Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 25.01.2021 15.01.2021 26.01.2021 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 3324/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 15.01.2021 01.02.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 4903/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 15.01.2021 01.02.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 95177/20-hak Vydání společného povolení ke zřízení vodního díla veřejnou vyhláškou ... 15.01.2021 01.02.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 3900/21-Dur Zahájení stavebního řízení - Společenství vlastníků jednotek, IČO 26755891 ... 14.01.2021 01.02.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 3821/21-Ch (MZP/2020/500/2463, Sp. zn.: ZN/MZP/2020/500/548) Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. k ... 14.01.2021 01.02.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 190/21-stan Vydání společného povolení vodního díla „Vodovodní řad Týnec nad Labem, ... 13.01.2021 29.01.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 3151/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.01.2021 29.01.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 878/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Rybníku v k. ... 12.01.2021 28.01.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 2607/21-Ch Zveřejnění informace podle zák. č. 100/2001 Sb., o zahájení zjišťovacího ... 11.01.2021 29.01.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
Omezení činnosti městského úřadu v Kolíně - úprava úředních hodin 08.01.2021 25.01.2021 KU ostatní
003027/2021/KUSK ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež ... 08.01.2021 25.01.2021 OOKŘ dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 08.01.2021 08.02.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „investiční ... 06.01.2021 22.01.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 06.01.2021 25.01.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 708/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 06.01.2021 30.04.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 689/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 06.01.2021 30.04.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 131675/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.01.2021 22.01.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 127340/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3297 v Cerhenicích 06.01.2021 22.01.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 132980/20-Dur Oznámení zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka ... 30.12.2020 18.01.2021 územní a stavební řízení
219EX 00686/20-217 Ex. úřad Kolín (Mgr. Effenberger) - dražební vyhláška - poz.p.č. 2506/5 ... 30.12.2020 02.02.2021 dražba
Město Říčany - Nařízení č. 7/2020 o záměru zadat zpracování lesních ... 22.12.2020 18.01.2021 dokumenty jiných správních orgánů
Město Říčany - Nařízení č. 8/2020 o záměru zadat zpracování lesních ... 22.12.2020 01.02.2021 dokumenty jiných správních orgánů
203 Ex 24728/16-167 Ex. úřad Přerov (JUDr. Jícha) - dražební vyhláška - podíl 1/8 poz.p.č. ... 22.12.2020 04.03.2021 dražba
MUKOLIN/OSBN 126825/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 684/2 ve 2. nadzemním ... 14.12.2020 10.02.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 126886/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 681/1 ve 2. nadzemním ... 14.12.2020 10.02.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 126890/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 684/4 ve 2. nadzemním ... 14.12.2020 10.02.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
KOLIN/OSBN 126893/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 134/13 ve 4. nadzemním ... 14.12.2020 10.02.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OIÚP 126889/20-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 11.12.2020 21.01.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
usn.č. 3197/84/RM/2020 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 07.12.2020 08.03.2021 OOKŘ městské granty
usn.č. 3169/83/RM/2020 PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE MIMOŠKOLNÍ ... 01.12.2020 01.03.2021 OŠKS městské granty
MUKOLIN/OSBN 104812/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.10.2020 28.01.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 107205/20-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 08.10.2020 01.04.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 31.03.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů