Vydání výpisu z bodového systému | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání výpisu z bodového systému


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání výpisu z bodového systému (dále jen "BODYS")
 4. Základní informace k životní situaci
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Konkrétní osoba (řidič), které se výpis týká, popř. zástupce s ověřenou plnou mocí.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Prokázání totožnosti, popř. předložení plné moci. 
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemnou žádost o vydání výpisu z bodového systému  podejte osobně na příslušný úřad, nebo prostřednictvím zmocněné osoby s ověřeným podpisem
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Se žádostí se obraťte na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na kontaktní místo Czech Point.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  Na Valech 72, Kolín
  S kým:
  příslušný referent
  Kdy:
  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • řidičský průkaz
  • platný doklad totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o vydání  výpisu z bodového systému je k dispozici na příslušném úřadě.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 15 Kč v hotovosti.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena ihned.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu – možný zástupce (viz níže)
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Žádné jiné činnosti související s vydáním výpisu z BH nejsou požadovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů (dále silniční zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  -
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Zda lze žádost o vydání výpis z bodového systému  zaslat poštou: zákon neumožňuje
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky MěÚ Kolín
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace