Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 60427/19-vol Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném ... 17.06.2019 03.07.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 59767/19-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nacházející ... 17.06.2019 03.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 17.06.2019 19.07.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
INFORMACE o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 24.06.2019 14.06.2019 25.06.2019 KU zastupitelstvo města
STŘEDOČESKÝ KRAJ - záměr pronájmu učebny v budově č. p. 112 v Kolíně II 14.06.2019 15.07.2019 pronájem nebytových prostor (záměr)
STŘEDOČESKÝ KRAJ - záměr pronájmu sportovní haly v Borkách v Kolíně 14.06.2019 15.07.2019 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 60140/19-ben Schválení manipulačního řádu „Vodohospodářská soustava Pňov – Předhradí“ 14.06.2019 01.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 60821/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 14.06.2019 01.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 55756/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.06.2019 01.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60089/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na silnici ... 12.06.2019 28.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44934/19-vol Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce ... 12.06.2019 28.06.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
SKO/023/2019 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - areál bývalé prádelny v Kolíně 11.06.2019 11.07.2019 dražba
MUKOLIN/OD 56177/19-car Rozhodnutí o odstranění vraku silničního motorového vozidla tovární značky ... 10.06.2019 26.06.2019 OD autovraky
MUKOLIN/OD 58783/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 55306/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 54444/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51318/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská v k. ... 07.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
051049/2019/KUSK-DOP/Lac Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - stavební povolení ... 07.06.2019 24.06.2019 pozemní komunikace - stavební řízení
Závěrečný účet města Kolína za rok 2018 07.06.2019 24.06.2019 FO rozpočet města
MUKOLIN/OD 58018/19-vol Opravné rozhodnutí ve věci povolení stavby „Rekonstrukce chodníku podél ... 07.06.2019 24.06.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/ORR 57989/19-ska Veřejná vyhláška – oznámení zastupitelstva města - O P A T Ř E N Í ... 07.06.2019 09.07.2019 ORR pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/OD 54446/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51579/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 46501/19-vol Omezení veřejného přístupu na účelové komunikaci – parkovišti při prodejně ... 06.06.2019 24.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 33171/19-ben Stavební povolení (veřejnou vyhláškou) na stavbu – „Výstavba vodovodního ... 05.06.2019 21.06.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 56523/19-ben Schválení záměru stavby – společné povolení vodního díla (veřejnou vyhláškou) ... 05.06.2019 21.06.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 56877/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 04.06.2019 20.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 55928/19-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek parc. č. st. 3469/1 v katastrálním ... 04.06.2019 20.06.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 55185/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Benešova a ul. ... 03.06.2019 19.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
VHS Kolín - Návrh závěrečného účtu 31.05.2019 18.06.2019 vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 29.05.2019 24.06.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 29.05.2019 24.06.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 29.05.2019 24.06.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 29.05.2019 24.06.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
1222/19/KSUS/KHP/VESL Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Výzva k vyzvednutí ... 06.05.2019 08.07.2019 autovraky
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
690/17/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 05.04.2019 04.07.2019 OSVZ městské granty
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů