Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Oprava střechy Žerotínského paláce

 Aktualizováno

Na Žerotínském paláci v areálu kolínského zámku probíhá oprava střechy včetně krovu. Střecha je aktuálně odkrytá, pouze zaplachtovaná, sundavá se stará střešní krytina a probíhá průzkum krovů.

Pozvánka na MAP akci - seminář "Domácí kompostování"

 Aktualizováno

Chováte se ekologicky? Jdete s dobou a kompostujete? Máte nový kompostér a nevíte jak začít? Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ne, máte jedinečnost možnost zjistit, jak na to. Přijďte na seminář odborníků z Institutu ...

Nádražní budova otevřena

 Aktualizováno

Starosta města Michael Kašpar dnes, 17. října 2019, převzal pomyslný klíč od nádražní haly z rukou generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody.

Úplná uzavírka ul. K Vinici

 Aktualizováno

V úterý 22.10.2019 od 8 do 16 hodin bude zcela uzavřena komunikace K Vinici. V úseku od křižovatky ul. Spojovací - ul. Vinařská bude probíhat pokládka živičného povrchu.

Město Kolín nabízí pronájem dřevěných stánků Advent v Kolíně 2019

 

Nabízíme k pronájmu dva dřevěné uzamykatelné stánky o velikosti 200x150x250 cm k prodeji sortimentu během Adventu 2019 na Karlově náměstí v bezprostřední blízkosti vánočního stromu.

Havárie vodovodního řadu v ul. K Vinici

 

Z důvodu havárie vodovodního řadu v ul. K Vinici bude od pátku 18.10. zhruba do pondělí 21.10. uzavřena část této ulice.

< 1 2 3 4 ... 61 >