Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/ORR 39895/19-kok ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 1122 v k.ú. Sendražice ... 23.04.2019 09.05.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 40215/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39980/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 58760/18-Hav Stavební povolení - ZVK PROJEKT, s.r.o., IČO 06597718 - nová výstavba dopravní ... 18.04.2019 06.05.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 103656/18-pes Územní rozhodnutí - rozhodutí o umístění stavby - II/322 Kolín, ul. Třídvorská, ... 18.04.2019 06.05.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 40001/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 18.04.2019 06.05.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 35142/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 30044/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 32319/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 17192/19-stan Povolení stavby „Revitalizace nádrží v Týnci nad Labem“ 18.04.2019 06.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 40638/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.04.2019 06.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Nařízení města Kolína číslo 1/2019 o vyhlášení záměru zadat zpracování ... 18.04.2019 06.05.2019 OŽPZ právní předpisy města
MUKOLIN/OSBN 39223/19-krap Z Á M Ě R města Kolína prodat nemovitost z majetku města Kolína parc. č. ... 18.04.2019 07.05.2019 OSBN prodej domu (záměr)
MUKOLIN/OD 38786/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 17.04.2019 03.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 39323/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DVD PŘEHRÁVAČ 17.04.2019 03.05.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 39315/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 17.04.2019 03.05.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 24053/19-Ha Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné ... 17.04.2019 03.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
Státní plavební správa - Opatření obecné povahy - zastavení plavebního ... 16.04.2019 02.05.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 38106/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.04.2019 02.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37891/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 15.04.2019 02.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
SKO/009/2019 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - nemovitosti v Kolíně IV 15.04.2019 16.05.2019 dražba
MUKOLIN/OD 37807/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 15.04.2019 02.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 38114/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ PALETO 15.04.2019 02.05.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 38126/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 15.04.2019 02.05.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 57403/18-led Společné povolení - Obec Velký Osek, IČO 00235873 - úprava místních komunikací ... 15.04.2019 02.05.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 112111/18-Ha Povolení ke stavbě podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, pro stavbu ... 15.04.2019 02.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 37382/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 12.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37500/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 12.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 22503/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 32468/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 12.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 31378/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 23075/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 23076/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33328/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 35146/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 35149/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.04.2019 29.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 36135/19-Nov Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - ... 11.04.2019 29.04.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 34195/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.04.2019 26.04.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Město Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního ... 09.04.2019 29.04.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
KHSSC 16258/2019 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 09.04.2019 14.06.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 31844/19-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 09.04.2019 25.04.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSCP 34265/19-kraj Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.04.2019 27.05.2019 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/SU 11455/19-led Územní rozhodnutí - GasNet, s.r.o., IČO 27295567 - REKO MS Kolín - Klenovecká ... 08.04.2019 24.04.2019 územní a stavební řízení
690/17/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 05.04.2019 04.07.2019 OSVZ městské granty
220 EX 13657/16-616 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka 961/12 ... 03.04.2019 22.05.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
653/17/RM/2019 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské ... 03.04.2019 03.05.2019 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
652/17/RM/2019 Město Kolín vyhlašuje konkurz na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřské ... 03.04.2019 03.05.2019 OŠKS výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 33312/19-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ZVEŘEJNĚNÉ NA ÚŘEDNÍ DESCE, ŽE NASTALY ... 03.04.2019 30.04.2019 OŽPZ ochrana přírody
STŘEDOČESKÝ KRAJ - O Z N Á M E N Í Z Á M Ě R U pronajmout prostor kavárny ... 27.03.2019 29.04.2019 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/ORR 25707/19-kra Územní plán Kbel – oznámení pořizovatele o konání opakovaného veřejného ... 22.03.2019 03.05.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
111 EX 3606/12-44 Ex. úřad Svitavy (JUDr. Olma) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. 120 ... 06.03.2019 09.05.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů