Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zajímavé odkazy

Informace pro poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

18.11.2016 06:32
Počet zhlédnutí: 2303
PDF E-mail Print

Dne 01.12.2016 nabývá účinnosti zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, který se významně dotýká i zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon).  V § 3 odst. 3 živnostenského zákona, který upravuje činnosti, které nejsou živnostmi,  se na konci textu písmene a) doplňují slova „poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr. Dále v příloze č.2 Živnosti vázané se předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ zrušuje.

Zákon o spotřebitelském úvěru upravuje poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru jako zvláštní regulovanou činnost na finančním trhu a udělování  oprávnění k této činnosti a i dohled nad ní svěřuje České národní bance (dále ČNB). POZOR zákon nově vymezuje pojem spotřebitelský úvěr.

Podnikatelé, kteří vlastní živnostenské oprávnění na vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“  a dále ti podnikatelé, kteří v rámci živnosti volné (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) jako nebankovní subjekt poskytují z vlastních zdrojů spotřebitelské úvěry a půjčky např.  pro podnikatelské účely a hodlají  v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů pokračovat i po 01.12.2016 mají 3 měsíce na to, aby svůj záměr pokračovat oznámili ČNB. O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti rozhoduje ve správním řízení ČNB.

Živnostenské oprávnění zaniká dne 01.03.2017, pokud podnikatelé nejpozději k tomuto dni nepodají žádost o udělení oprávnění k příslušné činnosti k ČNB nebo v případě podání žádosti do 01.03.2017 zaniká oprávnění rozhodnutím ČNB o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však 01.06.2018.

V případě dotazů se můžete obrátit na Obecní živnostenský úřad Kolín nebo přímo na ČNB http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/formular_obecny_dotaz/obecny_dotaz.html nebo e-mail adresu podatelna@cnb.cz.

MěÚ Kolín
Živnostenský odbor – obecní živnostenský úřad