Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 13.01.2020 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 11.12.2019 16.01.2020 KU výběrové řízení - ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 11.12.2019 16.01.2020 KU výběrové řízení - ostatní
130 EX 3846/11-134/E1 Ex. úřad Most (JUDr. Paraska) - dražební vyhláška - podíl 6/48 p.č.st. ... 10.12.2019 15.01.2020 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSMM 121680/19-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit část "b" pozemku parc. č. 2808/5 a nově vzniklé ... 09.12.2019 27.12.2019 OSMM směna pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 121510/19-Ha Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy – zrušení ... 09.12.2019 27.12.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 121834/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc. č. ... 09.12.2019 27.12.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/KU 121523/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (náhodný nálezce) - NÁRAMEK 05.12.2019 23.12.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 121049/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na na místní komunikaci ul. Parléřova ... 05.12.2019 23.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
OZPZ 114834/19-Gl Oznámení o zpracování "zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy" - objekt ... 05.12.2019 06.01.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 04.12.2019 16.01.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 04.12.2019 16.01.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 120694/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na na místní komunikaci ul. K Rybníku ... 04.12.2019 20.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 120735/19-har ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - REPRODUKTOR, MOBILNÍ TELEFONY 03.12.2019 19.12.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 86361/19-Mu Společné povolení ke stavbě „Domovní čistírny odpadních vod v místních ... 03.12.2019 19.12.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 70379/19-pes Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - FANDAMENT develop ... 03.12.2019 19.12.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 119246/19-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Rekonstrukce ... 02.12.2019 18.12.2019 OŽPZ vodní hospodářství
153026/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí ... 02.12.2019 18.12.2019 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
VHS Kolín - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 až 2023 29.11.2019 16.12.2019 vodní hospodářství
Město Kolín - PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH ... 29.11.2019 28.02.2020 OŠKS městské granty
MUKOLIN/OZPZ 56896/19-Mu Rozhodnutí (veřejnou vyhláškou) – „Rekonstrukce kanalizační stoky FVII ... 29.11.2019 16.12.2019 OŽPZ vodní hospodářství
VHS Kolín - Návrh rozpočtu na rok 2020 28.11.2019 16.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 118367/19-vanc Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Nová ... 28.11.2019 16.12.2019 územní a stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 27.11.2019 16.12.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 115610/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 27.11.2019 13.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 115607/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 27.11.2019 13.12.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
176 EX 00834/19-032 Ex. úřad Cheb (JUDr. Lavička) - dražební vyhláška - bytová jednotka č. ... 20.11.2019 20.12.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - nabídka státních pozemků ... 14.11.2019 16.01.2020 ostatní
EAS/SKO/032/2019 ÚZSVM - aukční vyhláška - 1/6 budovy bez č.p./č.e., rod. rekreace na st.p.č. ... 14.11.2019 13.12.2019 dražba
MUKOLIN/OZPZ 113677/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 13.11.2019 31.03.2020 OŽPZ ochrana přírody
usn.č. 1514/40/RM/2019 Město Kolín - PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT ... 01.11.2019 13.01.2020 OŠKS městské granty
MĚSTO KOLÍN - vyhlášení projektové otevřené výtvarně - architektonické ... 02.10.2019 08.01.2020 OMCR výběrové řízení - ostatní
KRPS-244966-50/TČ-2019-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 27.09.2019 30.03.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů