Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
I N F O R M A C E o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 27.05.2019 ... 17.05.2019 28.05.2019 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/ORR 50658/19-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky parc. č. 647/4 a parc. č. st. 4510 v katastrálním ... 17.05.2019 03.06.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 48827/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2019 03.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44256/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2019 03.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 47121/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2019 03.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 49750/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.05.2019 03.06.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 50495/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 16.05.2019 03.06.2019 KU ztráty a nálezy
048429/2019/KUSK-2-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu ... 15.05.2019 31.05.2019 OŠKS pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 15.05.2019 11.06.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 47120/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.05.2019 31.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 27412/19-vol Rozhodnutí - Zamítnutí žádosti o určení existence veřejně přístupné ... 15.05.2019 31.05.2019 OD ostatní
023125/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Změna části výroku v rozhodnutí MÚ ... 14.05.2019 30.05.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 48737/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.05.2019 30.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 47799/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví městský pozemek parc. č. ... 14.05.2019 30.05.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 11252/19-Dur Stavební povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava komunikací ul. Táboritská, ... 14.05.2019 30.05.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 48937/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 13.05.2019 29.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 43533/19-stur ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 2515/16 v Kolíně II ... 10.05.2019 27.05.2019 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 47119/19-hub Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 09.05.2019 28.05.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 44254/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 09.05.2019 27.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 112114/18-Ha Povolení k nakládání s vodami pro stavbu vodního díla „Drahobudice – tlaková ... 09.05.2019 27.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 47176/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 09.05.2019 27.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 43112/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 09.05.2019 27.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 37902/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 09.05.2019 27.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 120598/18-Dur Společné povolení - Město Kolín, IČO 00235440 - úprava ul. Na Magistrále, ... 07.05.2019 23.05.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OZPZ 41667/19-ben Stavební povolení a povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami ... 07.05.2019 23.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 46083/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 06.05.2019 22.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
1222/19/KSUS/KHP/VESL Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje - Výzva k vyzvednutí ... 06.05.2019 08.07.2019 autovraky
MUKOLIN/ORR 45771/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 06.05.2019 22.05.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 45182/19-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Táboritská v ... 06.05.2019 22.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 33503/19-ben Povolení stavby (veřejnou vyhláškou) – vodního díla – „Prodloužení ... 06.05.2019 22.05.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 33563/19-vol ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU A UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY ... 03.05.2019 21.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36363/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.05.2019 20.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36360/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.05.2019 20.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 45272/19-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 03.05.2019 20.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 45246/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.05.2019 20.05.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 44599/19-hub Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 02.05.2019 21.05.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 44603/19-hub Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 02.05.2019 21.05.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
VODOS s.r.o. - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné ... 30.04.2019 31.05.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/OSCP 42703/19-kraj O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 29.04.2019 27.05.2019 OSČP volby, referendum
2365293/19/2100-11460-200796 Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška - zpřístupnění ... 26.04.2019 27.05.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 41982/19-kra Územní plán Pňov-Předhradí – oznámení pořizovatele o konání opakovaného ... 26.04.2019 07.06.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
KHSSC 16258/2019 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 09.04.2019 14.06.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSCP 34265/19-kraj Informace o počtu a sídle volebních okrsků 08.04.2019 27.05.2019 OSČP volby, referendum
690/17/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci města Kolína ... 05.04.2019 04.07.2019 OSVZ městské granty
220 EX 13657/16-616 Ex. úřad Praha 9 (Mgr. Suchánek) - dražební vyhláška - bytová jednotka 961/12 ... 03.04.2019 22.05.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů