Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 60672/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 05.06.2020 22.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 54875/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 04.06.2020 22.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 59657/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 04.06.2020 22.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 56539/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 04.06.2020 22.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 59330/20-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/322 ... 04.06.2020 22.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 59295/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA směnit dvě části pozemku parc. č. 2457/10 a pozemek ... 04.06.2020 22.06.2020 OSMM směna pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 46577/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v křižovatce ... 03.06.2020 19.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44420/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici ... 03.06.2020 19.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 30609/20-zak Územní rozhodnutí - WIC-NET, s.r.o., IČO 28427157 - pokládka HDPE chrániček ... 02.06.2020 18.06.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 58084/20-har ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 28.05.2020 15.06.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 57383/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.05.2020 15.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
OZPZ 55065/20-Gl Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci schválení bezpečnostního ... 28.05.2020 15.06.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 55788/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.05.2020 15.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 57379/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.05.2020 15.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
usn.č. 677/12/ZM/2020 Město Kolín - Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 6/2020, kterou ... 27.05.2020 12.06.2020 OSMM právní předpisy města
MUKOLIN/OD 48641/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Býchory 27.05.2020 12.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
usn.č. č. 708/12/ZM/2020 Město Kolín - Obecně závazná vyhláška města Kolína o evidenci trvale označených ... 27.05.2020 12.06.2020 FO právní předpisy města
MUKOLIN/KU 56651/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (MP Kolín) - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 26.05.2020 11.06.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 42972/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci křižovatce ... 26.05.2020 11.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 13879/20-Mu Prodloužení platnosti povolení veřejnou vyhláškou „Kolín – ulice Třídvorská ... 25.05.2020 10.06.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 52029/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Štítarské ... 22.05.2020 09.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 53440/20-kra Územní plán Dobřichov – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 22.05.2020 07.07.2020 pořizování územního plánu - obce
ENERGIE AG Kolín - Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné a stočné ... 21.05.2020 22.06.2020 vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 55177/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY, CHYTRÉ HODINKY 21.05.2020 08.06.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 55118/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA + PENĚŽNÍ HOTOVOST 21.05.2020 08.06.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 47741/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul. U Nemocnice ... 21.05.2020 08.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 54543/20-noj Stanovení přechodné úpravy dopravního značení silnic II/125, II/328 z důvodu ... 21.05.2020 08.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 45702/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v obci Velký Osek 21.05.2020 08.06.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 51546/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.05.2020 24.06.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51297/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání - stánek bez ... 21.05.2020 24.06.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
KHSSC 22825/2020 Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020 20.05.2020 24.06.2020 ostatní
EAS/SKO/031/2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - poz. parc.č.st. 1138/1, 1138/2 a 1165 v k.ú. Kolín 18.05.2020 08.06.2020 dražba
MUKOLIN/OIÚP 50471/20-sindv1 Územní plán Jestřabí Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 15.05.2020 17.06.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OZPZ 40220/20-Ha Omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 01.05.2020 ... 30.04.2020 31.07.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 28035/20-Mu Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné ... 09.04.2020 16.07.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů