Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Masopust ve Volnu

 

Zveme na MASOPUST ve Středisku respitní péče Volno.

Vernisáž výstavy "Imaginární setkání fotografů 2019"

 Aktualizováno

21. února od 17 hodin jste zvání do Regionálního muzea v Kolíně, Červinkovského domu, Brandlova 27 na vernisáž výstavy "Imaginární setkání fotografů 2019".

Jak zvládat stres pro pečující - 21.2.2019 v Kolíně zdarma

 Aktualizováno

Další z akcí pro osoby, které poskytují péči o svého blízkého, pořádané Diakonií ČCE – Pečuj doma. Praktické setkání se koná od 13.30 do 17:30 hodin dne 21. 2. 2019 a to v prostorách Městského klubu seniorů na adrese: Benešova 644, Kolín.

Programové prohlášení

 Aktualizováno

Základní dokument koaličních partnerů pro volební období 2018-2022.

Sportovcem Kolína pro rok 2018 je gymnasta Daniel Radovesnický

 Aktualizováno

V úterý 5. února proběhlo v Městském divadle Kolín slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Kolína 2018. Moderátorem slavnostního večera byl sportovní komentátor České televize Robert Záruba.

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech

 Aktualizováno

Český statitstický úřad organizuje v tomto roce každoroční výběrové šetření o životních podmínkách v ČR.

< 1 2 3 4 ... 46 >