Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 52778/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. třídy a místních ... 21.06.2021 07.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
usn.č.4007/105/RM/2021 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA - Pravidla a podmínky pro podávání ... 21.06.2021 20.09.2021 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OD 57023/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 18.06.2021 05.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 56665/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 18.06.2021 07.07.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OIÚP 55494/21-ska Územní plán Pečky – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 18.06.2021 28.07.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka ochrany přírody ... 18.06.2021 11.07.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 55834/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 17.06.2021 07.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 53557/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.06.2021 07.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 54060/21-Dur Zahájení územního řízení - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE ... 17.06.2021 07.07.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 50330/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 17.06.2021 19.07.2021 OŽPZ autovraky
Rada města Kolína zastoupená starostou vyhlašuje výběrové řízení na pracovní ... 17.06.2021 01.07.2021 OSVZ výběrové řízení na pracovní místo
203 Ex 24728/16-189 Ex.úřad Přerov (JUDr. Jícha) - usnesení o opakované dražbě - k.ú. Kolín ... 16.06.2021 02.07.2021 dražba
MUKOLIN/OD 55541/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 16.06.2021 02.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 55413/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Příčná a sil. ... 16.06.2021 02.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
EAS/SKO/042/2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - p.č. 3313 v k.ú. Kolín 15.06.2021 15.07.2021 dražba
MUKOLIN/KU 55307/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (Policie ČR) - RŮZNÉ DRUHY ODĚVŮ 15.06.2021 01.07.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 53276/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 15.06.2021 01.07.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
VHS Kolín - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 14.06.2021 01.07.2021 vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 54491/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Antonína Kaliny, ... 11.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
INFORMACE o konání 20. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 21.6.2021 11.06.2021 22.06.2021 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OSMM 53267/21-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 2814/17 v katastrálním ... 11.06.2021 28.06.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 53893/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/11 v kat. území Ovčáry ... 11.06.2021 28.06.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 52007/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 48553/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 51973/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3275 v obvodu působnosti ... 10.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44001/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40032/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.06.2021 28.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44036/21-vol Zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - „Obec Zalešany – rekonstrukce ... 09.06.2021 25.06.2021 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 123523/20-hak Společné povolení - ke stavbě díla „Vodovod Těšínky-Sedlov“. 09.06.2021 25.06.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 50809/21-Dur ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Město Kolín, ... 09.06.2021 25.06.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 52993/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 09.06.2021 25.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 31.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 52553/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 08.06.2021 24.06.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 109798/20-Dur Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - přístavba a stavební úpravy ... 08.06.2021 24.06.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 41190/21-vol Zahájení společného územního a stavebního řízení - stavba „Rekonstrukce ... 07.06.2021 23.06.2021 OD pozemní komunikace - stavební řízení
06825/21 -SSHR Česká republika - Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení ... 02.06.2021 31.08.2021 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OZPZ 49015/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 01.06.2021 02.07.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 47795/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 28.05.2021 28.06.2021 OŽPZ autovraky
149 EX 3572/11-148 Ex. úřad Praha-východ (JUDr. Erbert) - dražební vyhláška - p.č. 2509, 2515/19 ... 24.05.2021 14.07.2021 dražba
210126 OK dražebník - dražební vyhláška - poz.p.č.st. 4996/11 s garáží v k.ú. Kolín 24.05.2021 23.06.2021 dražba
MUKOLIN/OZPZ 45689/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 24.05.2021 24.06.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 45317/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 24.05.2021 24.06.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 45482/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 24.05.2021 24.06.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OSBN 15297/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 17.02.2021 31.08.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 30.06.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů