Odbor výstavby – stavební úřad | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Odbor výstavby – stavební úřad


Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor výstavby - stavební úřad (pracoviště odboru je v Kolíně I, Zámecká 160zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úsecích

Na odboru můžete konzultovat přípravu staveb s architektem VIZ architekta města. Konzultace jsou určeny pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města Kolín.

Otázky a odpovědi k novele stavebního zákona

 Aktualizováno

Na otázky k novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb., odpovídá Minsterstvo pro místní rozvoj (MMR), které vydává také stanoviska, metodiky a informace apod. - www.mmr.cz

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

 

nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu • pořídit fotodokumentaci stavu stavby • vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

< 1 2 >