Odbor životního prostředí a zemědělství - Organizační náplň | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odbor životního prostředí a zemědělství - Organizační náplň


Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí v oblastech ochrany přírody a krajiny, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany zemědělského půdního fondu, rybářství, ochrany rostlin, ochrany zvířat proti týrání, veterinární péče, vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší. Tuto činnost vykonává v rámci kompetencí svěřených příslušnými zákonnostmi jako obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Odbor dále spolupracuje se samosprávnými orgány při zajišťování tvorby životního prostředí ve městě např. vytvářením systému nakládání s komunálním odpadem, koncepce městské zeleně apod.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise pro životní prostředí.