Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Žluté popelnice na plast jsou stále k dispozici

 Aktualizováno

Vážení občané, opakovaně Vám nabízíme možnost získat ZDARMA sběrnou nádobu o objemu 240 l na tříděný plastový odpad. Zájemce musí být občan s trvalým pobytem v katastru města Kolín žijící v rodinném či bytovém ...

8. květen v Kolíně léta patří DNI ZÁCHRANÁŘŮ

 

Opět se můžete těšit na přehlídku integrovaného záchranného systému. Hasičský záchranný sbor spolu s Policií ČR vyrazí se svou technikou z Polepské ulice. Ranní jízda Kolínem z povede ulicí Táboritská, Masarykova, Benešova, ...

Velikonoční koncert v chrámu sv. Bartoloměje

 

Velikonoční neděle patřila v chrámu sv. Bartoloměje kromě tradičních liturgických obřadů také vážné hudbě.

Koncertní pozvánka na Kmochův Kolín 2019

 

Již za necelé dva měsíce začíná 56. ročník festivalu Kmochův Kolín. Tradiční jarní hudební pozvánkou na festival je každým rokem koncert Městské hudby Františka Kmocha a jeho hostů.

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

 Aktualizováno

Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývalá občanská sdružení o povinnostech, které pro ně vyplývají z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících.

Nařízení města Kolína o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 Aktualizováno

Bylo vydáno Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

< 1 2 3 4 ... 50 >