Odbor investic a územního plánování - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor investic a územního plánování - Organizační náplň


Odbor komplexně zajišťuje přípravu a realizaci veřejných zakázek města na stavební práce, služby a dodávky mimo režim zákona, vede agendu veřejných stavebních zakázek mimo režim zákona. Tyto druhy veřejných zakázek zajišťuje v rámci realizace investičních akcí. Obnovu městského majetku včetně mobiliáře do 500 000 Kč bez DPH zajišťuje OSMM.

Odbor v oblasti samostatné působnosti města Kolín zajišťuje, aby změny v uspořádání území, především v investiční činnosti, byly dlouhodobě a plánovitě usměrňovány podle předem stanovených zásad, vymezených zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon). Odbor vykonává přenesenou působnost v oblasti územního plánování jako úřad územního plánování.