Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Dopravní omezení v Táboritské v Kolíně

 

54taboritska.jpg Od pondělí 8.8.2022 začne dopravní omezení v ulici Táboritská. Důvodem je rekonstrukce plynovodu Kolín-Táboritská I. etapa. Po celou dobu stavby bude průjezdná ulice Jeronýmova.

Omezení dopravy na železničním přejezdu

 

72prejezd.jpg Z důvodu výměny kolejí na trati Nová Ves – Kolín bude od pondělí 8.8.2022 zcela uzavřen železniční přejezd P4923 v ulici Na Pustině v Kolíně. Omezení potrvá do 31.8.2022. Obsluha ČOV je po dobu rekonstrukce zajištěna.

Plavecký memoriál Hany Greenfieldové - V. ročník

 Aktualizováno

40udalost_fb_2022.jpg Již pátý ročník Plaveckého memoriálu Hany Greenfildové se uskuteční poslední srpnovou sobotu v řece Labi u kolínského Kmochova ostrova. Plavecké klání dostalo své jméno po židovské dívce, nadšené plavkyni, která jako jedna ...

10. ročník historických slavností na Kmochově ostrově

 Aktualizováno

81historicke_slavnosti_2022.jpg Dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník historických slavností na Kmochově ostrově v Kolíně, který se bude konat v sobotu 13. srpna 2022. Akce bude věnována osobě císaře Rudolfa II. a jeho době.

Město Kolín hledá "dozor" na přechody pro chodce

 

18hlidka_prechod_5.jpg Městská policie Kolín přijme na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) "dozor" na přechody pro chodce v blízkosti školních zařízení. Dohled bude vykonáván ve dnech školního vyučování od 1.9.2022. Pracovní doba vždy dvě hodiny denně.

Kolínské kulturní léto - CHARIFEST - LÁŽO PLÁŽO / KRISTÍNA DLOUHÁ / MALINA BROTHERS

 Aktualizováno

43udalost_fb_kkl_2022_3.jpg Zveme vás na další koncert letošního Kolínského kulturního léta, tentokrát na tradiční CHARIFEST, který se uskuteční v neděli 7. 8. 2022 od 17 h na Kmochově ostrově. Přijďte si poslechnout tyto kapely: LÁŽO PLÁŽO / KRISTÍNA DLOUHÁ / MALINA BROTHERS.

< 1 2 3 4 ... 86 >