Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 15.02.2019 15.03.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 10685/19-ben Oznámení o zahájení společného (územního a stavebního) vodoprávního řízení ... 15.02.2019 04.03.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 14762/19-zak Oznámení o zahájení územního řízení - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO ... 15.02.2019 04.03.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 121736/18-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.02.2019 04.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 11697/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Karoliny Světlé ... 14.02.2019 04.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 11829/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 14.02.2019 04.03.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
PEC/534/2019 MÚ Pečky - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu o ... 13.02.2019 15.03.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/KU 14807/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - KOČÁREK 13.02.2019 01.03.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14765/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 13.02.2019 01.03.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 13465/19-Ha Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Drahobudice ... 13.02.2019 01.03.2019 OŽPZ vodní hospodářství
Rada města Kolína vyhlašuje záměr pronajmout část prostoru v suterénu budovy ... 12.02.2019 28.02.2019 KU pronájem nebytových prostor (záměr)
Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 12.02.2019 21.03.2019 KU výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/KU 14077/19-har ZÁZNAM O NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 12.02.2019 28.02.2019 KU ztráty a nálezy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 12.02.2019 08.03.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 13983/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 12.02.2019 28.02.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 13134/19-Dur Zahájení územního řízení - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO MS Kolín ... 12.02.2019 28.02.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 12853/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 08.02.2019 26.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12791/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU na místních komunikacích v k. ú. Kolín ... 08.02.2019 26.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 12850/19-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Hnykova a U ... 08.02.2019 26.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 12903/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 07.02.2019 25.02.2019 KU ztráty a nálezy
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 07.02.2019 08.03.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 3618/19-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Radimek 06.02.2019 22.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 9898/19-ben Oznámení o zahájení společného (územního a stavebního) vodoprávního řízení ... 05.02.2019 20.02.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 4040/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 05.02.2019 21.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 11147/19-zak Zah. SŘ - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 - Nebovidy, Dolany u Červených ... 05.02.2019 21.02.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 82570/18-Ha Vodoprávní povolení ke stavbě – „Krychnov – kanalizace“ 05.02.2019 21.02.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 11055/19-Dur Zahájení územního řízení - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO MS Kolín ... 04.02.2019 20.02.2019 pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 11160/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Husova a ul. Rubešova ... 04.02.2019 20.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 11162/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 04.02.2019 20.02.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 9146/19-krap Město Kolín - dažební vyhláška - bytová jednotka č. 134/15 v ul. Karoliny ... 01.02.2019 13.03.2019 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 9152/19-krap Město Kolín - dažební vyhláška - pozemek p.č.st. 873/1 se stavbou č.p. 175 ... 01.02.2019 13.03.2019 OSBN dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 9162/19-krap Město Kolín - dažební vyhláška - bytová jednotka č. 134/16 v ul. Karoliny ... 01.02.2019 13.03.2019 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
038 EX 103/17-88 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - poz.p.č.St. ... 30.01.2019 12.03.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 9119/19-hub Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 29.01.2019 19.02.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
03/01/2019 1. Dražební a.s. - dražební vyhláška - poz.p.č.st. 1041/3 s rodinným domem ... 25.01.2019 27.02.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 8099/19-ska Územní plán Kolín – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 25.01.2019 07.03.2019 ORR pořizování územního plánu - Kolín
OZPZ 7612/19-Gl Oznámení o zpracování aktualizovaného návrhu bezpečnostního programu areálu ... 24.01.2019 25.02.2019 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/SU 7313/19-vys Program podpora kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ... 23.01.2019 01.03.2019 ostatní
MUKOLIN/ORR 5884/19-ska Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele ... 18.01.2019 08.03.2019 ORR pořizování územního plánu - Kolín
181 EX 6289/18-132 Ex. úřad Karlovy Vary (Mgr. Křivánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka ... 15.01.2019 27.02.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 2365/19-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 11.01.2019 01.03.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
usn. č. 245/5/RM/2018 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 13.12.2018 15.03.2019 OOKŘ městské granty
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
usn.č. 5617/153/RM/2018 PROGRAM NA MATERIÁLNÍ PODPORU NEŠKOLSKÝCH ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE MIMOŠKOLNÍ ... 04.12.2018 04.03.2019 OŠKS ostatní
MUKOLIN/OZPZ 102480/18-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 29.10.2018 01.04.2019 OŽPZ ochrana přírody
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
MUKOLIN/OSBN 54174/18-rie Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě ... 13.06.2018 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů