Oddělení marketingu a cestovního ruchu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 216
Fax: +420 321 748 203
Email: marketing@mukolin.cz

Organizační náplň

Oddělení marketingu a cestovního ruchu je funkčně nezávislý útvar, který komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám.

V oblasti marketingu vytváří pozitivní image města Kolína, zajišťuje propagaci města Kolína a MěÚ s cílem zvýšit jeho celkovou atraktivnost, koordinuje aktivity města v oblasti marketingu, spolupracuje s ostatními odbory a příspěvkovými organizacemi, zabezpečuje styk s veřejností, připravuje a pořádá tiskové konference, zajišťuje spolupráci s místními sdělovacími prostředky i neregionálními sdělovacími prostředky, zajišťuje vydávání Zpravodaje města Kolína, inzerci v médiích, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města, youtube kanálu města, a dalších komunikačních kanálů, koordinuje aktualizaci obsahu webových stránek města, zajišťuje vedení a zpracování kroniky a fotokroniky města Kolína, zajišťuje agendu jednotného vizuálního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města.

V oblasti cestovního ruchu vytváří image města Kolína jako destinaci cestovního ruchu, zajišťuje prezentace na veletrzích, tiskových konferencích, v médiích, koordinuje aktivity s Krajským úřadem Středočeského kraje a dalšími subjekty cestovního ruchu, spolupracuje při tvorbě strategických dokumentů v oblasti CR, vytváří produkty CR, podporuje prezentaci regionálních produktů, vydává propagační materiály v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje turistickou část webu města Kolína, spolupracuje při vydávání materiálů s městským informačním centrem, regionálním muzeem v Kolíně, veřejným i soukromým sektorem cestovního ruchu, vytváří podklady pro prezentaci města Kolína v oblasti cestovního ruchu v různých typech časopisů a novin, internetu v tuzemsku i zahraničí, vyhledává nové možnosti pro propagaci města v oblasti cestovního ruchu, zajišťuje press tripy a fam trip, organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města, zajišťuje provoz rozhledny Vodárny Kolín.

Den záchranářů 2022

 Aktualizováno

81den_zachranaru_2_cast_17.jpg “Ten, kdo zachraňuje životy, zachraňuje tento svět.” Citát známého autora přesně vystihuje podstatu každodenní práce členů Integrovaného záchranného systému. Právě oni nejen že zachraňují životy, ale jejich práce přináší ...

Mercedes Benz eCitaro v Kolíně

 

29elektrobus_1.jpg V těchto dnech mohou cestující kolínské MHD vyzkoušet na vlastní kůži cestování v plně elektrickém autobuse značky Mercedes Benz eCitaro. Jedná se o moderní autobus určený do města, který konkrétně v Kolíně můžete vyzkoušet ...

Městská policie Kolín besedovala se seniory v klubu v ul. Benešova

 Aktualizováno

62mp_beseda1.jpg Dne 3.5. 2022 byla, pod záštitou 2. místostarosty Michala Najbrta, uskutečněna beseda Oddělení prevence kriminality Městské policie Kolín, jejíž téma bylo tentokrát zaměřeno na představení práce strážníků (nejen) v kuriózních situacích.

Výběrové řízení - strážník Městské policie Kolín

 Aktualizováno

20mp_prokes_1557.jpg Ředitel Městské policie Kolín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník Městské policie Kolín.

30 let výročí založení Dívčí katolické školy v Kolíně

 

18katolicka_skola_30let_10.jpg Ve středu 4. května oslavila Dvouletá Katolická střední škola v Kolíně 30 let výročí fungování školy. kola sídlí v Legerově ulici vedle restaurace Obecní dům. Budova patřila již za první republiky řádovým sestrám. Po 2. ...

Srdečně vás zveme na oslavy 150 let Městské hudby Františka Kmocha Kolín

 Aktualizováno

9plakat_150_mhfk_15_kveten_a3.jpg Letos slavíme výročí 150 let od založení nejznámějšího českého dechového orchestru, Městské hudby Františka Kmocha Kolín. Celý Kolín se připravuje oslavit toto velmi významné výročí 15. května 2022.

< 1 2 3 4 5 6 7 ... 85 >