Odbor výstavby – stavební úřad | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor výstavby – stavební úřad


Ulice: Zámecká 160
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 231
Email: stavebni.urad@mukolin.cz

Organizační náplň

Odbor výstavby - stavební úřad (pracoviště odboru je v Kolíně I, Zámecká 160zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úsecích

Na odboru můžete konzultovat přípravu staveb s architektem VIZ architekta města. Konzultace jsou určeny pro občany, stavebníky a projektanty staveb na území města Kolín.

OCHRANA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

 Aktualizováno

Povinnosti stavebníků chránit archeologické nálezy Území s archeologickými nálezy je definováno jako území, na němž se vyskytují archeologické nálezy nemovité povahy vytvořené člověkem nebo vzniklé přírodním procesem na základě působení či využití člověkem a archeologické nálezy movité povahy.

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

 Aktualizováno

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 18.06.2014 zveřejnilo na webu Metodickou pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci

Postup při obnově staveb zasažených povodní nebo záplavou

 

nezačínat s obnovou stavby bez ohlášení svému stavebnímu úřadu • pořídit fotodokumentaci stavu stavby • vyplnit formulář a s fotodokumentací stavu podat na stavební úřad

< 1 2 >