Odbor regionálního rozvoje a územního plánování - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor regionálního rozvoje a územního plánování - Organizační náplň


Odbor komplexně zajišťuje přípravu a realizaci stavebních zakázek města, vede agendu veřejných stavebních zakázek. Vykonává přenesenou působnost v oblasti územního plánování jako úřad územního plánování.
Odbor dále zajišťuje realizaci rozhodnutí příslušných orgánů města o nakládání s nemovitým majetkem města a komplexně zajišťuje nákup služeb pro město.