Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 89858/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích V ... 15.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 95262/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 15.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 96899/21-har ZÁZNAM O NÁLEZU - nálezce České dráhy, a.s. - mobilní telefon, fotoaparát, ... 15.10.2021 01.11.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 96887/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 15.10.2021 01.11.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 96442/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Mostní, ul. Politických ... 15.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 96962/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
ČEZ Distribuce a.s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných ... 14.10.2021 16.11.2021 ostatní
MUKOLIN/OD 94675/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94311/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93064/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 95741/21-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část městského pozemku parc. č. 1619/2 v ... 14.10.2021 01.11.2021 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 15879/21-Mu Společné povolení ke stavbě „Vodovod v lokalitě Čakan, Kolín“ 14.10.2021 01.11.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 95357/21-Ha Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 14.10.2021 01.11.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 95707/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jabloňová, ul. ... 14.10.2021 01.11.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
KRPS-42147-77/TČ-2021-010171 Policie ČR Benešov - Vyhlášení popisu věci 13.10.2021 14.04.2022 ostatní
MUKOLIN/OSBN 95624/21-jir Z Á M Ě R města Kolína o postoupení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího ... 13.10.2021 29.10.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 95039/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Svobodném, ... 12.10.2021 29.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 93853/21-kra Územní plán Církvice - oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 11.10.2021 12.11.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 36367/19-hak Prodloužení platnosti stavebního povolení (veřejná vyhláška) – „Novostavba ... 08.10.2021 25.10.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 93168/21-hak Oznámení zahájení společného povolení změny stavby před dokončením (veřejná ... 08.10.2021 25.10.2021 OŽPZ vodní hospodářství
070 Ex 3073/14-63 Ex. úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - p.č.st. 2615 s č.p. ... 07.10.2021 11.11.2021 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 94118/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.10.2021 25.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 92208/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.10.2021 25.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 92077/21-nes Oznámení o zahájení územního řízení - Lošany, Lošánky – soukromé ... 07.10.2021 25.10.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSMM 90018/21-stur Výzva k odstranění odstaveného vozidla 07.10.2021 08.12.2021 OSMM autovraky
120395/2021/KUSK OŽP/Kra Oznámení o zahájení řízení - 7. změna IP a stručné shrnutí údajů ze ... 07.10.2021 08.11.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 93472/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 07.10.2021 25.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93982/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 07.10.2021 25.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 91572/21-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 06.10.2021 02.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 93541/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.10.2021 22.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 90487/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.10.2021 22.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 93544/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. ... 06.10.2021 22.10.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 93530/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území ... 06.10.2021 22.10.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 90117/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.10.2021 22.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 90572/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 05.10.2021 21.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MKH/151151/2021 OZNÁMENÍ O UKONČENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ A MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE S PODKLADY ... 04.10.2021 20.10.2021 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 78243/21-vol Stavební povolení na stavbu „Revitalizace centrálního městského parku v ... 04.10.2021 20.10.2021 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 79661/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 01.10.2021 01.11.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OD 90179/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova, ul. ... 30.09.2021 18.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 81835/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu v části obce Konárovice - Jelen 30.09.2021 18.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 91095/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 30.09.2021 01.11.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání - 3. výzva ... 30.09.2021 20.10.2021 OIÚP pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSBN 51387/21-krap Dražební vyhláška - pozemek p.č.st. 2666 ( s č.p. 441) a p.č. 1653/26 v k.ú. ... 07.09.2021 20.10.2021 OSBN dražba
MUKOLIN/OZPZ 83453/21-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 07.09.2021 01.04.2022 OŽPZ ochrana přírody
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých ... 27.08.2021 03.01.2022 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 31.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů