Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Starosta Honebního společenstva Ovčáry - Pozvánka na řádnou valnou hromadu 03.12.2021 22.12.2021 ostatní
Město Poděbrady - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení ... 03.12.2021 21.12.2021 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSMM 114355/21-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 25/2 v katastrálním území ... 03.12.2021 20.12.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 113828/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 03.12.2021 20.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 113710/21-nes Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby a řízení o ... 02.12.2021 20.12.2021 územní a stavební řízení
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 02.12.2021 21.12.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 114518/21-jir Z Á M Ě R města Kolína vypůjčit prostor sloužící k podnikání v domě ... 02.12.2021 20.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 113569/21-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část městského pozemku parc. č. 144/3 a ... 02.12.2021 20.12.2021 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 113663/21-Nov Nařízení veřejného ústního jednání k projednání žádosti a pozvání ... 01.12.2021 17.12.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 111735/21-stan Vydání společného povolení vodního díla „Bělušice – vodovod, kanalizace a ČOV“ 01.12.2021 17.12.2021 OŽPZ vodní hospodářství
140028/2021/KUSK-DOP/Bry Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy ... 01.12.2021 17.12.2021 pozemní kumunikace - úprava provozu
usn.č. 4719/122/RM/2021 Program na materiální podporu neškolských organizací zabývajících se mimoškolní ... 01.12.2021 28.02.2022 OŠKS městské granty
Nabídka volného pracovního místa „referent/ka správního řízení (přestupky ... 30.11.2021 16.12.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „investiční ... 30.11.2021 16.12.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/SU 113324/21-Hav Vyrozumění o pokračování v řízení a Seznámení s podklady řízení před ... 30.11.2021 16.12.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 105287/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 30.11.2021 16.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
INFORMACE o konání 23. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 6.12.2021 ... 26.11.2021 07.12.2021 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 112386/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Veltrubům a ... 26.11.2021 13.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109309/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.11.2021 13.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 112145/21-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.11.2021 13.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 111846/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/3222 ... 25.11.2021 13.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 112289/21-har ZÁZNAM O NÁLEZU (České dráhy, a.s.) - MOBILNÍ TELEFON, MP3 PŘEHRÁVAČ, NÁUŠNICE, ... 25.11.2021 13.12.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 111856/21-Dur Sdělení seznámení s podklady rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ... 25.11.2021 13.12.2021 územní a stavební řízení
EAS/SKO/065/2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - podíl id. 2/3 poz.p.č. 592/3 v k.ú. Kolín 24.11.2021 09.12.2021 dražba
MUKOLIN/OD 94499/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích U Pomníku padlých, ... 23.11.2021 09.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 22.11.2021 08.12.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MZP/2021/500/2751 Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení k záměru: „Dekarbonizace Elektrárny Kolín" 22.11.2021 10.12.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 108652/21-Ha Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 19.11.2021 06.12.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 105821/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/328 ul. Ovčárecká v Kolíně 18.11.2021 06.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 104709/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.11.2021 06.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 103250/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.11.2021 06.12.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Návrh rozpočtu města Kolína na rok 2022 16.11.2021 07.01.2022 FO rozpočet města
MUKOLIN/SU 73043/21-Nov Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - kabelová přípojka ... 16.11.2021 17.12.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 61099/21-Nov Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - obnova NN levá část ... 05.11.2021 06.12.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 56217/21-Nov Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - obnova NN pravá ... 05.11.2021 06.12.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OIÚP 98556/21-sindv1 Územní plán Velim, změna č. 4 – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 29.10.2021 08.12.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
KRPS-42147-77/TČ-2021-010171 Policie ČR Benešov - Vyhlášení popisu věci 13.10.2021 14.04.2022 ostatní
MUKOLIN/OSMM 90018/21-stur Výzva k odstranění odstaveného vozidla 07.10.2021 08.12.2021 OSMM autovraky
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 83453/21-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 07.09.2021 01.04.2022 OŽPZ ochrana přírody
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých ... 27.08.2021 03.01.2022 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 31.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů