Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Provoz sběrných míst odpadů o státním svátku 28. 10. 2021

 

2sberny_dvur.gif Oznamujeme, že v den státního svátku 28. 10. 2021, jsou všechna sběrná místa odpadů otevřena.

Studenti architektury vedou semestrální práci na téma KOLÍN - městské zásahy 2021

 Aktualizováno

24studenti_arch_2.jpg Téma KOLÍN - městské zásahy 2021 se objevilo v letošním semestru na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Do svého studijního ateliéru přijal Ivan Plicka, architekt a pedagog celkem 24 studentů. Ti se budou ve své semestrální práci intenzivně ...

Kraj zjišťuje zájem o kotlíkové dotace pro rok 2021+

 

76kotliky.jpg Středočeský kraj začíná zjišťovat zájem o dotaci na výměnu neekologických kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají ...

V období Památky zesnulých budou na kolínských hřbitovech opět dohlížet hlídky strážníků MP Kolín

 

48hrbitov_2021_1.jpg Blíží se období Památky zesnulých, kdy na kolínských hřbitovech uctívají památku na své blízké nejen místní obyvatelé, ale i lidé ze vzdálenějších míst naší republiky. Letošní rok nebude výjimkou, kdy se hlídky strážníků ...

NOVÉ MHD ZASTÁVKY - NOVÉ PIKTOGRAMY MĚSTA

 Aktualizováno

35zastavka_polepy_1web.jpg Piktogramy na sklech autobusových zastávek jsou nutností, slouží pro bezpečnost ptáků. Ustupujeme však již od stávajícícího designu ptáčků či zelených květin.

Nově opravené domy v Kolíně

 Aktualizováno

10freiwalduv_dum_93_4.jpg Freiwaldův dům č.p. 93 - rondokubistický dům v ulici Politických vězňů podle návrhu architekta Jindřicha Freiwalda z roku 1922-1923 má novou fasádu.

< 1 2 3 4 ... 80 >