Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/SU 3721/22-nes Opravné rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín, ul. Plynárenská, ... 17.01.2022 02.02.2022 územní a stavební řízení
INFORMACE o konání 24. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 24.01.2022 14.01.2022 25.01.2022 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/SU 114547/21-vanc ROZHODUTÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI SPOLEČNÉHO POVOLENÍ - Město Kolín, IČO ... 14.01.2022 31.01.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OSBN 3735/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.01.2022 28.01.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 105427/21-stan Společné povolení ke stavbě „Bělušice – vodovod, kanalizace a ČOV“ 13.01.2022 31.01.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 88856/21-led Povolení výjimky - Obec Volárna, IČO 00235911 - stavba zvyšování bezpečnosti ... 13.01.2022 31.01.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 1774/22-Mu Prodloužení platnosti rozhodnutí – „Rekonstrukce kanalizační stoky FVII ... 12.01.2022 28.01.2022 OŽPZ vodní hospodářství
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 12.01.2022 11.02.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 121249/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 11.01.2022 27.01.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 1570/22-Mu Prodloužení platnosti rozhodnutí – „Kolín – ulice Třídvorská – výměna ... 11.01.2022 27.01.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 89162/21-Dur Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín, Za Jízdárnou, ... 11.01.2022 27.01.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 92100/21-stan Společné povolení ke stavbě „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, ... 07.01.2022 24.01.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 1200/22-krap Z Á M Ě R města Kolína prodat bytovou jednotku č. 685/1, ul. U Borků v Kolíně ... 06.01.2022 31.01.2022 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 118821/21-vol Zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu „Výstavba ... 06.01.2022 24.01.2022 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 105749/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích č. III/3344 ... 05.01.2022 21.01.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 124079/21-Dur Zahájení územního řízení - Státní pozemkový úřad, IČO 01312774 - dělení ... 04.01.2022 20.01.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 37/22-Ch Zveřejnění informace o dokumentaci podle zák. č. 100/2001 Sb. o vlivu záměru: ... 04.01.2022 28.01.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
Usn. č. 033-46/2021/RK Záměr prodeje nemovitého majetku - pozemek p.č. 647/77, k.ú. Kolín 29.12.2021 31.01.2022 dokumenty jiných správních orgánů
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
MUKOLIN/OIÚP 121709/21-ska Územní plán Kolín – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 22.12.2021 03.02.2022 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
usn.č. 4757/123/RM/2021 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 16.12.2021 16.03.2022 OOKŘ městské granty
MUKOLIN/OSBN 117958/21-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.12.2021 30.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
usn.č. 4719/122/RM/2021 Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní ... 01.12.2021 28.02.2022 OŠKS městské granty
KRPS-42147-77/TČ-2021-010171 Policie ČR Benešov - Vyhlášení popisu věci 13.10.2021 14.04.2022 ostatní
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 83453/21-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 07.09.2021 01.04.2022 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 30.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů