Žádost o dotaci na organizování kulturních, sportovních a školních akcí | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o dotaci na organizování kulturních, sportovních a školních akcí


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o dotaci z rozpočtu města Kolína
 4. Základní informace k životní situaci
  Finanční příspěvek na organizování kulturních, sportovních a školních akcí z rozpočtu jednotlivých komisí 
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Pořadatel akce – fyzická i právnická osoba
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  - Podmínkou pro přidělení dotace je vyplněný formulář písemné žádosti příslušné komise podaný před datem konání akce na podatelně Městského úřadu,
  - Dotace je účelová a je určena na konkrétní akci,
  - Komise doporučí OŠKS nebo radě města dotaci ke schválení,
  - O výsledku je žadatel vyrozuměn písemně, dotace je poukázána na účet,
  - Nutnost vyúčtování poskytnuté dotace na OŠKS.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Podáním žádosti na předepsaném tiskopise.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, podatelna – Karlovo náměstí 78, odbor školství, kultury a sportu – Sokolská 545 (OŠKS)
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde:
  OŠKS
  S kým:

  Kdy:
  před datem konání akce, příp. dle termínů jednání příslušné komise
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  - Doklad osvědčující legální existenci žadatele,
  - IČO žadatele,
  - Doklad o zřízení bankovního účtu,
  - Plná moc.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře ke stažení na: http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/tiskopisy-materialy/ nebo k dispozici na OŠKS.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Po schválení radou města 
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Propagace města na akci a logo města na letácích a propagačních materiálech  
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz; odbor.skolstvi@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon o obcích č. 128/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Kolína se řídí Kritérii jednotlivých komisí schválenými Radou města Kolína a dostupnými zde:
  http://www.mukolin.cz/cz/obcan/jak-zadat-o/prispevky-a-dotace/
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor školství, kultury a sportu
 26. Kontaktní osoba
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  25.03.2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  25.03.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace