Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Tiskopisy, materiály


ORP Kolín je mezi sociální pracovníky rozdělena dle oblastí, tj, obcí, přičemž město Kolín je rozděleno dle počátečního písmene příjmení nezletilého. Klienti pracovnic náhradní rodinné péče (NRP) a kurátorek jsou rozděleni dle počátečního písmene příjmení.

 

Rozdělení správního obvodu ORP Kolín k 4 2022 (207,6 kB)

 

Přehled pověřených osob | Sociální oblast (kr-stredocesky.cz) 

V odkazu výčet osob a organizací, které disponují pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany a jejichž působnost je na Kolínsku a v okolí.