Sekretariát vedení města | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Sekretariát vedení města


Ulice: Karlovo náměstí 78
Město: Kolín I
PSČ: 280 12
Telefon: +420 321 748 111
Fax: +420 321 720 911
Email: sekretariat@mukolin.cz

Organizační náplň

Sekretariát vedení města zabezpečuje po organizačně-technické stránce činnost starosty a místostarostů. Zabezpečuje styk s veřejností, zajišťuje legislativně právní úkony města.

• zajišťuje včasnou přípravu podkladů pro práci starosty a místostarostů, vede příslušnou do-kumentaci
• vede denní rozvrh práce starosty a místostarostů a zajišťuje přijetí návštěv
• organizačně a administrativně zajišťuje spolupráci s právními zástupci města
• provádí monitoring tisku
• organizuje akce pořádané starostou a místostarosty, pracovní a společenské akce města
• koordinuje a organizuje porady iniciované vedením města, vyhotovuje zápisy, předává je účastníkům porad
• podílí se na zajištění zasedání ZM a schůzí RM, v případě potřeby zastupuje referenta/ku RM, ZM
• koordinuje a zabezpečuje rozvoj mezinárodních vztahů starosty, místostarostů, ostatních členů ZM, RM a zaměstnanců MěÚ
• vede přehled o hospodaření s prostředky přidělenými vedení města na pohoštění a dary
• vede evidenci oznámení o konání veřejných shromáždění
• zajišťuje hlášení městského rozhlasu
• zajišťuje službu SMS infokanálu
• plní další stanovené úkoly