Kancelář úřadu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kancelář úřadu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 245
Fax: +420 321 748 203
Email: kancelar.uradu@mukolin.cz

Organizační náplň

Zabezpečuje po organizačně-technické stránce činnost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů a tajemníka. Vede komplexní personální agendu včetně školení a vzdělávání a řeší pracovněprávní záležitosti. Spolupracuje s Úřadem práce v oblasti zprostředkování zaměstnání. Zabezpečuje styk s veřejností, zajišťuje legislativně právní úkony města. Je odborem pro tvorbu, zavádění a správu městského informačního systému.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost kontrolního výboru, místopisné komise a komise pro elektronickou komunikaci.

MUKOLIN/KU 13020/20-kus

 

Informace o kolaudačních souhlasech, územních rozhodnutích, stavebních povoleních či rozhodnutích – povoleních k předčasnému užívání staveb

MUKOLIN/KU 118561/19-kus

 

Dotazníkové šetření

MUKOLIN/KU 86924/19-kus

 

Informace o molu

MUKOLIN/KU 115928/17-kus

 

Informace o počtu podání podnětů stavebnímu úřadu Kolín vodoprávním úřadem Kolín

Výzva k výměně řidičských průkazů

 

Aktualizace zákona č. 361/2001 Sb., o silničním provozu, která vešla v platnost 25. května tohoto roku, řeší mj. změnu v oblasti povinných výměn řidičských průkazů. V současné době probíhá 3. etapa. Ta by měla probíhat až do ...

Velké kolínské Nocturno, aneb zpívá celý Kolín

 Aktualizováno

Koncert, nazývaný Nocturno, se letos s ohledem na rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje, uskuteční na Karlově náměstí. V pátek 10. června od 20:30 hodin budou mít návštěvníci festivalu možnost v aranžmá večerního historického náměstí slyšet královnu české operety Pavlu Břínkovou, ...

< 1 2 >