Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/SU 64232/19-zak Pokračování řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - JON.CZ s.r.o., IČO ... 26.06.2019 12.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 62841/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. ... 25.06.2019 11.07.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/ORR 61095/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA Pronajmout části pozemku parc. č. 4007 v katastrálním ... 25.06.2019 11.07.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 62954/19-Nov Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání ... 25.06.2019 11.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 63830/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Nad Zastávkou, ... 25.06.2019 11.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 24.06.2019 13.08.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
083958/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí ... 24.06.2019 15.07.2019 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 61731/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.06.2019 10.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61553/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.06.2019 10.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 47790/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.06.2019 10.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 63361/19-voka Zahájení společného územního a stavebního řízení - rodinný dům s parkovacím ... 24.06.2019 10.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/ORR 61407/19-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 24.06.2019 01.08.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 63027/19-Mu Prodloužení platnosti rozhodnutí – Vodovodní řad – ul. U Hřiště, Kolín, ... 24.06.2019 10.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 57461/19-vol Vyrozumění o podaném odvolání k zamítnutí žádosti o deklaraci veřejně ... 21.06.2019 08.07.2019 OD ostatní
MUKOLIN/OD 63159/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 21.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 63190/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rimavské Soboty ... 21.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 62495/19-Dur Zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE ... 21.06.2019 08.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 61787/19-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 21.06.2019 08.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 61095/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout části pozemku parc. č. 4007 v katastrálním ... 20.06.2019 08.07.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 62027/19-led Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ... 20.06.2019 08.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 62420/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 20.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62494/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 20.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62062/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Bezručova v k. ... 20.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 55278/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 20.06.2019 08.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 62599/19-har ZÁZNAM O NÁLEZU - České dráhy, a.s. - MOBILNÍ TELEFON, HODINKY, ELEKTRONICKÁ HRA 20.06.2019 08.07.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 61608/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. Horského ... 18.06.2019 04.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 61558/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 18.06.2019 04.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60427/19-vol Zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném ... 17.06.2019 03.07.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 59767/19-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci nacházející ... 17.06.2019 03.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 17.06.2019 19.07.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
STŘEDOČESKÝ KRAJ - záměr pronájmu učebny v budově č. p. 112 v Kolíně II 14.06.2019 15.07.2019 pronájem nebytových prostor (záměr)
STŘEDOČESKÝ KRAJ - záměr pronájmu sportovní haly v Borkách v Kolíně 14.06.2019 15.07.2019 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 60140/19-ben Schválení manipulačního řádu „Vodohospodářská soustava Pňov – Předhradí“ 14.06.2019 01.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 60821/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 14.06.2019 01.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 55756/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.06.2019 01.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60089/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na silnici ... 12.06.2019 28.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44934/19-vol Společné územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Rekonstrukce ... 12.06.2019 28.06.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
SKO/023/2019 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - areál bývalé prádelny v Kolíně 11.06.2019 11.07.2019 dražba
MUKOLIN/ORR 57989/19-ska Veřejná vyhláška – oznámení zastupitelstva města - O P A T Ř E N Í ... 07.06.2019 09.07.2019 ORR pořizování územního plánu - Kolín
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
1222/19/KSUS/KHP/VESL Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Výzva k vyzvednutí ... 06.05.2019 08.07.2019 autovraky
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
690/17/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 05.04.2019 04.07.2019 OSVZ městské granty
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů