Odbor dotací a veřejných zakázek - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor dotací a veřejných zakázek - Organizační náplň


Odbor dotací a veřejných zakázek zajišťuje zejména koncepční a rozvojové agendy, zpracovává a shromažďuje požadavky k žádostem o dotace a k realizaci jednotlivých projektů, zajišťuje monitoring udržitelnosti projektů po jejich dokončení, provádí analýzy dotačních možností, zajišťuje zpracování projektových žádostí z dotačních programů, firemních a nadačních fondů, krajských fondů a dalších. Dále odbor konzultuje projektové záměry s jednotlivými odbory, připravuje a administruje veřejné zakázky ve spolupráci s ostatními odbory města. Poskytuje metodickou podporu pro odbory města v oblasti dotací a veřejných zakázek. Zpracovává zadávací podmínky zejména nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek a realizuje zadávací řízení.