Odbory MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbory MěÚOdbor dopravy

Ulice: Na Valech 72
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 140
Email: odbor.dopravy@mukolin.cz


Ing. Bc. František Pospíšil
vedoucí odboru

Marie Jandová
asistentka
podatelna odboru
parkovací karty

Martina Nekvindová
pokladní

Oddělení evidence řidičů a správního řízení


Bc. Kamil Hrubý
vedoucí oddělení
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 208
 • Telefon: +420 321 748 128
 • Email: kamil.hruby@mukolin.cz

Bc. Markéta Hamplová
přestupky proti BSP

Bc. Dana Hauserová
přestupky proti BSP

Mgr. Roman Holý
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 205
 • Telefon: +420 321 748 109
 • Email: roman.holy@mukolin.cz

Jiří Husa
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 214.A
 • Telefon: +420 321 748 135
 • Email: jiri.husa@mukolin.cz

Veronika Karásková
přestupky proti BSP

Pavlína Kašová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 8
 • Telefon: +420 321 748 123
 • Email: pavlina.kasova@mukolin.cz

Jan Klusoň
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 108
 • Email: jan.kluson@mukolin.cz

Miloš Kutílek
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 201 A
 • Telefon: +420 321 748 303
 • Email: milos.kutilek@mukolin.cz

Petr Novák
přestupky proti BSP
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 205
 • Telefon: +420 321 748 112
 • Email: petr.novak@mukolin.cz

Ivana Nutrová
přestupky proti BSP

Miroslava Pelikánová
přestupky proti BSP

Jitka Pokorná
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 6
 • Telefon: +420 321 748 100
 • Email: jitka.pokorna@mukolin.cz

Bc. Martin Říha
zkušební komisař
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 200
 • Telefon: +420 321 748 127
 • Email: martin.riha@mukolin.cz

Dana Špringlová
přestupky proti BSP

Mgr. Kateřina Vítová
přestupky proti BSP

Kateřina Volkmanová
evidence řidičů

Marie Zrůstová
evidence řidičů
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 5
 • Telefon: +420 321 748 120
 • Email: marie.zrustova@mukolin.cz

Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel


Bc. Pavel Zeman
vedoucí oddělení
 • Město: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.18
 • Telefon: +420 321 748 110
 • Email: pavel.zeman@mukolin.cz

Věra Hofmannová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Alžběta Kasalová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel

Ing. Dita Marhanová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 3
 • Telefon: +420 321 748 133
 • Email: dita.marhanova@mukolin.cz

Stanislav Paďouk
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.

Simona Paďourová
administrativní a spisová pracovnice
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.04
 • Telefon: +420 321 748 119
 • Fax: +420 321 748 115
 • Email: simona.padourova@mukolin.cz

Renata Peterová
evidence vozidel
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 2
 • Telefon: +420 321 748 125
 • Email: renata.peterova@mukolin.cz

Marcela Ulcová
evidence vozidel
správní řízení – zákonné pojištění
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přepážka č. 4
 • Telefon: +420 321 748 134
 • Email: marcela.ulcova@mukolin.cz

Bc. Vendulka Voclíková
evidence vozidel

Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad


Vladimír Volf
vedoucí oddělení
speciální stavební úřad

Bc. Václav Carva
místní komunikace, autobusová doprava
 • Ulice: Na Valech 72
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 2.02
 • Telefon: +420 321 748 181
 • Email: vaclav.carva@mukolin.cz

Jana Nováková
silnice II. a III. tř.
registrace vozidel taxislužby

Petra Procházková
silniční hospodářství, taxislužba

Jaroslav Doležal

Odbor dotací a veřejných zakázek

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 253
Email: verejne.zakazky@mukolin.cz


Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.03
 • Telefon: +420 321 748 253
 • Email: pavla.simeckova@mukolin.cz

Bc. Klára Rakušanová
referentka

Mgr. Barbora Vedralová
referent

Finanční odbor

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolin I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 354
Fax: +420 321 748 281
Email: financni.odbor@mukolin.cz


Ing. Petr Villner
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.08
 • Telefon: +420 321 748 354
 • Email: petr.villner@mukolin.cz

Helena Havlíčková
pokladní

Veronika Jelínková
rozpočet

Oddělení správy daní, poplatků a pohledávek


Jana Miškovská
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.12
 • Telefon: +420 321 748 247
 • Email: jana.miskovska@mukolin.cz

Radka Studenovská
vymáhání pohledávek

Oddělení účetnictví


Ing. Marcela Homolková
vedoucí oddělení
hlavní účetní

Simona Buchalová
účetní

Ludmila Dobřanská
likvidace faktur

Dis. Lenka Dytrichová
účetní

Ing. Ludmila Klobasová
evidence majetku

Lucie Punarová
účetní
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 3.14
 • Telefon: +420 321 748 241
 • Email: lucie.punarova@mukolin.cz

Interní audit


Ing. Petra Budíková
interní auditor
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: suterén č. dveří 0.20
 • Telefon: +420 321 748 359
 • Email: petra.budikova@mukolin.cz

Kancelář úřadu

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 245
Fax: +420 321 748 203
Email: kancelar.uradu@mukolin.cz


Eva Málková
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.05
 • Telefon: +420 321 748 245
 • Telefon: +420 724 211 283
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: eva.malkova@mukolin.cz

Bc. Veronika Michálková
referentka RM, ZM
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 254
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: veronika.michalkova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Kuchařová
organizační pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.04
 • Telefon: + 420 321 748 289
 • Fax: + 420 321 748 203
 • Email: sarka.kucharova@mukolin.cz

Oddělení hospodářské správy


Mgr. Monika Pohůnková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - 1.18
 • Telefon: +420 321 748 272
 • Email: monika.pohunkova@mukolin.cz

Drahomíra Becková
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Telefon: +420 321 748 224

Olga Hartmanová
podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: olga.hartmanova@mukolin.cz

Lucie Horáčková
podatelna I, archív
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 223
 • Email: lucie.horackova@mukolin.cz

Marie Krupková
doručovatelka
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224

Kristýna Kučerová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: kristyna.kucerova@mukolin.cz

Veronika Lapšanská
podatelna I, archív
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: veronika.lapsanska@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí - podatelna
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Pavlína Loudátová
Czech POINT, ověřování
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - recepce (Czech POINT) proti podatelně I
 • Telefon: +420 321 748 197
 • Email: pavlina.loudatova@mukolin.cz

Lukáš Paroulek
řidič, údržbář
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Bc. Michal Pazdera
řidič
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Josef Petránek
dopravní referent, řidič
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 348

Ivana Straková
hospodářská správa
 • Ulice: Karlovo nám. 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - podatelna I
 • Telefon: +420 321 748 224
 • Email: ivana.strakova@mukolin.cz

Oddělení informatiky


Petr Musílek
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 391
 • Telefon: +420 602 214 535
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petr.musilek@mukolin.cz

Roman Koděra
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 275
 • Telefon: +420 601 128 977
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: roman.kodera@mukolin.cz

Mgr. Petra Kučerová
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
informatička
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3. patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 292
 • Telefon: +420 728 407 702
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: petra.kucerova@mukolin.cz

Ing. Ella Pátková
informatička - GIS
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 148
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: ella.patkova@mukolin.cz

Martin Svoboda
informatik
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C - 4.patro - číslo kanceláře 404
 • Telefon: +420 321 748 367
 • Telefon: +420 606 694 144
 • Fax: +420 321 748 911
 • Email: martin.svoboda@mukolin.cz

Personální a mzdové oddělení


Dana Bendžíková
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • Ulice: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 220
 • Email: dana.bendzikova@mukolin.cz

Pavlína Kuthanová
referentka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 3.patro - číslo kanceláře 4.03
 • Telefon: +420 321 748 235
 • Email: pavlina.kuthanova@mukolin.cz

Oddělení marketingu a propagace

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz


Ing. Gabriela Malá MBA
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.03
 • Telefon: +420 321 748 216
 • Telefon: +420 603 253 025
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: gabriela.mala@mukolin.cz

Bc. Šárka Krombholzová
redaktorka Zpravodaje
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí - bez čísla
 • Telefon: +420 321 748 236
 • Telefon: +420 775 978 578
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.krombholzova@mukolin.cz

Odbor obrany a krizového řízení

Ulice: Kutnohorská 23
Město: Kolín 4
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 721 601
Fax: +420 321 723 511
Email: krizovy.stab@mukolin.cz


Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboru
bezpečnostní ředitel
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 101
 • Telefon: +420 321 727 354
 • Telefon: +420 321 748 193
 • Fax: +420 321 723 511
 • Email: tomas.pospech@mukolin.cz

Bohuš Pelč
ochrana obyvatelstva, BOZP a PO
 • Ulice: Kutnohorská 23
 • Město: Kolín 4
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: vchod z terasy, 1. patro dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 721 401
 • Telefon: +420 321 748 195
 • Fax: +420 321 723 511
 • Email: bohus.pelc@mukolin.cz

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 251
Fax: +420 321 748 257
Email: regionalni.rozvoj@mukolin.cz


Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 353
 • Email: martin.tichy@mukolin.cz
 • Město: Kolín I
 • Kancelář: 3. patro - č.dveří 4.07
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ilona Slušná
administrativní a spisová pracovnice
 • Telefon: +420 321 748 251
 • Email: ilona.slusna@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.06
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení investic, rozvoje a územního plánování


Ing. Iveta Horáková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 256
 • Email: iveta.horakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Karin Dostálová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: karin.dostalova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Jiří Fischer
referent
 • Telefon: +420 321 748
 • Email: jiri.fischer@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.05
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Václav Horák
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: vaclav.horak@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Miroslav Káninský
investiční referent
 • Telefon: +420 321 748 293
 • Email: miroslav.kaninsky@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Iveta Luťhová
investiční referentka – příprava
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: iveta.luthova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jana Ontlová DiS.
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 234
 • Email: jana.ontlova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.04
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Ing. Jaromír Skála
referent
 • Telefon: +420 321 748 340
 • Email: jaromir.skala@mukolin.cz
 • Kancelář: 3. patro - č. dveří 4.05
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Radka Váňová
investiční referentka
 • Telefon: +420 321 748 347
 • Email: radka.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2. patro - č. dveří 3.07
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Oddělení správy a evidence městského majetku


Bc. Jan Kokeš
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 263
 • Email: jan.kokes@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Anděla Chroustová
vyjadřování ke stavebním záměrům
 • Telefon: +420 321 748 204
 • Email: andela.chroustova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Alexandra Karkošová
prodej, výkup, směna, pronájem, E-ZAK, obnova vodohospodářské infrastruktury
 • Telefon: +420 321 748 263
 • Email: alexandra.karkosova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 1. patro , č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Kateřina Klérová
zeleň, mobiliář, dětská hřiště, odpady, pojištění
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: katerina.klerova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 352 139

Jiřina Morcová
prodej, pronájem, výkup, směna, zahrádky
 • Telefon: +420 321 748 291
 • Email: jirina.morcova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Jiří Párys
věcná břemena na pozemcích obce
 • Telefon: +420 321 748 205
 • Email: jiri.parys@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo 2. patro č. dveří 3.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Petr Špitálník
úklid, opravy a údržba komunikací, blokové čištění
 • Telefon: +420 321 748 250
 • Email: petr.spitalnik@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro - č. dveří 2.02
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 602 126 878

Bc. Radka Šturmová
zábory, trhy, lesy, vraky, reklama
 • Telefon: +420 321 748 244
 • Email: radka.sturmova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo č. dveří 0.02 suteren
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 724 768 229

Jitka Vacková
prodej, výkup, pronájem, směna, misys, věcná břemena na pozemncích obce
 • Telefon: +420 321 748 199
 • Email: jitka.vackova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Klára Vokřálová
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat
 • Telefon: +420 321 748 290
 • Email: klara.vokralova@mukolin.cz
 • Kancelář: zadní budova vpravo, 1. patro, č. dveří 2.03
 • Město: Kolín I
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • PSČ: 280 12

Sekretariát starosty

Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 720 911
Email: sekretariat@mukolin.cz


Mgr. Iva Blümelová
asistentka starosty
tisková mluvčí
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 214
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: iva.blumelova@mukolin.cz

Jarmila Dvořáková
asistentka II. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 215
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: jarmila.dvorakova@mukolin.cz

Mgr. Šárka Hrubá
asistentka I. místostarosty
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - číslo kanceláře 2.09
 • Telefon: +420 321 748 201
 • Telefon: +420 606 709 889
 • Fax: +420 321 748 203
 • Email: sarka.hruba@mukolin.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ulice: Karlovo náměstí 45
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 259
Fax: +420 321 748 126
Email: socialni.odbor@mukolin.cz


Mgr. Petr Mach
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 310
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: petr.mach@mukolin.cz

Alena Sluková
administrativa
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 259
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.slukova@mukolin.cz

Radka Sojková
pokladní
ekonomka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 217
 • Telefon: +420 321 748 183
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: radka.sojkova@mukolin.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Ing. Bc. Alena Krchová
vedoucí oddělení
tajemnice komise pro sociálně-právní ochranu dětí
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 305
 • Telefon: +420 321 748 350
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: alena.krchova@mukolin.cz

Mgr. Kamila Bížová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 169
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kamila.bizova@mukolin.cz

Mgr. Marie Hepnárková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 118
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marie.hepnarkova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Herčíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 312
 • Telefon: +420 321 748 177
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.hercikova@mukolin.cz

Gabriela Heresová
kurátorka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 360
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: gabriela.heresova@mukolin.cz

Mgr. Kateřina Jurčiková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dvře č. 311
 • Telefon: +420 321 748 175
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: katerina.jurcikova@mukolin.cz

Bc. Lucie Kmochová
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro, dveře č.406
 • Telefon: +420 321 748 192
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: lucie.kmochova@mukolin.cz

Zdena Kronusová DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 304
 • Telefon: +420 321 748 315
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: zdena.kronusova@mukolin.cz

Mgr. Ilona Luňáková
kurátorka pro děti a mládež
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 4. patro - č. dveří 406
 • Telefon: +420 321 748 191
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ilona.lunakova@mukolin.cz

Mgr. Iveta Malá
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 102
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.mala@mukolin.cz

Ivana Pilná DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 313
 • Telefon: +420 321 748 167
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: ivana.pilna@mukolin.cz

Jeanne Pošíková
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 209
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jeanne.posikova@mukolin.cz

Květoslava Semotamová Dsp.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 306
 • Telefon: +420 321 748 101
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: kvetoslava.semotamova@mukolin.cz

Mgr. Veronika Smutná
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - dveře č. 309
 • Telefon: +420 321 748 154
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.smutna@mukolin.cz

Bc. Veronika Štefánková DiS.
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3. patro - č. dveří 312
 • Telefon: +420 321 748 176
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: veronika.stefankova@mukolin.cz

Bc. Jan Vaníček
sociálně-právní ochrana
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 3.patro - dveře č. 310
 • Telefon: +420 321 748 141
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: jan.vanicek@mukolin.cz

Oddělení sociální péče a zdravotnictví


Anna Dienstbierová
asistentka sociálního pracovníka
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: anna.dienstbierová@mukolin.cz

Bc. Klára Dostálová
sociální kurátorka pro dospělé
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.216
 • Telefon: +420 321 748 207
 • Email: klara.dostalova@mukolin.cz

Dana Holubová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 218
 • Telefon: +420 321 748 326
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: dana.holubova@mukolin.cz

Ivana Johannisová DiS.
sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č.215
 • Telefon: +420 321 748 274
 • Email: ivana.johannisova@mukolin.cz

Mgr. Zbyněk Košata
sociální pracovník
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 284
 • Email: zbynek.kosata@mukolin.cz

Monika Kroupová DiS.
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánků
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2. patro - dveře č. 216
 • Telefon: +420 321 748 208
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.kroupova@mukolin.cz

Iveta Langová
veřejné opatrovnictví
přestupkové řízení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 273
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: iveta.langova@mukolin.cz

Martina Najbrtová DiS.
umisťování do DPS, kluby důchodců
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 1.patro - dveře č. 106
 • Telefon: +420 321 748 178
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: martina.najbrtova@mukolin.cz

Monika Novotná
veřejné opatrovnictví, protialkoholní záchytná stanice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 204
 • Telefon: +420 321 748 116
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: monika.novotna@mukolin.cz

Mgr. Martina Pospěchová
sociální pracovnice
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, 1. patro - dvetře č. 214
 • Telefon: +420 321 400 766
 • Telefon: +420 725 897 472
 • Email: martina.pospechova@mukolin.cz

Bc. Marcela Rusková
komunitní plánování sociálních služeb, sociální pracovnice
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova B, 2.patro - dveře č. 215
 • Telefon: +420 321 748 170
 • Fax: +420 321 748 126
 • Email: marcela.ruskova@mukolin.cz

Mgr. Petr Zavřel
sociální pracovník
 • Ulice: Sokolská 1095
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova CEROP, 1. patro - dvetře č. 214
 • Telefon: +420 321 400 767
 • Telefon: +420 725 897 471
 • Email: petr.zavrel@mukolin.cz

Protialkoholní záchytná stanice


Miroslav Pros
pomocný pracovník PZS
 • Ulice: Kutnohorská 21
 • Město: Kolín IV
 • Kancelář: přízemí budovy
 • Telefon: +420 725 984 722

Leo Vostrý
pomocný pracovník PZS
 • Ulice: Kutnohorská 21
 • Město: Kolín IV
 • Kancelář: přízemí budovy
 • Telefon: +420 725 984 722

Odbor správních činností a přestupků

Ulice: Karlovo náměstí 44
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 748 103
Email: spravni.odbor@mukolin.cz


Jana Kramářová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: přízemí
 • Telefon: +420 321 748 131
 • Email: jana.kramarova@mukolin.cz

Pavla Husová
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 156
 • Email: pavla.husova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Miroslava Koutová
evidence obyvatel, ohlašovna

Jana Rapčáková
správní řízení EO, ohlašovna, volby
volby
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 124
 • Email: jana.rapcakova@mukolin.cz
 • Kancelář: přízemí

Matrika


Renata Němcová
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 218
 • Kancelář: 1.17
 • Email: renata.nemcova2@mukolin.cz

Jana Nuhlíčková
matrikářka
 • Ulice: Karlovo náměstí 78
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 219
 • Kancelář: 1.17
 • Email: jana.nuhlickova@mukolin.cz

Kristýna Smítková
matrikářka

Oddělení přestupků


Mgr. Michaela Havlíková
vedoucí oddělení

Lenka Brandejská
přestupkové řízení

Renata Procházková
přestupkové řízení

Bc. Miroslav Šeda
přestupkové řízení

Správní oddělení


Markéta Kubíčková
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 163
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: marketa.kubickova@mukolin.cz

Ilona Dyrčíková
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 159
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: ilona.dyrcikova@mukolin.cz

Kateřina Jahodová
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 164
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: katerina.jahodova@mukolin.cz

Bc. Barbora Jánská
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 165
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: barbora.janska@mukolin.cz

Romana Králová
cestovní doklady
občanské průkazy
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 155
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: romana.kralova@mukolin.cz

Vlasta Nečesaná
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 158
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: vlasta.necesana@mukolin.cz

Bc. Markéta Peterová DiS.
občanské průkazy
cestovní doklady
 • Ulice: Karlovo náměstí 44
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 161
 • Telefon: +420 321 748 168
 • Email: marketa.peterova@mukolin.cz

Odbor správy bytových a nebytových prostor

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 720 911
Email: sprava.budov@mukolin.cz


Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 246
 • Email: josef.michalcik@mukolin.cz

Alice Šauerová
referentka pronájmu bytů
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 260
 • Email: alice.sauerova@mukolin.cz

Petr Dušánek
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon:
 • Email: petr.dusanek@mukolin.cz

Jiří Chlád
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 187
 • Telefon: +420 602 134 091
 • Email: jiri.chlad@mukolin.cz

Jana Sklenaříková
technik
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: v přízení budovy v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 188
 • Email: jana.sklenarikova@mukolin.cz

Oddělení ekonomiky a správy pohledávek


Bc. Petra Krásná
vedoucí oddělení
byty – pronájem
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: v přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 261
 • Email: petra.krasna@mukolin.cz

Ing. Alena Kafková
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: + 420 321 748 186
 • Email: alena.kafkova@mukolin.cz

Lucie Kučerová
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Email: lucie.kucerova@mukolin.cz

Jana Rieplová
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, na levé straně vedle průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 268
 • Email: jana.rieplova@mukolin.cz

Radka Rosická
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 184
 • Email: radka.rosicka@mukolin.cz

Šárka Schederová
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 02
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 185
 • Email: sarka.schederova@mukolin.cz

Projekt prevence ztráty bydlení


Dana Hlavičková
Projekt prevence ztráty bydlení - referentka
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: přízemí budovy, v průjezdu
 • Telefon: +420 321 748 186
 • Email: dana.hlavickova@mukolin.cz

Odbor školství, kultury a sportu

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín 1
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 228
Fax: +420 321 748 322
Email: odbor.skolstvi@mukolin.cz


Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro č. 13
 • Telefon: +420 321 748 228
 • Email: petr.kesner@mukolin.cz

Lenka Borseníková
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.1
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Email: lenka.borsenikova@mukolin.cz

Mgr. Jitka Hermová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 321 748 248
 • Kancelář: 1. patro - dveře č. 1
 • Email: jitka.hermova@mukolin.cz

Jana Kavříková
referent státní správy a samosprávy ve školství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín 1
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - č.2
 • Telefon: +420 321 748 150
 • Email: jana.kavrikova@mukolin.cz

Mgr. Hana Morová
referentka kultury a sportu
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 28012
 • Kancelář: 1. patro - dveře č.14
 • Telefon: +420 321 748 249
 • Email: hana.morova@mukolin.cz

Vladimíra Nováková
referent samosprávy ve školství

Kateřina Záhorová
referent státní správy a samosprávy ve školství

Veřejnosprávní kontrola


Ivana Honejsková
kontrolorka

Odbor výstavby – stavební úřad

Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz


Ing. Stanislav Studnička
vedoucí odboru
 • Telefon: +420 321 748 230
 • Email: stanislav.studnicka@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Telefon: +420 721 436 826

Věra Lapšanská
administrativní a spisová pracovnice
korespondence

Lucie Váňová
administrativní a spisová pracovnice
archiv stavebního úřadu
 • Telefon: +420 321 748 287
 • Email: lucie.vanova@mukolin.cz
 • Kancelář: 1.10
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Jana Zadražilová
podatelna odboru
administrativní a spisová pracovnice

Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad


Jana Pešíková
vedoucí oddělení
 • Telefon: +420 321 748 233
 • Email: jana.pesikova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.13
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Hana Petrusová
referentka památkové péče

Oddělení stavebního úřadu


Eva Havlíčková
vedoucí oddělení

Martin Ďuriš
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 200
 • Email: martin.duris@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Iveta Ledvinová
referentka stav. úřadu

Josef Novotný
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 229
 • Email: josef.novotny@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ondřej Siedlecki
referent stav. úřadu

Jana Slaná
referentka stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 267
 • Email: jana.slana@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.11
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Ing. Jiří Vokál
referent stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 232
 • Email: jiri.vokal@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.08
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Tereza Žáková
referentka stav. úřadu
 • Telefon: +420 321 748 352
 • Email: tereza.zakova@mukolin.cz
 • Kancelář: 2.06
 • Ulice: Zámecká 160
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12

Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad

Ulice: Karlovo náměstí 45
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Kancelář: budova C, 1. patro
Telefon: +420 321 748 111
Email: zivnost.odbor@mukolin.cz


Ing. Dana Neumannová
vedoucí odboru
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 109
 • Telefon: +420 321 748 258
 • Telefon: +420 606 742 141
 • Email: dana.neumannova@mukolin.cz

Oddělení kontrol


JUDr. Vojtěch Hrda
vedoucí oddělení
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 108
 • Telefon: +420 321 748 152
 • Telefon: +420 606 882 302
 • Email: vojtech.hrda@mukolin.cz

Ing. Iva Hlaváčová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 312
 • Email: iva.hlavacova@mukolin.cz

Leoš Severa
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 107
 • Telefon: +420 321 748 151
 • Telefon: +420 602 419 676
 • Email: leos.severa@mukolin.cz

Diana Vachová
kontrola
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 105
 • Telefon: +420 321 748 139
 • Email: diana.vachova@mukolin.cz

Oddělení registrace


Bc. Helena Stará
pověřená vedením oddělení
registrace
 • Ulice: Karlovo nám. 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 149
 • Email: helena.stara@mukolin.cz

Martina Hodanová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 153
 • Email: martina.hodanova@mukolin.cz

Jaroslava Ježilová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 103
 • Telefon: +420 321 748 137
 • Email: jaroslava.jezilova@mukolin.cz

Ing. Věra Marková
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 136
 • Email: vera.markova@mukolin.cz

Jana Schulzová
registrace
 • Ulice: Karlovo náměstí 45
 • Město: Kolín I
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: budova C, 1. patro, dveře č. 104
 • Telefon: +420 321 748 383
 • Email: jana.schulzova@mukolin.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ulice: Sokolská 545
Město: Kolín II
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 334
Fax: +420 321 727 938
Email: zivotni.prostredi@mukolin.cz


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 335
 • Email: radek.smutny@mukolin.cz

Daniela Tvrdíková
administrativa
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.01
 • Telefon: +420 321 748 334
 • Email: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Oddělení ochrany přírody a krajiny


Ing. Martin Gregor DiS.
vedoucí oddělení
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.04
 • Telefon: +420 321 748 300
 • Email: martin.gregor@mukolin.cz

Bc. Andrea Hronová
ochrana rostlin, zvířat a rybářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.13
 • Telefon: +420 321 748 320
 • Email: andrea.hronova@mukolin.cz

Irena Felixová
ochrana přírody
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 337
 • Email: irena.felixova@mukolin.cz

Ing. Ondřej Jedlička
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 325
 • Email: ondrej.jedlicka@mukolin.cz

Stanislava Kiliánová
ochrana rostlin
ochrana zvířat proti týrání
rybářství
rybářské a lovecké lístky

Ing. Tereza Matyášová
ochrana přírody, městská zeleň
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1.patro - kancelář č. 1.05
 • Telefon: +420 321 748 338
 • Email: tereza.matyasova@mukolin.cz

Jaroslava Podoláková
ochrana zemědělského půdního fondu

Alena Pospíšilová
lesní hospodářství a myslivost
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.12
 • Telefon: +420 321 748 336
 • Email: alena.pospisilova@mukolin.cz

Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší


Ing. Blanka Mukařovská
vedoucí oddělení
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 349
 • Email: blanka.mukarovska@mukolin.cz

Bc. Šárka Benešová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.20
 • Telefon: +420 321 748 324
 • Email: sarka.benesova@mukolin.cz

RNDr. Vladimír Gladkov
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 328
 • Email: vladimir.gladkov@mukolin.cz

Štěpánka Holá
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.15
 • Telefon: +420 321 748 330
 • Email: stepanka.hola@mukolin.cz

Miroslav Chramosta
ochrana ovzduší, EIA
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.14
 • Telefon: +420 321 748 329
 • Email: miroslav.chramosta@mukolin.cz

Ing. Petr Nový
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 332
 • Email: petr.novy@mukolin.cz

Jana Stankeová
vodní hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 351
 • Email: jana.stankeova@mukolin.cz

Lucie Urbanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.16
 • Telefon: +420 321 748 322
 • Email: lucie.urbanova@mukolin.cz

Renáta Zemanová
odpadové hospodářství
 • Ulice: Sokolská 545
 • Město: Kolín II
 • PSČ: 280 12
 • Kancelář: 1. patro - kancelář č. 1.17
 • Telefon: +420 321 748 342
 • Email: renata.zemanova@mukolin.cz