Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Mírový běh 2019

 Aktualizováno

Město Kolín se rozhodlo podpořit mezinárodní Mírový běh 2019. Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě, který se pravidelně koná už od roku 1987. Letošní trasa vede přes Maďarsko, Slovensko, Polsko, Českou republiku a pokračuje ...

Cena města Kolína pro Hanu Greenfieldovou

 Aktualizováno

Ve čtvrtek 13. června předal starosta města Vít Rakušan v obřdní síni další Cenu města Kolína. Letos již podruhé, a podruhé ženě. Aktuální oceněnou se stala Hana Greenfieldová, in memoriam.

Hry pro radost 2019

 

Další ročník olympiády pro žáky speciálních tříd, škol a organizací, tzv. "Hry pro radost" tradičně připravili pedagogové ze Základní, mateřské a praktické školy v Kolíně.

Omezení provozu Správy veřejných pohřebišť

 Aktualizováno

Z důvodu dlouhodobé nemocnosti zaměstnanců nebudou dočasně dostupné všechny služby.

Kolínské kulturní léto 2019 - Michal Prokop & Framus Five

 Aktualizováno

První koncert Kolínského kulturního léta je tu! V neděli 30. června od 17 hodin zahraje na Karlově náměstí předkapela Hope Astronaut a poté legendární MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE.

Mezinárodní den jógy

 

Mezinárodní den jógy se v ČR i po celém světě slaví 21.6. už pátým rokem a v Kolíně máme tuto příležitost už potřetí.

< 1 2 3 4 ... 53 >