Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
083220/2022/KUSK Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný ... 04.07.2022 20.07.2022 OŽPZ dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 01.07.2022 15.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Kolín - Městská policie Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového ... 01.07.2022 25.07.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Město Kolín - Městská policie Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového ... 01.07.2022 25.07.2022 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 66604/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 66474/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61165/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 66521/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65237/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 63706/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 01.07.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 15096/22-Ha Společné povolení ke stavbě „Napojení kanalizace městské části Molitorov ... 01.07.2022 18.07.2022 OŽPZ vodní hospodářství
OZPZ 62686/22-Gl Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacíhi řízení EIA Krajského úřadu ... 01.07.2022 18.07.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
Město Poděbrady - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení ... 30.06.2022 14.07.2022 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 65827/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 30.06.2022 30.12.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OIÚP 65906/22-ska Územní plán Ovčáry – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 65923/22-sindv1 Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 65099/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.06.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 56965/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.06.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 65004/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.06.2022 18.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízen na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ ... 29.06.2022 16.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 60237/22-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 29.06.2022 01.08.2022 OŽPZ autovraky
071593/2022/KUSK-3-DOP/Nech STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY I/38H z důvodu úplné ... 28.06.2022 14.07.2022 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 34097/22-hak Společné povolení změny stavby před dokončením vodního díla (veřejná ... 28.06.2022 14.07.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 64606/22-vac ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit pozemek parc. č. 3457/8 o výměře cca 276 m2 v ... 28.06.2022 14.07.2022 OSMM směna pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 64490/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 27.06.2022 13.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60207/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.06.2022 11.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 63479/22-ska Veřejná vyhláška – oznámení zastupitelstva města OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ... 24.06.2022 11.07.2022 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/SU 62025/22-Nov Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, nařízení ... 24.06.2022 11.07.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 19230/22-Mu Společné povolení ke stavbě – Výměna vodovodu v ul. Královská cesta, Kolín 24.06.2022 11.07.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 51243/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.06.2022 11.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
ROT/5346/2022/OSAP/BAU MÚ Rotava - veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného ... 23.06.2022 27.07.2022 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 61132/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 23.06.2022 11.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61990/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.06.2022 11.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 23.06.2022 13.07.2022 IA právní předpisy města
MUKOLIN/SU 30476/22-Dur Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační ... 22.06.2022 08.07.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 62033/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 22.06.2022 08.07.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 62064/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 22.06.2022 08.07.2022 KU ztráty a nálezy
Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice“ oddělení ... 22.06.2022 14.07.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 50343/22-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Ke ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 57145/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60236/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60238/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61674/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61912/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 22.06.2022 08.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 18882/22-Dur Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací a veřejného ... 22.06.2022 08.07.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 31504/22-Dur Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační ... 22.06.2022 08.07.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 30477/22-Dur Územní rozhodnutí - CETIN a.s., IČO 04084063 - nové vedení veřejné komunikační ... 22.06.2022 08.07.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 60519/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Míru a veřejně ... 20.06.2022 07.07.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 17.06.2022 11.07.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OIÚP 58357/22-ska Územní plán Veltruby – oznámení pořizovatele o konání prvního opakovaného ... 17.06.2022 28.07.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSMM 58272/22-stur OZNÁMENÍ O ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA A JEHO PŘESUNU NA ODSTAVNOU ... 16.06.2022 16.08.2022 OSMM autovraky
MUKOLIN/OSCP 57494/22-kraj UPUŠTĚNÍ OD VYBRÁNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU NA ÚSEKU MATRIK od fyzické osoby, ... 15.06.2022 03.04.2023 OSČP ostatní
065671/2022/KUSK OŽP/Kra Zveřejnění informace o řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení ... 10.06.2022 11.07.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
065797/2022/KUSK OŽP/Kra Zveřejnění informace o řízení ve věci vydání změny integrovaného povolení ... 10.06.2022 11.07.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
220 EX 6/17-375 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 09.06.2022 19.07.2022 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSMM 48575/22-stur VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA 27.05.2022 29.07.2022 OSMM autovraky
MUKOLIN/OSCP 46582/22-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 46592/22-kraj O Z N Á M E N Í o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev ... 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
usn.č.5626/140/RM/2022 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA - Pravidla a podmínky pro podávání ... 06.05.2022 08.08.2022 OSVZ městské granty
MUKOLIN/FO 28185/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28187/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28116/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
usn.č. 5131/131/RM/2022 Časový plán provádění opatření PZKO – ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02 ... 22.02.2022 01.01.2024 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
MUKOLIN/OSMM 11011/22-div Oznámení o provádění blokového čištění na území města Kolína v roce 2022 07.02.2022 28.11.2022 OSMM ostatní
KRPS-149134-59/TČ-2020-010411 Policie České republiky - Vyhlášení popisu věci 27.01.2022 28.07.2022 ostatní
MUKOLIN/OSBN 3735/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.01.2022 01.08.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů