PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018 nekolaudují. | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO (ČP) ke stavbě rodinného domu, které se od 1.1.2018 nekolaudují.

Po vypuštění § 120 stavebního zákona od 1.1.2018, žádá stavebník o přidělení ČP žádostí přímo u stavebního úřadu, který stavbu povolil na jednotném formuláři, který je v příloze.
19.01.2018 15:04
(Aktualizováno: 23.1.2018 15:04)
Počet zhlédnutí: 1064
PDF E-mail Print

Přílohou žádosti o přidělení ČP musí být vždy

  • geometrický plán a

  • prohlášení stavebníka o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací.

    Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Mezi základní povinnosti stavebníka náleží podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona povinnost oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

Podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.

Stavebník je rovněž povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby (§ 152 odst. 1 stavebního zákona), včetně povinnosti provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, která je základní povinností nejen stavebníka, zhotovitele (stavebního podnikatele), ale též stavbyvedoucího nebo osoby vykonávající stavební dozor (§ 160 a 153 stavebního zákona).

 

 

MěÚ Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad

Přílohy

Prohlášení stavebníka (73,6 kB) 1_Zadost_o_prideleni_ČP (273,2 kB) 14 Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby (71,0 kB)