Odbor investic a územního plánování | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor investic a územního plánování


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 251
Fax: +420 321 748 257
Email: investice@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor komplexně zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek města na stavební práce, služby a dodávky mimo režim zákona, vede agendu veřejných stavebních zakázek mimo režim zákona. Tyto druhy veřejných zakázek zajišťuje v rámci realizace investičních akcí. Obnovu městského majetku včetně mobiliáře do 500 000 Kč bez DPH zajišťuje OSMM.

Odbor v oblasti samostatné působnosti města Kolín zajišťuje, aby změny v uspořádání území, především v investiční činnosti, byly dlouhodobě a plánovitě usměrňovány podle předem stanovených zásad, vymezených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Odbor vykonává přenesenou působnost v oblasti územního plánování jako úřad územního plánování.