Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

První Dámy Masarykovy

 Aktualizováno

PRVNÍ DÁMY MASARYKOVY je program, který v rámci kolínských oslav výročí 100 let založení ČSR zařazujeme do výjimečného prostředí obřadní síně kolínské radnice.

Halloween na Práchovně

 Aktualizováno

Městská knihovna Kolín a Městské informační centrum Kolín zvou všechny velké, malé i ještě menší návštěvníky k prohlídce strašidelné Práchovny, a to na Halloween ve středu 31. října 2018 v čase 18:00 – 19:30.

Výstavba dopravního terminálu Kolín

 

Poslední etapa výstavby dopravního terminálu v Kolíně, část ulice Dukelských hrdinů od vjezdu na odstavy autobusů po křižovatku s ulicí Sladkovského, byla dokončena.

Blokové čištění komunikací - 22.10. - 26.10.

 Aktualizováno

Informujeme Vás o blokovém čištění komunikací, které se uskuteční v týdnu od 22. - 26. 10. 2018. Začátek blokového čištění je stanoven od 8:00 hodin a v tomto čase bude započato odtahování případně zaparkovaných vozidel.

Uzavírka silnice I/38H ul. Havlíčkova v Kolíně

 Aktualizováno

Z důvodu rekonstrukce kanalizace je od 15.10. do 28.10 2018 uzavřena silnice I/38H ul. Havlíčkova v Kolíně. Objízdná trasa je po silnici III/12551 ul. Polepská, dále po silnici I/38 – obchvat Kolína a zpět na silnici I/38H ul. Havlíčkova od Šťáralky.

HLASOVÁNÍ - HLEDÁ SE KULTURNÍ PROJEKT

 Aktualizováno

Vyberte jeden z navržených projektů, který bude financován z výtěžku koncertu Evy Urbanové a Moravského klavírního tria (konaného v rámci oslav 100 let vzniku republiky).

< 1 2 3 4 ... 46 >