Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz) | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz)


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace 

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz)

 

 1. Základní informace k životní situaci
  Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností. Nárok na vydání parkovacího průkazu mají držitelé platných průkazů ZTP a ZTP/P.

 

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  O parkovací průkaz může požádat držitel (příp. soudem stanovený opatrovník držitele) platného průkazu ZTP a ZTP/P.

 

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

       Podmínkou je přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP a ZTP/P.

       Městský úřad Kolín vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou osobám s trvalým pobytem v obci s rozšířenou působností Kolín (ORP Kolín).

 

 1. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Osobním jednáním na Městském úřadu Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín

 

 1. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 45, Kolín

 

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Situaci lze řešit s referentem oddělení sociální péče a zdravotnictví (kontakty viz adresář úřadu http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/organizacni-struktura/) na Městském úřadě Kolín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální péče a zdravotnictví, Karlovo náměstí 45, budova B, 2. poschodí, a to v úřední dny; ostatní dny po předchozí domluvě.

 

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Pro vydání parkovacího průkazu je nutné doložit:

 

 • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • občanský průkaz k prokázání totožnosti,
 • fotografie o rozměru 35 x 45 mm ne starší 2 let
 • v případě výměny průkazu je potřeba neplatné označení při žádosti o výměnu vrátit.

 

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formuláře nejsou předepsány, potřebné údaje vyplňuje referentka při osobním jednání.

 

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku

 

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 2. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 3. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 4. Elektronická služba, kterou lze využít
 5. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 1. Jaké jsou související předpisy
 2. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 3. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 4. Nejčastější dotazy
 5. Další informace
 6. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit
 2. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   
 3. Kontaktní osoba
  Martina Najbrtová, DiS. - http://www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/adresar-meu/telefonni-seznam/282773-martina-najbrtova.html

 

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  -
 2. Popis byl naposledy aktualizován
  9. 5. 2022

 

 1. Datum konce platnosti popisu
  -
 2. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme osobní jednání na našem oddělení.