Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
110601/2017/KUSK-DOP/BRY Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU ... 22.09.2017 09.10.2017 pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 102375/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Na Hradbách a ... 22.09.2017 10.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 102367/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - dočasný zákaz ... 22.09.2017 10.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 101105/17-stav Záměr města Kolína prodat ze svého vlastnictví pozemek parc. č. 13/15 v katastrálním ... 22.09.2017 09.10.2017 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 90539/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnicích ... 22.09.2017 10.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 101869/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Mistra Jana Husa ... 22.09.2017 09.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 22.09.2017 10.10.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OZPZ 74583/17-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě – Vodovodní řad – ul. Nerudova, Kolín 22.09.2017 09.10.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 74581/17-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě – Vodovodní řad – ul. Ratibořská, Kolín 22.09.2017 09.10.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 74580/17-Mu Vodoprávní povolení ke stavbě – Vodovodní řad – ul. U Hřiště, Kolín 22.09.2017 09.10.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 101370/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 21.09.2017 06.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUS/1470/17/De MÚ Sadská - Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za komunální ... 21.09.2017 23.10.2017 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 101373/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova v k.ú. ... 21.09.2017 06.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
SKO/049/2017 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí a jeho podmínkách na zjištění ... 20.09.2017 19.10.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OD 100890/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Zahrádkách ... 20.09.2017 05.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 100516/17-kraj Informace o konání prvního zasedání okrskových volebních komisí volebních ... 20.09.2017 27.09.2017 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OZPZ 98016/17-stan Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – povolení ... 20.09.2017 06.10.2017 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 100521/17-voka Zah. ÚzŘ - kabelové vedení NN v ulicích Dr. Dvořáka, Bendova, Krátká, Havlíčkova, ... 20.09.2017 06.10.2017 územní a stavební řízení
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 20.09.2017 16.11.2017 ostatní
MUKOLIN/KU 101100/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 20.09.2017 06.10.2017 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 98030/17-ben Oznámení o podaném návrhu na vydání opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou ... 18.09.2017 04.10.2017 OŽPZ vodní hospodářství
55197/2017-MZE-16212 - Ministerstvo zemědělství - VV - Návrh opatření obecné povahy - Nařízení ... 18.09.2017 18.10.2017 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 99187/17-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Královská ... 18.09.2017 04.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva města Kolína - 25.09.2017 15.09.2017 26.09.2017 zastupitelstvo města
MUKOLIN/OD 99819/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 15.09.2017 02.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 99408/17-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 15.09.2017 02.10.2017 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 80241/17-zak ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - Kolín, Na Skále – NN za kNN; číslo ... 15.09.2017 02.10.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 87150/17-vol Zah. SŘ - „Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou ... 14.09.2017 02.10.2017 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/SU 97053/17-mej Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035 - Kolín, Kostnická, Jeronýmova ... 13.09.2017 29.09.2017 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 95392/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení místních ... 13.09.2017 29.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89331/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích U ... 13.09.2017 02.10.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Město Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce ... 12.09.2017 29.09.2017 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 96805/17-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova a Duk. ... 11.09.2017 26.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 96803/17-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 2814/17 o výměře cca 26 ... 11.09.2017 27.09.2017 ORR prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 95079/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení silnice III/33418 ... 08.09.2017 25.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93689/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení silnice III/33411, ... 08.09.2017 25.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 92830/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici ... 08.09.2017 25.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94068/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - úprava dopravního značení silnice II/329, ... 08.09.2017 25.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 80064/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Ruská ... 08.09.2017 26.09.2017 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 95812/17-Hav Zah. SŘ - VOLNO, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením, z. ú., IČ ... 07.09.2017 25.09.2017 územní a stavební řízení
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu města Kolína na roky 2018 a 2019 07.09.2017 26.09.2017 FO rozpočet města
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 05.09.2017 27.09.2017 KU výběrové řízení na pracovní místo
UZSVM - oznámení o výběrovém řízení s aukcí - na Bj.č. 803/14 k.ú. Kolín 04.09.2017 05.10.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/ORR 87436/17-ska Územní plán Nová Ves I – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 18.08.2017 29.09.2017 ORR pořizování územního plánu - obce
124/17-A EURODRAŽBY.CZ - dražební vyhláška - bytová jednotka č. 399/4 v Kolíně III 08.08.2017 29.09.2017 dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 83755/17-Klo VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VOZIDLA Opel Vectra, barva stříbrná bez RZ, v ul. Vužanova, ... 04.08.2017 04.10.2017 ORR autovraky
137 Ex 11216/15-63 Ex.úřad Brno-venkov (JUDr. Kocián) - dražební vyhláška - rodinný dům č.p. ... 28.07.2017 29.09.2017 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
09167/17-SSHR Správa státních hmotných rezerv - vyhlašuje výběrové řízení na prodej ... 03.07.2017 31.10.2017 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 54527/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 25.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 35967/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31933/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 24581/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.03.2017 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
133776/16 Změna ceny stočného na rok 2017, Kolín 29.12.2016 31.12.2017 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů