Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kolínským hasičům vařil oběd Zdeněk Pohlreich

 Aktualizováno

Kolínští hasiči celý rok obětavě nasazují své životy k záchraně druhých. Jejich povolání, stejně jako ostatních záchranných složek, zdaleka není jen práce, je to práce s velkým lidským přesahem. A proto si zaslouží odměnu ...

Dvě nové mobilní toalety v Kolíně

 

V Kolíně jsou instalovány a plně funkční dvě nové veřejné mobilní toalety. Jedná se o tzv. chytré wc, lze je otevřít a použít zasláním sms zprávy nebo platební kartou. Na dveřích toalet je umístěn polep s instrukcemi, jak chytré ...

Třetí adventní zastavení u vánočního stromu

 

Město Kolín vás srdečně zve opět v neděli 15. prosince na Karlovo náměstí. Pan starosta Michael Kašpar a farní vikář Georges Mondo zapálí v 17 hodin třetí svíčku na adventním věnci.

Vánoční trhy na Karlově náměstí potrvají až do soboty 14. prosince

 Aktualizováno

Vánoční trhy v Kolíně jsou letos pětidenní. Konají se od dnešního dne až do soboty 14. prosince vždy od 10 do 19 hodin. Každý den sváteční atmosféru umocní také doprovodný kulturní program. Vystoupí dětí z kolínských základních ...

Beseda s třeťáky ze ZŠ Kmochova na Městské policii

 

Prevence kriminality je jedním z úkolů, které plní strážníci Městské policie. Nedílnou součástí tohoto úkolu jsou besedy, které pro žáky kolínských škol pořádá Oddělení prevence kriminality a komunikace s médii MP Kolín. ...

Zavlažovací vaky pro stromy

 Aktualizováno

Město Kolín, ale hlavně mladé stromy v Kolíně, dostaly netradiční vánoční dárek od kolínské firmy www.worksafety.cz. Ta je specializovanou prodejnou s vybavením pro arboristiku, stromolezení a péči o stromy.

< 1 2 3 4 ... 61 >