Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Svoz žlutých popelnic na plast

 Aktualizováno

Svoz plastových nádob o objemu 240 l proběhne v 52. týdnu, od 24. 12. 2018 do 28. 12. 2018.

K třetí adventní neděli zvonilo pět zvonů

 Aktualizováno

Třetí adventní neděle se nesla ve znamení bohatého kulturního programu nejen na Karlově náměstí, ale i v okolí chrámu sv. Bartoloměje, kde se konala Otevřená ulice.

Z Kutné Hory do Prahy ve špičce po půl hodině

 Aktualizováno

V neděli 9. prosince začaly platit nové jízdní řády na železnici. Ve Středočeském kraji vyjelo 70 nových spojů, nejvíce vlaků vyjelo na Kutnohorsku.

I letos vyzýváme k předložení návrhů na udělení Ceny města Kolína za rok 2018

 

Cena města se uděluje za účelem ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které významně přispěly k jeho rozvoji a šíření jeho dobrého jména, jakož i k ocenění mimořádných projevů odvahy ...

Otevírací doba ROZHLEDNY VODÁRNA během vánočních svátků

 Aktualizováno

Rozhledna Vodárna bude otevřena vždy v pátek, sobotu a neděli v době 10.00 - 16.00 hod. Mimořádně bude otevřena i druhý svátek vánoční 26. 12. 2018.

Osobnosti měsíce prosince

 

V prosinci si připomínáme kulaté výročí pěti osobností jejichž život nebo dílo jsou spojeny s Kolínem.

< 1 2 3 4 ... 45 >