tycova@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Vítová
přestupky proti BSP

Kateřina Volkmanová
evidence řidičů

Bc. Kamil Hrubý
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 208
 • Telefon: +420 321 748 128
 • Email: kamil.hruby@mukolin.cz

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel


Bc. Pavel Zeman
vedoucí oddělení
 • Město: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.18
 • Telefon: +420 321 748 110
 • Email: pavel.zeman@mukolin.cz

Jitka Gallistlová
evidence vozidel

Věra Hofmannová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Jana Horáková
evidence vozidel
správní řízení – zákonné pojištění
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 1
 • Telefon: +420 321 748 134
 • Email: jana.horakova@mukolin.cz

Alžběta Kasalová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Stanislav Paďouk
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.

Simona Paďourová
administrativní a spisová pracovnice
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.04
 • Telefon: +420 321 748 119
 • Fax: +420 321 748 115
 • Email: simona.padourova@mukolin.cz

Renata Peterová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 4
 • Telefon: +420 321 748 125
 • Email: renata.peterova@mukolin.cz

Marcela Ulcová
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.

Bc. Vendulka Voclíková
evidence vozidel

Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad


Vladimír Volf
vedoucí oddělení
speciální stavební úřad

Bc. Václav Carva
místní komunikace, autobusová doprava
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.02
 • Telefon: +420 321 748 181
 • Email: vaclav.carva@mukolin.cz

Jana Nováková
silnice II. a III. tř.
registrace vozidel taxislužby

Petra Procházková
silniční hospodářství, taxislužba

Odbor dotací a veřejných zakázek

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 253
4: Email: verejne.zakazky@mukolin.cz


Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.03
 • Telefon: +420 321 748 253
 • Email: pavla.simeckova@mukolin.cz

Bc.. Jana Dlabalová
projektová manažerka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.02
 • Telefon: +420 321 748 283
 • Email: jana.dlabalová@mukolin.cza

Mgr. Alena Hrabalová
projektová manažerka

Ing. Milana Podnecká
projektová manažerka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.02
 • Telefon: +420 321 748 283
 • Email: milana.podnecka@mukolin.cz

Bc. Klára Rakušanová
projektová manažerka

Finanční odbor

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolin I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 354
4: Fax: +420 321 748 281
5: Email: financni.odbor@mukolin.cz


Ing. Petr Villner
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.08
 • Telefon: +420 321 748 354
 • Email: petr.villner@mukolin.cz

Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek


Jana Miškovská
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.12
 • Telefon: +420 321 748 247
 • Email: jana.miskovska@mukolin.cz

Alena Brantová
referentka správy místních poplatků
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
 • Telefon: +420 321 400 757
 • Email: alena.brantova@mukolin.cz

Martina Jarešová
referentka správy místních poplatků
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
 • Telefon: +420 321 400 757
 • Email: martina.jaresova@mukolin.cz

Veronika Jelínková
referentka rozpočtu

Jitka Kolaříková
vymáhání pohledávek

Lenka Prokopová
referentka správy místních poplatků
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, přízemí, vpravo
 • Telefon: +420 321 400 757
 • Email: lenka.prokopova@mukolin.cz

Bc. Zdeňka Vosecká
vymáhání pohledávek
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.12
 • Telefon: +420 748 356
 • Email: zdenka.vosecka@mukolin.cz

Oddělení účetnictví


Ing. Marcela Homolková
vedoucí oddělení
hlavní účetní

Lenka Burianová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.15
 • Telefon: +420 321 748 358
 • Email: lenka.burianova@mukolin.cz

Renata Dejmková
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.14
 • Telefon: +420 321 748 241
 • Email: renata.dejmkova@mukolin.cz

Ludmila Dobřanská
likvidace faktur

Helena Havlíčková
pokladní

Ing. Ludmila Klobasová
evidence majetku

Hana Petrusová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 3.14
 • Telefon: +420 321 748 241
 • Email: hana.petrusova@mukolin.cz

Ing. Karolína Růžičková
daňová specialistka, pojištění majetku

Odbor investic a územního plánování

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 251
4: Fax: +420 321 748 257
5: Email: investice@mukolin.cz


Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 353
 • Email: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ilona Slušná
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 251
 • Email: ilona.slusna@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.06
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení investic a územního plánování


Ing. Iveta Horáková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 256
 • Email: iveta.horakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Karolina Kraicová
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: karolina.kraicova@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Jaromír Skála
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: jaromir.skala@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Bc. Vladimír Šindelář
územní plánování
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: vladimir.sindelar@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Karin Dostálová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: karin.dostalova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Václav Horák
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: vaclav.horak@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Iveta Luťhová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: iveta.luthova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jana Mlynářová DiS.
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 234
 • Email: jana.mlynarova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jiří Novotný
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: jiri.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Radka Váňová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: radka.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kancelář úřadu

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 245
4: Fax: +420 321 748 203
5: Email: kancelar.uradu@mukolin.cz


Eva Málková
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.05
 • Telefon: +420 321 748 245
 • Telefon: +420 724 211 283
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: eva.malkova@mukolin.cz

Michaela Holovská
referentka RM, ZM
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro – číslo kanceláře 2.03
 • Telefon: +420 321 748 254
 • Email: michaela.holovska@mukolin.cz

Mgr. Šárka Kuchařová
organizační pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.04
 • Telefon: + 420 321 748 289
 • Fax: + 420 321 748 203
 • Email: sarka.kucharova@mukolin.cz

Oddělení hospodářské správy


Mgr. Monika Pohůnková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - 1.18
 • Telefon: +420 321 748 272
 • Email: monika.pohunkova@mukolin.cz

Bc. Michal Pazdera
energetik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.19
 • Telefon: +420 321 748 355
 • Email: michal.pazdera@mukolin.cz

Bc. Veronika Michálková
metodik spisové služby

Drahomíra Drtinová
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224

Olga Hartmanová
podatelna, archiv
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: olga.hartmanova@mukolin.cz

Lucie Horáčková
podatelna, archiv
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 223
 • Email: lucie.horackova@mukolin.cz

Veronika Lapšanská
hospodářská správa, podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: veronika.lapsanska@mukolin.cz

Pavlína Loudátová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: pavlina.loudatova@mukolin.cz

Petr Novák
řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.18b
 • Telefon: +420 321 748 112
 • Email: petr.novak@mukolin.cz

Lukáš Paroulek
dopravní referent, řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 348

Nikola Pazderová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: nikola.pazderova@mukolin.cz

Ivana Straková
podatelna
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: ivana.strakova@mukolin.cz

Josef Zíka
řidič
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 348

Vladimír Sládek
správce areálu sv. Bartoloměje, redaktor
 • Ulice: Brandlova
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: budova "Stará škola"
 • Telefon: +420 607 149 676
 • Email: vladimir.sladek@mukolin.cz

Oddělení informatiky


Petr Musílek
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 391
 • Telefon: +420 602 214 535
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petr.musilek@mukolin.cz

Roman Koděra
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 275
 • Telefon: +420 601 128 977
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: roman.kodera@mukolin.cz

Mgr. Petra Kučerová
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
informatička
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 292
 • Telefon: +420 728 407 702
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petra.kucerova@mukolin.cz

Ing. Ella Pátková
informatička - GIS
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 148
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: ella.patkova@mukolin.cz

Martin Svoboda
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 367
 • Telefon: +420 606 694 144
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: martin.svoboda@mukolin.cz

Personální a mzdové oddělení


Dana Bendžíková
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 220
 • Email: dana.bendzikova@mukolin.cz

Pavlína Kuthanová
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - číslo kanceláře 4.03
 • Telefon: +420 321 748 235
 • Email: pavlina.kuthanova@mukolin.cz

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 216
4: Fax: +420 321 748 203
5: Email: marketing@mukolin.cz


Ing. Gabriela Malá MBA
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 216
 • Telefon: +420 603 253 025
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: gabriela.mala@mukolin.cz

Mgr. Hana Morová
redaktorka Zpravodaje
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 236
 • Telefon: +420 602 685 076
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: hana.morova@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Tesařová
referentka cestovního ruchu
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 384
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: katerina.tesarova@mukolin.cz

Marie Matějíčková
pracovnice informačního centra
 • Ulice: Na Hradbách 157
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: Městské informační centrum, ul. Na Hradbách
 • Telefon: +420 321 712 021
 • Email: marie.matejickova@mukolin.cz

Lydie Tachecí
recepční rozhledny Vodárna Kolín
 • Ulice: ul. Míru
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: recepce rozhledny
 • Telefon: +420 727 941 361
 • Email: vodarna@mukolin.cz

Odbor obrany a krizového řízení

0: Ulice: Kutnohorská 23
1: Město: Kolín 4
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 193
4: Email: krizovy.stab@mukolin.cz


Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru
bezpečnostní ředitel
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 101
 • Telefon: +420 321 727 354
 • Telefon: +420 321 748 193
 • Email: tomas.pospech@mukolin.cz

Jarmila Dvořáková
referentka
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 103
 • Telefon: 321 748 195
 • Email: jarmila.dvorakova@mukolin.cz

Sekretariát vedení města

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Fax: +420 321 720 911
5: Email: sekretariat@mukolin.cz


Andrea Vincourová
vedoucí sekretariátu, asistentka I. místostarostky
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 215
 • Email: andrea.vincourova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Hrubá
asistentka starosty, tisková mluvčí
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 201
 • Telefon: +420 606 709 889
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.hruba@mukolin.cz

Ing. Romana Hanušová
asistentka II. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 214
 • Telefon: +420 775 911 555
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: romana.hanusova@mukolin.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

0: Ulice: Karlovo náměstí 45
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 259
4: Fax: +420 321 748 126
5: Email: socialni.odbor@mukolin.cz


Ing. Mgr. Zdenka Dušková
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 310
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zdenka.duskova@mukolin.cz

Alena Sluková
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 259
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.slukova@mukolin.cz

Radka Sojková
pokladní
ekonomka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 183
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: radka.sojkova@mukolin.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Ing. Bc. Alena Krchová
vedoucí oddělení
tajemnice komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 305
 • Telefon: +420 321 748 350
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.krchova@mukolin.cz

Mgr. Marie Hepnárková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 118
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.hepnarkova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Herčíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 177
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.hercikova@mukolin.cz

Gabriela Heresová
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 360
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: gabriela.heresova@mukolin.cz

Mgr. Martina Homolková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 175
 • Email: martina.homolkova@mukolin.cz

Jitka Jeřábková Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 106
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jitka.jerabkova@mukolin.cz

Zdena Kronusová DiS.
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 315
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zdena.kronusova@mukolin.cz

Mgr. Jana Machačová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 102
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jana.machacova@mukolin.cz

Mgr. Eliška Moldanová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 154
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: eliska.moldanova@mukolin.cz

Bc. Marie Muchová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 312
 • Telefon: +420 321 748 169
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.muchova@mukolin.cz

Petra Nechanická
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - dveře č. 410
 • Telefon: +420 321 748 314
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: petra.nechanicka@mukolin.cz

Mgr. Klára Nováková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - dveře č. 406
 • Telefon: +420 321 748 172
 • Email: klara.novakova@mukolin.cz

Ivana Pilná DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 167
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ivana.pilna@mukolin.cz

Jeanne Pošíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 209
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jeanne.posikova@mukolin.cz

Květoslava Semotamová Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 101
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kvetoslava.semotamova@mukolin.cz

Mgr. Monika Urbanová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - č. dveří 406
 • Telefon: +420 321 748 192
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.urbanova@mukolin.cz

Bc. Jan Vaníček
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 141
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jan.vanicek@mukolin.cz

Lucie Veselá DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - č. dveří 312
 • Telefon: +420 321 748 142
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: lucie.vesela@mukolin.cz

Oddělení sociální péče a zdravotnictví


Mgr. Leona Auersvaldová
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro, dveře č. 204
 • Telefon: +420 748 326
 • Email: leona.auersvaldova@mukolin.cz

Ivana Johannisová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.215
 • Telefon: +420 321 748 274
 • Email: ivana.johannisova@mukolin.cz

Mgr. Zbyněk Košata
sociální pracovník, veřejné opatrovnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 284
 • Telefon: +420 601 133 244
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zbynek.kosata@mukolin.cz

Monika Kroupová DiS.
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánků
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 216
 • Telefon: +420 321 748 208
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.kroupova@mukolin.cz

Iveta Langová
veřejné opatrovnictví
přestupkové řízení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 273
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.langova@mukolin.cz

Martina Najbrtová DiS.
umisťování do DPS, kluby důchodců
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 1.patro - dveře č. 106
 • Telefon: +420 321 748 178
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: martina.najbrtova@mukolin.cz

Monika Novotná
veřejné opatrovnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 116
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.novotna@mukolin.cz

Mgr. Martina Pospěchová
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dvetře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 179
 • Telefon: +420 725 897 472
 • Email: martina.pospechova@mukolin.cz

Bc.. Jolana Straková
veřejné opatrovnictví, přestupky
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jolana.strakova@mukolin.cz

Ing. Štěpánka Janstová
manažer strategického plánu sociálního začleňování
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 170
 • Telefon: +420 725 897 471
 • Email: stepanka.janstova@mukolin.cz

Odbor správních činností a přestupků

0: Ulice: Karlovo náměstí 44
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Email: spravni.odbor@mukolin.cz


Jana Kramářová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: přízemí
 • Telefon: +420 321 748 131
 • Email: jana.kramarova@mukolin.cz

Pavla Husová
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 156
 • Email: pavla.husova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Bc. Markéta Peterová
evidence obyvatel, ohlašovna
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 157
 • Email: marketa.peterova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Jana Rapčáková
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 124
 • Email: jana.rapcakova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Matrika


Martina Lebedová
matrikářka

Jana Nuhlíčková
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 219
 • Kancelář: 1.17
 • Email: jana.nuhlickova@mukolin.cz

Kristýna Smítková
matrikářka

Oddělení přestupků


Mgr. Michaela Havlíková
vedoucí oddělení

Lenka Brandejská
přestupkové řízení

Renata Procházková
přestupkové řízení

Bc. Miroslav Šeda
přestupkové řízení

Správní oddělení


Markéta Kubíčková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 163
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: marketa.kubickova@mukolin.cz

Ilona Dyrčíková
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 159
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: ilona.dyrcikova@mukolin.cz

Kateřina Jahodová
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 164
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: katerina.jahodova@mukolin.cz

Romana Králová
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 155
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: romana.kralova@mukolin.cz

Bc. Vlasta Nečesaná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 158
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: vlasta.necesana@mukolin.cz

Michaela Pokorná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 161
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: michaela.pokorna@mukolin.cz

Odbor správy bytových a nebytových prostor

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 111
4: Fax: +420 321 720 911
5: Email: sprava.budov@mukolin.cz


Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 246
 • Email: josef.michalcik@mukolin.cz

Alice Šauerová
referentka pronájmu bytů
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 260
 • Email: alice.sauerova@mukolin.cz

Petr Dušánek
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 385
 • Telefon:
 • Email: petr.dusanek@mukolin.cz

Jana Sklenaříková
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: v přízení budovy v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 188
 • Email: jana.sklenarikova@mukolin.cz

Jiří Šustr
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon: +420 602 134 091
 • Email: jiri.sustr@mukolin.cz

Oddělení ekonomiky a správy pohledávek


Mgr. Petra Krásná
vedoucí oddělení
byty – pronájem
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 261
 • Email: petra.krasna@mukolin.cz

Eva Jiroutová
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 268
 • Email: eva.jiroutova@mukolin.cz

Ing. Alena Kafková
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, za průjezdem vlevo
 • Telefon: + 420 321 748 239
 • Email: alena.kafkova@mukolin.cz

Lucie Kučerová
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, za průjezdem vlevo
 • Telefon: +420 321 748 239
 • Email: lucie.kucerova@mukolin.cz

Radka Rosická
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 184
 • Email: radka.rosicka@mukolin.cz

Šárka Schederová
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 185
 • Email: sarka.schederova@mukolin.cz

Odbor správy městského majetku

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 263
4: Fax: +420 321 748 257
5: Email: majetek@mukolin.cz


Ing. Jan Kokeš
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 263
 • Email: jan.kokes@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Markéta Divišová
úklid, opravy a údržba komunikací, blokové čištění
 • Telefon: +420 321 748 238
 • Email: marketa.divisova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Karel Chudoba
vyjadřování ke stavebním záměrům, sjezdy, zateplení budov, souhlas vlastníka sousedního pozemku, prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy, dražby
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: karel.chudoba@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Mgr. Markéta Šafránková
prodej, výkup, směna, pronájem, E-ZAK, obnova vodohospodářské infrastruktury
 • Telefon: +420 321 748 204
 • Email: marketa.safrankova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro , č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kateřina Klérová
mobiliář, úklid
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: katerina.klerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 352 139

Jana Krügerová
věcná břemena na pozemcích města, prodej, výkup, pronájem
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: jana.krugerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jana Mádrová
místní poplatky za užívání veřejného prostranství (reklamní zařízení, restaurační zahrádky), hala Borky, odpadové hospodářství, vizuální smog
 • Telefon: +420 321 748 290
 • Email: jana.madrova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jiřina Morcová
prodej, pronájem, výkup, směna, zahrádky
 • Telefon: +420 321 748 291
 • Email: jirina.morcova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Bc. Radka Šturmová
zábory, trhy, lesy, vraky, reklama
 • Telefon: +420 321 748 244
 • Email: radka.sturmova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo č. dveří 0.02 suteren
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 725 545 000

Jitka Vacková
prodej, výkup, pronájem, směna, misys, věcná břemena na pozemcích obce
 • Telefon: +420 321 748 199
 • Email: jitka.vackova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Klára Vokřálová
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat
 • Telefon: +420 321 748 290
 • Email: klara.vokralova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Odbor školství, kultury a sportu

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín 1
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 228
4: Telefon: +420 321 748 249
5: Telefon: +420 321 748 150
6: Telefon: +420 321 748 239
7: Telefon: +420 321 748 323
8: Email: odbor.skolstvi@mukolin.cz
9: Email: kultura@mukolin.cz


Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro č. 13
 • Telefon: +420 321 748 228
 • Email: petr.kesner@mukolin.cz

Lenka Borseníková
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.1
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Email: lenka.borsenikova@mukolin.cz

Mgr. Jitka Hermová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 1
 • Email: jitka.hermova@mukolin.cz

Jiří Chlád
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Telefon: +420 702 268 075
 • Email: jiri.chlad@mukolin.cz

Jana Kavříková
referent státní správy a samosprávy ve školství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - č.2
 • Telefon: +420 321 748 150
 • Email: jana.kavrikova@mukolin.cz

Bc. Jitka Skramuská
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 14
 • Telefon: +420 321 748 249
 • Email: jitka.skramuska@mukolin.cz

Kateřina Záhorová
referent státní správy a samosprávy ve školství

Oddělení vnitřního auditu a kontroly

0: Ulice: Karlovo náměstí 78
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Email: audit.kontrola@mukolin.cz


Mgr. Ing. Šárka Jelínková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - č. dveří 2.03
 • Telefon: +420 321 748 189
 • Email: sarka.jelinkova@mukolin.cz

Ing. Petra Budíková
kontrolorka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.20
 • Telefon: +420 321 748 359
 • Email: petra.budikova@mukolin.cz

Ivana Honejsková
veřejnosprávní kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: kancelář 1.04
 • Telefon: +420 321 748 138
 • Email: ivana.honejskova@mukolin.cz

Odbor výstavby – stavební úřad

0: Ulice: Zámecká 160
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 231
4: Email: stavebni.urad@mukolin.cz


Eva Havlíčková
pověřená vedením odboru
vedoucí oddělení

Ludmila Jeřábková
administrativní a spisová pracovnice

Věra Lapšanská
administrativní a spisová pracovnice
korespondence

Lucie Váňová
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 287
 • Email: lucie.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.10
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jana Zadražilová
podatelna odboru
administrativní a spisová pracovnice

Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad


Jana Pešíková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 233
 • Email: jana.pesikova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.13
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jana Vyšanská
referentka památkové péče
 • Telefon: +420 321 748 364
 • Email: jana.vysanska@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Oddělení stavebního úřadu


Martin Ďuriš
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 200
 • Email: martin.duris@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Iveta Ledvinová
referentka stav. úřadu

Václav Nešvara
referent stav. úřadu

Josef Novotný
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 229
 • Email: josef.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Josef Vančura
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 255
 • Email: josef.vancura@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jiří Vokál
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 232
 • Email: jiri.vokal@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jana Vrzáčková

Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad

0: Ulice: Karlovo náměstí 45
1: Město: Kolín I
2: PSČ: 280 12
3: Kancelář: budova C, 1. patro
4: Telefon: +420 321 748 111
5: Email: zivnost.odbor@mukolin.cz


Bc. Helena Stará
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 109
 • Telefon: +420 321 748 258
 • Telefon: +420 606 742 141
 • Email: helena.stara@mukolin.cz

Oddělení kontroly


JUDr. Vojtěch Hrda
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 108
 • Telefon: +420 321 748 152
 • Telefon: +420 606 882 302
 • Email: vojtech.hrda@mukolin.cz

Ing. Iva Hlaváčová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 312
 • Email: iva.hlavacova@mukolin.cz

Leoš Severa
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 107
 • Telefon: +420 321 748 151
 • Telefon: +420 602 419 676
 • Email: leos.severa@mukolin.cz

Diana Vachová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 139
 • Email: diana.vachova@mukolin.cz

Oddělení registrace


Ing. Kateřina Myřátská
vedoucí oddělení
registrace
 • Ulice: Karlovo nám. 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 106
 • Telefon: +420 321 748 149
 • Email: katerina.myratska@mukolin.cz

Martina Hodanová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 153
 • Email: martina.hodanova@mukolin.cz

Ing. Věra Marková
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 136
 • Email: vera.markova@mukolin.cz

Helena Müllerová DiS.
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 137
 • Email: helena.mullerova@mukolin.cz

Jana Schulzová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 383
 • Email: jana.schulzova@mukolin.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

0: Ulice: Sokolská 545
1: Město: Kolín II
2: PSČ: 280 12
3: Telefon: +420 321 748 334
4: Fax: +420 321 727 938
5: Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 335
 • Email: radek.smutny@mukolin.cz

Daniela Tvrdíková
administrativa
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.01
 • Telefon: +420 321 748 334
 • Email: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny


Ing. Martin Gregor DiS.
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 300
 • Email: martin.gregor@mukolin.cz

Mgr. Andrea Hronová
ochrana rostlin a zvířat
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.13
 • Telefon: +420 321 748 320
 • Email: andrea.hronova@mukolin.cz

Hana Černovská
ochrana přírody
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 337
 • Email: hana.cernovska@mukolin.cz

Stanislava Kiliánová
ochrana rostlin
ochrana zvířat proti týrání
rybářství
rybářské a lovecké lístky

Jaroslava Podoláková
ochrana zemědělského půdního fondu

Bc. Alena Pospíšilová
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 336
 • Email: alena.pospisilova@mukolin.cz

Ing. Martin Pros
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 325
 • Email: martin.pros@mukolin.cz

Oddělení správy městské zeleně


Ing. Josef Melich
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.20
 • Telefon: +420 321 748 307
 • Email: josef.melich@mukolin.cz

Ing. Tereza Matyášová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - kancelář č. 1.05
 • Telefon: +420 321 748 338
 • Email: tereza.matyasova@mukolin.cz

Lucie Urbanová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 322
 • Email: lucie.urbanova@mukolin.cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší


Ing. Blanka Mukařovská
vedoucí oddělení
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 349
 • Email: blanka.mukarovska@mukolin.cz

RNDr. Vladimír Gladkov
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 328
 • Email: vladimir.gladkov@mukolin.cz

Kateřina Haklová DiS.
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 324
 • Email: katerina.haklova@mukolin.cz

Štěpánka Holá
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 330
 • Email: stepanka.hola@mukolin.cz

Miroslav Chramosta
ochrana ovzduší, EIA
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 329
 • Email: miroslav.chramosta@mukolin.cz

Ing. Petr Nový
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 332
 • Email: petr.novy@mukolin.cz

Jana Stankeová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 351
 • Email: jana.stankeova@mukolin.cz

Renáta Zemanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.17
 • Telefon: +420 321 748 342
 • Email: renata.zemanova@mukolin.cz