Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Eva Urbanová a Moravské klavírní trio v kolínském divadle

 Aktualizováno

Jeden z vrcholů oslav stého výročí vzniku samostatné České republiky je koncert, který pořádá město Kolín ve spolupráci s Městským divadlem v Kolíně Eva Urbanová a Moravské klavírní trio.

Rozloučení s prázdninami s Městskou policií Kolín a Týmem silniční bezpečnosti

 

Městská policie Kolín, ve spolupráci s městem Kolín a Týmem silniční bezpečnosti zve všechny děti na akci „Rozloučení s prázdninami“, která se bude konat dne 29. 8. 2018 od 10. do 13. hodiny v prostoru odpočívadla u cyklostezky v ulici Brankovická – Zálabská strana lávky.

Zpravodaj města Kolína vyjde s týdenním zpožděním!

 

Z důvodu poruchy tiskového stroje v dodavatelské tiskárně, bude prázdninové číslo zpravodaje distribuováno o týden později. Do schránek bude tedy dodán v termínu od 25. – 28. 8. 2018.

Blokové čištění komunikací - 20.8. - 24.8.

 

Informujeme Vás o blokovém čištění komunikací, které se uskuteční v týdnu od 20. - 24. 8. 2018. Začátek blokového čištění je stanoven od 8:00 hodin a v tomto čase bude započato odtahování případně zaparkovaných vozidel.

Blešák na vzduchu bude 22. 8. s Otevřenou ulicí

 

Blešák na vzduchu se stejně jako před rokem v srpnu spojí s Otevřenou ulicí: Ve středu 22. srpna od 17 do 19 hodin v Komenského parku v Kolíně.

Blokové čištění komunikací - 13.8. - 17.8.

 

Informujeme Vás o blokovém čištění komunikací, které se uskuteční v týdnu od 13. - 17. 8. 2018. Začátek blokového čištění je stanoven od 8:00 hodin a v tomto čase bude započato odtahování případně zaparkovaných vozidel.

< 1 2 3 4 ... 44 >