Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Korfbal znovu ožil turnajem minižáků

 

74korfbal.jpg V sobotu 7. května 2022 se v halách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskutečnil korfbalový turnaj pro hráče a hráčky ve věku do 11 let. Korfbalového zápolení se zúčastnilo 7 klubů z celé České republiky, které do bojů nasadily celkem 15 družstev.

6. základní škola Kolín hledá do svého týmu

 

966zs_u.jpg 6. základní škola v Kolíně s rozšířenou výukou jazyků přijme speciálního pedagoga a učitele/učitelku s aprobací fyzika a matematika.

TAEHAN taekwondo opět vítězí!

 

16edita_daniela_prebiraji_pohar_pro_celkoveho_viteze_turnaje.jpeg Kolínští závodníci se konečně dočkali! Na první letošní turnaj v taekwondo WT poomsae KANGSIM CUP 2022 se celý Taehan velmi těšil. Bylo to po dvou letech poprvé, co se neřešila žádná covidová opatření, tak si všichni kontakt s ...

Beseda s Alešem Palánem

 

8robinsoni_dl.jpg Domácí hospic Srdcem,z.ú. KOlín si vás dovoluje pozvat na besedu s panem Alešem Palánem, která se bude konat v Kolínském klášteře (Kutnohorská 26).

26. zasedání Zastupitelstva města Kolína

 Aktualizováno

78zastupitelstvo_23.05.2022.jpg V pondělí 23. května 2022 od 15 hodin se v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín, v areálu Kolínského zámku, koná další zasedání Zastupitelstva města Kolína.

150 let výročí Městské hudby Františka Kmocha

 Aktualizováno

37dsc_4087.jpg V neděli 15. května byl ve znamení velkého svátku pro milovníky dechové hudby, ale i pro kolínské patrioty. V ten den jsme oslavili výročí 150 let od založení nejznámějšího českého dechového orchestru, Městské hudby Františka Kmocha Kolín.

< 1 2 3 4 ... 84 >