Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Druhé adventní zastavení u vánočního stromu z pohodlí domova

 

V neděli 6. prosince na Karlově náměstí zapálí místostarosta města Michal Najbrt spolu s farářem Jánem Halamou druhou svíčku na adventním věnci.

Výdej žlutých popelnic přechází do ledna 2021

 

K výdeji žlutých popelnic dochází vždy poslední pátek v měsíci. Výjimkou je však prosinec, kdy se žluté popelnice nevydávají.

Prezentace řemesel - PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

 Aktualizováno

Krajská hospodářská komora Střední Čechy Vás zve v pátek 4.12.2020 na Karlovo náměstí v Kolíně, kde se od 9 do 16 hodin bude konat PREZENTACE ŘEMESEL - PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK.

Ve čtvrtek 3. 12. se znovu otevírají památky, muzejní expozice a výstavy v Kolíně

 Aktualizováno

Od čtvrtka 3. prosince bude pro veřejnost znovu otevřena Vodárna a synagoga, dle standardních otevíracích hodin.

Vánoční trhy v Kolíně 2020

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 3. ročník vánočních trhů na Karlovo náměstí v Kolíně.

Nové úsekové měření v Ovčárecké ulici

 Aktualizováno

Od 1. prosince 2020 začíná ostrý provoz úsekového měření rychlosti. V provozu budou prozatím dva úseky.

< 1 2 3 4 ... 78 >