Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední hodiny

Provoz Městského úřadu Kolín během nouzového stavu:

 

pondělí 8–11 hodin

středa 13–16 hodin

 

Vstup pouze jednotlivě

 

 

Czech POINT, Karlovo nám. 78:

 

8. 4. 2020  8–16  hodin

9. 4. 2020  8–12  hodin

 

O dalších změnách úředních hodin MěÚ Kolín budeme včas informovat.

 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OSMM 38381/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. ... 08.04.2020 24.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/KU 38378/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 08.04.2020 24.04.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 30685/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnicích III/3297, III/32914, ... 08.04.2020 24.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38004/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnicích II/328, III/3279, ... 08.04.2020 24.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 34215/20-zak Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení včetně ... 08.04.2020 24.04.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 31433/20-zak Oznámení o zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - ... 08.04.2020 24.04.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 38167/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 07.04.2020 23.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
070 Ex 101/20-4 Ex. úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - pozemky v k.ú. ... 06.04.2020 07.05.2020 dražba
SR/0016/US/2020-2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2020 ... 06.04.2020 22.04.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/SU 15106/20-noji Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Polepy – Obnova ... 06.04.2020 22.04.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 36803/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočaný zákaz z a s t a v e n í na místní ... 06.04.2020 22.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 24301/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v křižovatce ... 06.04.2020 22.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 23862/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice II/334 a místních ... 03.04.2020 20.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36156/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. ... 03.04.2020 21.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 36043/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 02.04.2020 05.05.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 36020/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 02.04.2020 20.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 35948/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemku parc. č. 637/9 v kat. území Ovčáry ... 01.04.2020 17.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 35922/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. území ... 01.04.2020 17.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 35934/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v kat. ... 01.04.2020 17.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 33103/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení na silnici III/33331 a místní ... 01.04.2020 17.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 34210/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout nebytové prostory, pozemky a části pozemků ... 30.03.2020 15.04.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 33995/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/11 v k.ú. Ovčáry u Kolína 27.03.2020 14.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 33636/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnice III/3222, III/3223, ... 27.03.2020 14.04.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 112765/19-hak Společné povolení ke stavbě „Splašková kanalizace – rozšíření TI obce ... 25.03.2020 14.04.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 124576/19-Dur Společné povolení - Společenství vlastníků pro dům Sladkovského 615, 616, ... 25.03.2020 14.04.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSMM 30904/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA smluvně zřídit právo stavby na části pozemku parc. ... 24.03.2020 09.04.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 31966/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 24.03.2020 09.04.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 30862/20-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout pozemek nebo jeho části parc. č. 647/72 zahrada ... 24.03.2020 09.04.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
OZPZ 24043/20-Gl Oznámení o doplnění - zpracování připomínek dotčených orgánů aktualizace ... 18.03.2020 17.04.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
Sbírka zákonů - 15.3.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 16.03.2020 17.04.2020 KU vyhlášení krizového stavu
Sbírka zákonů - 12.3.2020 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 13.03.2020 14.04.2020 KU vyhlášení krizového stavu
MUKOLIN/SU 3170/20-Dur Prodloužení platnosti stavebního povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava ... 12.03.2020 30.04.2020 územní a stavební řízení
KOTLIKOVA DOTACE 2020 24.02.2020 30.04.2020 OŽPZ ostatní
usn.č. 2037/52/RM/2020 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 21.02.2020 22.05.2020 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
17601/19-SSHR Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení na prodej hmotných ... 21.01.2020 16.04.2020 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů