Odbor správy bytových a nebytových prostor - Tiskopisy, materiály | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor správy bytových a nebytových prostor - Tiskopisy, materiály


Vážení nájemníci,
Odbor správy bytových a nebytových prostor si vás dovoluje informovat, že v současné době obdržíte od firmy ITS vyúčtování za rok 2012.
Na zadní straně vyúčtování jsou od firmy I&TS  uvedeny následující pokynu:
Písemné reklamace doručte od 18.04.2013  na adresu: I&TS, spol. s r.o., Havlíčkova 215, 280 02 Kolín. U každé reklamace  uveďte celé jméno, adresu, kód  nájemníka a kontraktní telefon. Reklamovat je možné i elektronickou formou na e-mailové adrese vyuctovani@iats.cz.  Odpovědi na reklamace budou písemné a budou roznášeny městskou službou  pro doručování zásilek. Při nezastižení adresáta budou uloženy na podatelně Městského úřadu, Karlovo nám. 78, Kolín I.
Ústní reklamace budou řešeny od 18.03.2013 do 8.04.2013 každé pondělí od 15:00 do 16:30 a každé úterý od 9:30 do 11:00 na drese Městského úřadu, Odbor správy bytových a nebytových prostor, Sokolská 545, 280 02 Kolín (vjezd na parkoviště u pivovaru). Přeplatky budou vypláceny poštovní složenkou během června 2013. Nedoplatky budou zahrnuty do  inkasu za měsíc  červenec  2013.
Pokud ve vašem vyúčtování něčemu nerozumíte, doporučujeme vám navštívit nás v reklamačních hodinách, kde vám veškeré vyúčtování osobně vysvětlíme. Také vhodné je v tomto případě nás kontaktovat elektronickou poštou na adrese vyuctovani@iats.cz. Použitím jednoho z těchto komunikačních kanálů zjednodušíte a výrazně urychlíte vyřízení vašeho dotazu.
V případě existence pohledávky za pronajaté bytové prostory je žalovaná částka dosud nezaplacená ve vyúčtování uvedena jako dlužná se stavem známým OSBN k 28.02.2013. O stavu a výši případných pohledávek vedených na OSBN se můžete informovat na telefonním čísle 321 748 186. Ostatní dlužné a nežalované částky za rok 2012 jsou se stavem k 28.02.2013 vyjma penále, jehož předpis je k 31.12.2012.
Na internetové adrese http://www.iats.cz/homer/forms/ najdete Vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb., podle které bylo vyúčtování sestaveno. Podrobný popis jednotlivých pravidel a principů pro vyúčtování nákladů pak naleznete v „Metodickém pokynu“, který byl k této vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj zpracován. Tento dokument si také můžete stáhnout na uvedené adrese.