Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ AREÁLU CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE V KOLÍNĚ

 Aktualizováno

Město Kolín Vás zve na slavnostní otevření areálu chrámu sv. Bartoloměje, které se bude konat v neděli 20. září 2020 od 16 hodin.

Rada města Kolína navštívila Zibohlavy

 Aktualizováno

První letošní výjezdní jednání Rady města Kolína se uskutečnilo v pondělí 14. září v Zibohlavech.

Cena města Kolína za rok 2020

 

Ve středu 16. září byla slavnostně udělena Cena města Kolína MUDr. Josefu Havránkovi a Vladimíru Serbusovi in memoriam.

Uzavření ZŠ Mnichovická z důvodu nařízené karantény

 

Zpráva, která se nesdílí dobře, ale je nutné o ni informovat. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje uzavřela 5. ZŠ Kolín (ZŠ Mnichovická u kostelíčka) na dobu 10 dnů od 16. 9. 2020 - 26. 9.2020 z důvodu kontaktu žáků a pedagogů s osobami, u kterých byla dne 16. 9. ...

Skončila uzavírka Starokolínské ulice a kruhového objezdu u Ovčár

 Aktualizováno

Na začátku září zkomplikovalo několik uzavírek v Kolíně dopravu mnohým řidičům. Situace to byla pro motoristy nepříjemná. Ale pro ani jednu z nich nebyl žádný zákonný důvod ji zhotovujícím organizacím nepovolit. Jsme každopádně ...

Dopravní omezení při konání hokejových zápasů A-týmu SC Kolín

 

Vzhledem k tomu, že A-tým hokejového klubu SC Kolín postoupil v letošní sezóně do chance ligy ledního hokeje, byla pro domácí zápasy, kdy se očekává vyšší návštěvnost, stanovena přechodná úprava provozu v okolí zimního stadionu.

< 1 2 3 4 ... 74 >