Telefonní seznam | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Telefonní seznamVEDENÍ MĚSTA

Mgr. Michael Kašpar
starosta


Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka


Michal Najbrt
II. místostarosta


PhDr. Dagmar Soukupová
tajemnice Městského úřadu Kolín
Odbor dopravy

Mgr. Miroslav Babák
vedoucí odboru


Bc. Petra Jenešová
asistentka


Leona Tichá
pokladní


Oddělení evidence řidičů a správních řízení

Mgr. Roman Holý
vedoucí oddělení


Bc. Markéta Hamplová
přestupky proti BSP


Jiří Husa
přestupky proti BSP


Bc. Veronika Karásková
přestupky proti BSP


Pavlína Kašová
evidence řidičů


Jan Klusoň
zkušební komisař


Miloš Kutílek
přestupky proti BSP


Bc. Žaneta Mlýnková
evidence řidičů


Ivana Nutrová
přestupky proti BSP


Miroslava Pelikánová
přestupky proti BSP


Jitka Pokorná
evidence řidičů


Bc. Martin Říha
zkušební komisař


Dana Špringlová
přestupky proti BSP


Petra Tyčová
přestupky proti BSP


Mgr. Kateřina Vítová
přestupky proti BSP


Kateřina Volkmanová
evidence řidičů


Bc. Kamil Hrubý


Oddělení evidence vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel

Bc. Pavel Zeman
vedoucí oddělení


Jitka Gallistlová
evidence vozidel


Věra Hofmannová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel


Jana Horáková
evidence vozidel


Alžběta Kasalová
technik pro schvalování tech. způsobilosti vozidel


Stanislav Paďouk
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.


Simona Paďourová
administrativní a spisová pracovniceRenata Peterová
evidence vozidel


Marcela Ulcová
evidence historických vozidel pro Stč. kraj.


Bc. Vendulka Voclíková
evidence vozidel


Oddělení komunikací, silničního hospodářství a speciální stavební úřad

Vladimír Volf
vedoucí oddělení


Bc. Václav Carva
místní komunikace, autobusová doprava


Jana Nováková
silnice II. a III. tř.


Petra Procházková
silniční hospodářství, taxislužba


Odbor dotací a veřejných zakázek

Mgr. Pavla Šimečková
vedoucí odboru


Bc.. Jana Dlabalová
projektová manažerka


Mgr. Alena Hrabalová
projektová manažerka


Ing. Milana Podnecká
projektová manažerka


Bc. Klára Rakušanová
projektová manažerka


Finanční odbor

Ing. Petr Villner
vedoucí odboru


Oddělení rozpočtu a vymáhání daňových pohledávek

Jana Miškovská
vedoucí oddělení


Alena Brantová
referentka správy místních poplatků


Martina Jarešová
referentka správy místních poplatků


Veronika Jelínková
referentka rozpočtu


Jitka Kolaříková
vymáhání pohledávek


Lenka Prokopová
referentka správy místních poplatků


Bc. Zdeňka Vosecká
vymáhání pohledávek


Oddělení účetnictví

Ing. Marcela Homolková
vedoucí oddělení


Lenka Burianová
účetní


Renata Dejmková
účetní


Ludmila Dobřanská
likvidace faktur


Helena Havlíčková
pokladní


Ing. Ludmila Klobasová
evidence majetku


Hana Petrusová
účetní


Ing. Karolína Růžičková
daňová specialistka, pojištění majetku


Odbor investic a územního plánování

Ing. Miroslav Káninský
vedoucí odboru


Ilona Slušná
administrativní a spisová pracovnice


Oddělení investic a územního plánování

Ing. Iveta Horáková
vedoucí oddělení


Karolina Kraicová
územní plánování


Ing. Jaromír Skála
územní plánování


Bc. Vladimír Šindelář
územní plánování


Karin Dostálová
investiční referentka


Václav Horák
investiční referent


Ing. Iveta Luťhová
investiční referentka


Jiří Novotný
investiční referent


Jana Ontlová DiS.
investiční referentka


Radka Váňová
investiční referentka


Kancelář úřadu

Eva Málková
asistentka tajemníka Městského úřadu Kolín
Michaela Holovská
referentka RM, ZM


Mgr. Šárka Kuchařová
organizační pracovniceOddělení hospodářské správy

Mgr. Monika Pohůnková
vedoucí oddělení


Bc. Michal Pazdera
energetik


Bc. Veronika Michálková
metodik spisové služby


Drahomíra Drtinová
doručovatelka

Olga Hartmanová
podatelna, archiv


Lucie Horáčková
podatelna, archiv


Veronika Lapšanská
hospodářská správa, podatelna


Pavlína Loudátová
Czech POINT, ověřování


Petr Novák
řidič, údržbář


Lukáš Paroulek
dopravní referent, řidič, údržbář

Nikola Pazderová
Czech POINT, ověřování


Ivana Straková
podatelna


Josef Zíka
řidič

Vladimír Sládek
správce areálu sv. Bartoloměje, redaktor


Oddělení informatiky

Petr Musílek
vedoucí oddělení
Roman Koděra
informatik
Mgr. Petra Kučerová
implementátorka eGovernmentu v území ORP Kolín
Ing. Ella Pátková
informatička - GISMartin Svoboda
informatik
Personální a mzdové oddělení

Dana Bendžíková
referentka


Pavlína Kuthanová
referentka


Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Ing. Gabriela Malá MBA
vedoucí oddělení
Mgr. Hana Morová
redaktorka Zpravodaje
Mgr. Kateřina Tesařová
referentka cestovního ruchuMarie Matějíčková
pracovnice informačního centra


Lydie Tachecí
recepční rozhledny Vodárna Kolín


Odbor obrany a krizového řízení

Mgr. Tomáš Pospěch
vedoucí odboruJarmila Dvořáková
referentka


Sekretariát vedení města

Andrea Vincourová
vedoucí sekretariátu, asistentka I. místostarostky


Mgr. Šárka Hrubá
asistentka starosty, tisková mluvčí
Ing. Romana Hanušová
asistentka II. místostarosty
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Ing. Mgr. Zdenka Dušková
vedoucí odboruAlena Sluková
administrativaRadka Sojková
pokladníOddělení sociálně-právní ochrany dětí

Ing. Bc. Alena Krchová
vedoucí odděleníMgr. Marie Hepnárková
sociálně-právní ochranaMgr. Iveta Herčíková
sociálně-právní ochranaGabriela Heresová
kurátorka pro děti a mládežMgr. Martina Homolková
sociálně-právní ochrana


Jitka Jeřábková Dsp.
sociálně-právní ochranaZdena Kronusová DiS.
kurátorka pro děti a mládežMgr. Jana Machačová
sociálně-právní ochranaMgr. Eliška Moldanová
sociálně-právní ochranaBc. Marie Muchová
sociálně-právní ochranaPetra Nechanická
administrativaIvana Pilná DiS.
sociálně-právní ochranaMgr. Klára Pipková
sociálně-právní ochrana


Jeanne Pošíková
sociálně-právní ochranaKvětoslava Semotamová Dsp.
sociálně-právní ochranaMgr. Monika Urbanová
sociálně-právní ochranaBc. Jan Vaníček
sociálně-právní ochranaLucie Veselá DiS.
sociálně-právní ochranaOddělení sociální péče a zdravotnictví

Mgr. Leona Auersvaldová
vedoucí oddělení


Ivana Johannisová DiS.
sociální pracovnice


Mgr. Zbyněk Košata
sociální pracovník, veřejné opatrovnictví
Monika Kroupová DiS.
sociální pohřby, ustanovení zvláštního příjemce důchodu, kluby seniorů, vítání občánkůIveta Langová
veřejné opatrovnictvíMartina Najbrtová DiS.
umisťování do DPS, kluby důchodcůMonika Novotná
veřejné opatrovnictvíMgr. Martina Pospěchová
sociální pracovniceBc.. Jolana Straková
veřejné opatrovnictví, přestupkyIng. Štěpánka Janstová
manažer strategického plánu sociálního začleňováníOdbor správních činností a přestupků

Jana Kramářová
vedoucí odboru


Pavla Husová
správní řízení EO, ohlašovna, volby


Bc. Markéta Peterová
evidence obyvatel, ohlašovna


Jana Rapčáková
správní řízení EO, ohlašovna, volby


Matrika

Martina Lebedová
matrikářka


Jana Nuhlíčková
matrikářka


Kristýna Smítková
matrikářka


Oddělení přestupků

Mgr. Michaela Havlíková
vedoucí oddělení


Lenka Brandejská
přestupkové řízení

Renata Procházková
přestupkové řízení

Bc. Miroslav Šeda
přestupkové řízení

Správní oddělení

Markéta Kubíčková
vedoucí oddělení


Ilona Dyrčíková
cestovní doklady


Kateřina Jahodová
občanské průkazy


Romana Králová
cestovní doklady


Bc. Vlasta Nečesaná
občanské průkazy


Michaela Pokorná
občanské průkazy


Odbor správy bytových a nebytových prostor

Ing. Josef Michalčík
vedoucí odboru


Alice Šauerová
referentka pronájmu bytů


Petr Dušánek
technikJana Sklenaříková
technik


Jiří Šustr
technikOddělení ekonomiky a správy pohledávek

Mgr. Petra Krásná
vedoucí oddělení


Eva Jiroutová
referentka pronájmu prostor sloužících k podnikání


Ing. Alena Kafková
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty)


Lucie Kučerová
referentka majetkové správy - dluhy, žaloby, insolvence (byty, nebytové prostory)


Radka Rosická
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy (TPCA)


Šárka Schederová
referentka majetkové správy - nájmy bytů, nájemní smlouvy


Odbor správy městského majetku

Ing. Jan Kokeš
vedoucí odboru


Ing. Markéta Divišová
úklid, opravy a údržba komunikací, blokové čištění


Ing. Karel Chudoba
vyjadřování ke stavebním záměrům, sjezdy, zateplení budov, souhlas vlastníka sousedního pozemku, prodej podílů stavebních pozemků pod bytovými domy, dražby


Mgr. Markéta Šafránková
prodej, výkup, směna, pronájem, E-ZAK, obnova vodohospodářské infrastruktury


Kateřina Klérová
mobiliář, úklidJana Krügerová
věcná břemena na pozemcích města, prodej, výkup, pronájem


Jana Mádrová
místní poplatky za užívání veřejného prostranství (reklamní zařízení, restaurační zahrádky), hala Borky, odpadové hospodářství, vizuální smog


Jiřina Morcová
prodej, pronájem, výkup, směna, zahrádky


Bc. Radka Šturmová
zábory, trhy, lesy, vraky, reklamaJitka Vacková
prodej, výkup, pronájem, směna, misys, věcná břemena na pozemcích obce


Klára Vokřálová
prodej, výkup, směny-průmyslová zóna, obchvat


Odbor školství, kultury a sportu

Mgr. Petr Kesner
vedoucí odboru


Lenka Borseníková
referentka kultury a sportu


Mgr. Jitka Hermová
referentka kultury a sportu


Jiří Chlád
technikJana Kavříková
referent státní správy a samosprávy ve školství


Bc. Jitka Skramuská
referentka kultury a sportu


Kateřina Záhorová
referent státní správy a samosprávy ve školství


Oddělení vnitřního auditu a kontroly

Mgr. Ing. Šárka Jelínková
vedoucí oddělení


Ing. Petra Budíková
kontrolorka


Ivana Honejsková
veřejnosprávní kontrola


Odbor výstavby – stavební úřad

Eva Havlíčková
pověřená vedením odboru


Ludmila Jeřábková
administrativní a spisová pracovnice


Věra Lapšanská
administrativní a spisová pracovnice


Lucie Váňová
administrativní a spisová pracovnice


Jana Zadražilová
podatelna odboru


Oddělení památkové péče a vyvlastňovací úřad

Jana Pešíková
vedoucí oddělení


Ing. Jana Vyšanská
referentka památkové péče


Oddělení stavebního úřadu

Martin Ďuriš
referent stav. úřadu


Iveta Ledvinová
referentka stav. úřadu


Václav Nešvara
referent stav. úřadu


Josef Novotný
referent stav. úřadu


Josef Vančura
referent stav. úřadu


Ing. Jiří Vokál
referent stav. úřadu


Jana VrzáčkováŽivnostenský odbor – obecní živnostenský úřad

Bc. Helena Stará
vedoucí odboruOddělení kontroly

JUDr. Vojtěch Hrda
vedoucí odděleníIng. Iva Hlaváčová
kontrola


Leoš Severa
kontrolaDiana Vachová
kontrola


Oddělení registrace

Ing. Kateřina Myřátská
vedoucí oddělení


Martina Hodanová
registrace


Ing. Věra Marková
registrace


Helena Müllerová DiS.
registrace


Jana Schulzová
registrace


Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru


Daniela Tvrdíková
administrativa


Oddělení ochrany přírody a krajiny

Ing. Martin Gregor DiS.
vedoucí oddělení


Mgr. Andrea Hronová
ochrana rostlin a zvířat


Hana Černovská
ochrana přírody


Stanislava Kiliánová
ochrana rostlin


Jaroslava Podoláková
ochrana zemědělského půdního fondu


Bc. Alena Pospíšilová
lesní hospodářství a myslivost


Ing. Martin Pros
lesní hospodářství a myslivost


Oddělení správy městské zeleně

Ing. Josef Melich
vedoucí oddělení


Ing. Tereza Matyášová
ochrana přírody, městská zeleň


Lucie Urbanová
ochrana přírody, městská zeleň


Oddělení vodního a odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

Ing. Blanka Mukařovská
vedoucí oddělení


RNDr. Vladimír Gladkov
vodní hospodářství


Kateřina Haklová DiS.
vodní hospodářství


Štěpánka Holá
vodní hospodářství


Miroslav Chramosta
ochrana ovzduší, EIA


Ing. Petr Nový
odpadové hospodářství


Jana Stankeová
vodní hospodářství


Renáta Zemanová
odpadové hospodářství