Ustanovení zvláštního příjemce důchodu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 4. Základní informace k životní situaci
  Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Městském úřadu - odboru sociálních věcí a zdravotní. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena a důvody žádosti.
  V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která bude ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
  V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o neschopnosti přebírat důchod.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Písemným podáním
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví - budova B, 2.patro
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Občanský průkaz, vyjádření lékaře o neschopnosti přebírat důchod
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář žádosti je k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví – oddělení sociální péče a zdravotnictví.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Dle zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodne MěÚ Kolín bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  podatelna@mukolin.cz
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 18. Jaké jsou související předpisy
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Odvolacím orgánem je Krajský úřad Středočeského kraje. Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu v Kolíně, který rozhodnutí vydal.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 21. Nejčastější dotazy
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  MPSV ČR
  Portál veřejné správy ČR 
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  vedoucí oddělení sociální péče a zdravotnictví
 26. Kontaktní osoba
  Monika Kroupová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.02.2013
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  01.02.2013
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.