Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Beseda s Alešem Palánem

 

8robinsoni_dl.jpg Domácí hospic Srdcem,z.ú. KOlín si vás dovoluje pozvat na besedu s panem Alešem Palánem, která se bude konat v Kolínském klášteře (Kutnohorská 26).

150 let výročí Městské hudby Františka Kmocha

 Aktualizováno

37dsc_4087.jpg V neděli 15. května byl ve znamení velkého svátku pro milovníky dechové hudby, ale i pro kolínské patrioty. V ten den jsme oslavili výročí 150 let od založení nejznámějšího českého dechového orchestru, Městské hudby Františka Kmocha Kolín.

Elektrobus v Kolíně

 

84elektrobus_1.jpg Na několik dní měli cestující Městskou hromadnou dopravou v Kolíně možnost vyzkoušet si jízdu elektrobusem. Okresní autobusová doprava Kolín, která MHD provozuje, se domluvila se společností Mercedes-Benz na krátké zápůjčce.

Nové povrchy v kolínských ulicích

 Aktualizováno

16u_kostelicka_po_reko_2_.jpg Během května se podařilo rekonstruovat dalších šest vytipovaných ulic (nebo jejich částí):

Opravy v amfiteátru na Kmochově ostrově

 

11amfiteatr_6.jpg Před sezónou jsme provedli množství oprav v amfiteátru na Kmochově ostrově. Realizovali jsme opravu průchodu fasádní omítkou. Bylo umyto schodiště tlakovou myčkou a hlavně byly nainstalovány nové sedáky v hledišti.

26. ročník ČESKÉHO DNE PROTI RAKOVINĚ proběhne ve středu 11. května 2022

 

8kyticka_2022_final_jpg_scaled.jpg Letošní ročník již tradiční sbírky proběhne ve středu 11. května 2022, kdy v ulicích potkáte dobrovolníky s kytičkami a letáčky. Na pevných prodejních místech, v Kolíně konkrétně v Turistickém informačním centru na Karlově ...

< 1 2 3 4 5 6 ... 85 >