Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Uzavírka silnice č. III/3275

 Aktualizováno

Od pondělí 10.05.2021 do 31.05.2021 bude z důvodu stavby mostního provizoria na mostě ev. č. 3275-8 úplná uzavírka silnice č. III/3275.

Jízda záchranářů

 Aktualizováno

Letos se z důvodu pandemických opatření nemohl konat tradiční Den záchranářů. Ale něco jsme přeci jen vymysleli - jízdu záchranářů.

8. května - Den vítězství

 

Dnes je státní svátek. Den vítězství, den osvobození, 76 let od konce druhé světové války. Pro mnohé již vzdálená událost, ale přeci jedna z těch nejpodstatnějších v naší historii. Měli bychom na ni vzpomenout všichni a také ...

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE Pražské správy sociálního zabezpečení

 Aktualizováno

Odbor nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy, absolventy škol i uchazeče s praxí.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 18. 5.

 

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 12. 5.

 Aktualizováno

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie.

< 1 2 3 4 ... 77 >