Kancelář úřadu - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Kancelář úřadu - Organizační náplň


Zabezpečuje po organizačně-technické stránce činnost zastupitelstva města, rady města, starosty, místostarostů a tajemníka. Vede komplexní personální agendu včetně školení a vzdělávání a řeší pracovněprávní záležitosti. Spolupracuje s Úřadem práce v oblasti zprostředkování zaměstnání. Zabezpečuje styk s veřejností, zajišťuje legislativně právní úkony města. Je odborem pro tvorbu, zavádění a správu městského informačního systému.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost kontrolního výboru, místopisné komise a komise pro elektronickou komunikaci.