Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/SU 125188/17-Nov Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ... 21.11.2017 07.12.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 126846/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání pro nápojový ... 21.11.2017 06.12.2017 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/SU 123125/17-zak Zah. ÚzŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - kanalizace Kolín – Zibohlavy 21.11.2017 07.12.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 122914/17-zak Zah. ÚzŘ - Město Kolín, IČ 00235440 - kanalizační přivaděč Zibohlavy – ... 21.11.2017 07.12.2017 územní a stavební řízení
1345 EX 17814/15-632 Ex. úřad Plzeň-město (Mgr. Ing. Prošek) - dražební vyhláška na movité věci 20.11.2017 19.12.2017 dražba
MUKOLIN/KU 125641/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DĚTSKÝ KOČÁREK 20.11.2017 06.12.2017 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 79932/17-Mu Změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty pro dokončení stavby ... 20.11.2017 06.12.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 51591/17-Nov ÚzR a SP - Obec Ovčáry, IČ 00235628 - stavební úpravy komunikace pro parkování ... 20.11.2017 06.12.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 124702/17-vol Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou - poz. p.č. 59/116 ... 20.11.2017 06.12.2017 OD ostatní
MUKOLIN/OD 125000/17-vol Usnesení o určení lhůty k doplnění podkladů řízení - poz. p.č. 59/116 ... 20.11.2017 06.12.2017 OD ostatní
MUKOLIN/OD 125197/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 16.11.2017 04.12.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 125377/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.11.2017 04.12.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 124460/17-Ch Oznámení o zahájení řízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o změně IP a ... 16.11.2017 18.12.2017 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
038 EX 511/16-79 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (JUDr. Komárek) - dražební vyhláška - bytová ... 16.11.2017 19.12.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 16.11.2017 08.12.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 123228/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.11.2017 01.12.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 124346/17-fis Územní plán Radovesnice I – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 16.11.2017 05.01.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 124695l17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Pustině, v ... 15.11.2017 30.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 103378/17-vol Stavební povolení na stavbu „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem ... 15.11.2017 01.12.2017 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/KU 124423/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST CIZÍ MĚNY 15.11.2017 01.12.2017 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 124436/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KLÍČE OD AUTOMOBILU 15.11.2017 01.12.2017 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 124438/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - CESTOVNÍ TAŠKA S OBLEČENÍM 15.11.2017 01.12.2017 KU ztráty a nálezy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 13.11.2017 29.11.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
SKO/060/2017 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách na zjištění ... 13.11.2017 14.12.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 85311/17-voka ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - kabelové vedení NN v ulicích Dr. ... 13.11.2017 29.11.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 123296/17-kok ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit celý městský pozemek parc. č. 863/27 nebo jeho ... 13.11.2017 29.11.2017 ORR směna pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 122963/17-ben Prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty pro dokončení ... 13.11.2017 29.11.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122402/17-ben Prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty pro dokončení ... 13.11.2017 29.11.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 104982/17-vol Zahájení SŘ - stavba „III/3297 Plaňany – PD“ 10.11.2017 27.11.2017 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/ORR 115851/17-fis Územní plán Dománovice – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 10.11.2017 12.12.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/SU 122931/17-zak Přerušení řízení o nařízení odstranění stavby optického vedení společnosti ... 10.11.2017 27.11.2017 územní a stavební řízení
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 09.11.2017 01.12.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 121669/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 09.11.2017 24.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 121702/17-zak Zah. řízení - WIC - NET s.r.o, IČ 28427157 - optické vedení společnosti WIC-NET ... 09.11.2017 27.11.2017 územní a stavební řízení
66595/2017-MZE-16212 Ministerstvo zemědělství ČR - Opatření obecné povahy - Nařízení vlastníkům ... 09.11.2017 11.12.2017 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 121645l17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Dílnám v k.ú. ... 09.11.2017 24.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 118778/17-vol Zahájení stavebního řízení - „Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Žehuň" 08.11.2017 24.11.2017 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 121350l17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 08.11.2017 23.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 121066l17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci .ul. Brankovická ... 08.11.2017 23.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 120495/17-zak Usnesení - přerušení řízení o nařízení odstranění stavby kabelového ... 08.11.2017 24.11.2017 územní a stavební řízení
16 E 8/2014-176 Okresní soud v Kolíně - dražební vyhláška - parc.č.st. 1609 s RD č.p. ... 07.11.2017 26.02.2018 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OZPZ 115209/17-Mu Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Kolín ... 07.11.2017 23.11.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 109735/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikacích ul. Smetanova ... 07.11.2017 23.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 107352/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Krakovanské ... 07.11.2017 23.11.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
SKO/055/2017 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách - poz. ... 07.11.2017 06.12.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/SU 119894/17-sie Seznámení s podklady rozhodnutí - Michal Hricik - přístavba a stavební úpravy, ... 06.11.2017 22.11.2017 územní a stavební řízení
Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva města Kolína - 13.11.2017 03.11.2017 23.11.2017 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 118048/17-vol Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí 03.11.2017 22.11.2017 OD pozemní komunikace - stavební řízení
499953/2017/45/páralová SPÚ Kutná Hora - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kolín a Sendražice u Kolína 01.11.2017 04.12.2017 dokumenty jiných správních orgánů
PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH ... 01.11.2017 04.12.2017 OŠKS ostatní
MUKOLIN/OZPZ 110237/17-Gl Oznámení o zpracování bezpečnostního programu skladu agrochemikálií ZZN ... 27.10.2017 27.11.2017 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/ORR 113988/17-ska VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní plán Ratenice – oznámení pořizovatele o zahájení ... 27.10.2017 07.12.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
KRPC-180797-245/TČ-2016-020771 Policie ČR SKPV Strakonice - Vyhlášení popisu věci (vloupání do osobních ... 26.09.2017 26.03.2018 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSBN 54527/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31933/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 24581/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.03.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů