Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému cestovních dokladů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému cestovních dokladů


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  -
 2. Kód
  -
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému cestovních dokladů
 4. Základní informace k životní situaci
  Údaje z informačního systému cestovních dokladů se poskytují na základě písemné žádosti pouze k osobě žadatele.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

  • občan starší 15 let,

  •za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

  •za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, opatrovník,

  • za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce, pěstoun, nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

  • za občana může požádat o poskytnutí údajů jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Řešeno v bodech 4, 5, 7 a 8
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  1. Podáním písemné žádosti, v níž je uvedeno:
  • jméno, popř. jména a příjmení,
  • rodné číslo, v případě, že nemá přiděleno rodné číslo, uvede datum narození,
  • číslo platného cestovního dokladu,
  • adresa místa trvalého pobytu,
  • rozsah požadovaných údajů.
  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem občana. Úřední ověření se nevyžaduje, pokud žadatel předloží žádost osobně, podepíše ji před úředníkem, kterému podává žádost a předloží zároveň svůj občanský průkaz.

  2. Podáním žádosti v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra.
  Není-li žádost doručena prostřednictvím datové schránky, je třeba ji podepsat uznávaným elektronickým podpisem.

 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Údaje z informačního systému cestovních dokladů poskytuje Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Městský úřad Kolín, Karlovo nám. 44, Kolín I
  S kým: Odbor správních činností a přestupků – objekt bývalého okresního úřadu, budova A, hala přízemí, referenti úseku cestovních dokladů
  Kdy: Úřední hodiny OSČP
  e-mail: spravni.odbor@mukolin.cz
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  V případě, že žádost podává osobně a podepisuje ji před orgánem oprávněným údaj poskytnout, je povinen předložit svůj platný občanský průkaz.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář stanovený Ministerstvem vnitra ke stažení zde.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Za poskytnutí údaje z informačního systému cestovních dokladů se platí správní poplatek
  • 50 Kč za každou započatou stranu,
  • 15 Kč za každou započatou stranu, pokud byla pořízena na tiskárně počítače nebo na kopírovacím stroji.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Zákonem o cestovních dokladech není lhůta stanovena.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  -
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  -
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podání žádosti elektronicky (viz bod 7 a 11).
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění. 
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 642/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  -
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  -
 21. Nejčastější dotazy
  -
 22. Další informace
  -
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo vnitra ČR
  Portál veřejné správy
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel
  Žádost o poskytnutí údaje z informačního systému občanských průkazů
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správních činností a přestupků, správní oddělení
 26. Kontaktní osoba 
  adresář
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  01.07.2018
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  31.12.2018
 29. Datum konce platnosti popisu
  -
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -