Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Květnový Zpravodaj do kolínských schránek

 

Květnový Zpravodaj míří do vašich schránek. Od víkendu do úterý 26. 5. bude probíhat distribuce nového čísla Zpravodaje. Co se v něm dočtete?

Výstavba cyklostezky Kolín - Ovčáry omezí průjezd na kruhovém objezdu u Ovčár

 

Od pondělí 25.5.2020 začne platit omezení na výjezdu z kruhového objezdu u Ovčár směrem do Kolína. Toto omezení je způsobené výstavbou cyklostezky Kolín Ovčáry, která napojí obec Ovčáry na stávající síť cyklostezek.

Výstavba kruhového objezdu přináší uzavírku silnice

 

Od čtvrtka 21.5.2020 začne výstavba kruhového objezdu v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry a s tím i spojená uzavírka silnice II/328, která vede od stávajícího kruhového objezdu směrem k dálnici D11 a směrem na Žehuň.

12. zasedání Zastupitelstva města Kolína

 Aktualizováno

V pondělí 25. května 2020 od 15 hodin se v sále podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín, v areálu Kolínského zámku, koná další zasedání Zastupitelstva města Kolína.

Dětem v mateřských školách nic nechybí

 Aktualizováno

Vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Petr Kesner a místostarostka Iveta Mikšíková tentokrát zavítali do kolínských mateřských škol. Ty fungují všechny, vyjma MŠ Legerova. Děti dle metodiky MŠMT nemají povinnost nosit roušku, ...

Od pondělí 18. května uzavírka ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále

 

Upozorňujeme občany na rekonstrukci ulice Míru mezi ulicemi Benešova a Na Magistrále, která započne v pondělí 18. května.

< 1 2 3 4 ... 66 >