Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

V Kolíně otevřela nová stomatologická ambulance Dental Bros

 

Od 1. 8. 2019 funguje v Kolíně nová stomatologická ambulance. Přijímá nové pacienty na vstupní vyšetření i dentální hygienu.

Poslední víkend v srpnu je tradičně ve znamení posvícení

 

Ve čtvrtek 22. 8. začíná v Kolíně posvícení. A právě v tomto termínu až do pondělí 26.8. můžete navštívit pouťové atrakce u Starých lázní, nedělní koncert na Karlově náměstí nebo tradiční Posvícenský trh v pondělí.

Ochranný jízdní pruh pro cyklisty - Pražská ulice

 Aktualizováno

Pražská ulice je bezpečnější pro cyklisty. Ulice je navržena tak, aby sloužila řidičům automobilů, cyklistům i chodcům.

Kolín uspěl v soutěži “Obec přátelská rodině a seniorům 2019”

 Aktualizováno

V kategorii měst do 50 000 obyvatel se naše město umístilo na vynikajícím 2. místě

Parčík v Pražské ulici osázen květinami

 Aktualizováno

V nově vzniklém parčíku mezi Pražskou a Sluneční ulici byly vybudovány květinové záhony o celkové ploše 375 m2. V těchto záhonech bylo vysázeno cca 2 800 ks keřů a rostlin (trvalky, cibuloviny, letničky). Tento prostor byl dále doplněn ...

Historické slavnosti na Kmochově ostrově

 

10. srpna 2019 v rámci Historických slavností připomněla Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína historickou akci - narozeniny Napoleona Bonaparta.

< 1 2 3 4 ... 57 >