Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Kácení náletových dřevin v Borkách

 Aktualizováno

Ve dnech od 25.02.2021 do 01.03.2021 bude probíhat kácení náletových dřevin v Borkách od křižovatky u atletického stadionu směrem k nové sportovní hale.

POL POINT – kontaktní místo policie

 

Policie ČR – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje rozšiřuje služby pro občany Středočeského kraje. Zavedením videokonferenčního systému POL POINT dochází k neomezenému rozšíření míst, odkud může občan navázat kontakt s policií.

Prodej použitých parkovacích automatů

 

Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku soubor 12-ti ks parkovacích automatů Parkeon Stelio.

Diamantová svatba Josefa a Zdeňky Kvasničkových

 

25. února 2021 oslaví manželé Josef a Zdeňka Kvasničkovi 60 let společného života, diamantovou svatbu.

Letos se v ČR koná sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání začíná 27. března 2021.

 

Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, v platném znění, bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března ...

PTAČÍ CHŘIPKA – AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj vydala pravidla pro řešení situací spojených s výskytem ptačí chřipky pro období jaro 2021 ve Středočeském kraji.

< 1 2 3 4 ... 71 >