Odbory MěÚ | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbory MěÚ

PDF E-mail Print

Postavení a působnost Městského úřadu a jeho vztahy k orgánům města upravuje zákon o obcích a zvláštní právní předpisy. Zákon o obcích a zvláštní zákony vymezují, jaké úkoly plní odbory MěÚ v samostatné působnosti a jaké v přenesené působnosti.

MěÚ se člení do odborů, z nichž některé vykonávají funkci speciálního úřadu, a oddělení. Odbory a oddělení zřizuje a ruší Rada města Kolína. Organizační schéma MěÚ je uvedeno v příloze č. 1 Organizačního řádu, funkční příslušnosti jednotlivých útvarů upravuje příloha č. 2.


Poslední úprava: 10.06.2011 08:57:24, Petra Kučerová