Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných ... 18.09.2020 17.11.2020 ostatní
KHSSC 48076/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ... 18.09.2020 31.12.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/KU 99286/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 17.09.2020 05.10.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 99244/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - STŘÍBRNÝ NÁRAMEK 17.09.2020 05.10.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 98922/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.09.2020 05.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 93748/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 17.09.2020 05.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 25312/20-Dur Společné povolení - Pospik s.r.o., IČO 28360834 - přístavba a stavební úpravy ... 17.09.2020 05.10.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 98215/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 16.09.2020 02.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
CSU-011334/2020-72 ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 2020 16.09.2020 27.10.2020 ostatní
MUKOLIN/OD 97824/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 15.09.2020 01.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 98245/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.09.2020 01.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 96485/20-zak Oznámení o zahájení územního řízení - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ... 15.09.2020 01.10.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 91781/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Pražské ... 15.09.2020 01.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 94623/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.09.2020 30.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUNYM-050/70214/2020/Mik MÚ Nymburk - Oznámení o možnosti převzít písemnost 14.09.2020 30.09.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/KU 97393/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 14.09.2020 30.09.2020 OSČP ztráty a nálezy
INFORMACE o konání 14. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 21.09.2020 ... 11.09.2020 22.09.2020 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/OZPZ 94866/20-Ha Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního ... 11.09.2020 29.09.2020 OŽPZ vodní hospodářství
Středočeský kraj - Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 - Oznámení ... 10.09.2020 12.10.2020 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 94581/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.09.2020 29.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 95053/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 10.09.2020 29.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 94999/20-kraj OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do Zastupitelstva Středočeského kraje ... 10.09.2020 12.10.2020 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/SU 30622/20-Dur Územní rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Kolín, Táboritská, ... 09.09.2020 25.09.2020 územní a stavební řízení
121838/2020/KUSK-2-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - Stanovení přechodné úpravy provozu ... 08.09.2020 24.09.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
MKH/108212/2020 MÚ Kutná Hora - Usnesení - zahájení nového projednání deklaratorního řízení ... 08.09.2020 24.09.2020 dokumenty jiných správních orgánů
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice na MěÚ ... 08.09.2020 22.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MZP/2020/710/2530 Zveřejnění závazného stanoviska podle zák. č. 100/2001 Sb. k záměru: „Koncepční ... 08.09.2020 24.09.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OZPZ 73570/20-hak Vydání společného povolení ke zřízení vodního díla veřejnou vyhláškou ... 07.09.2020 23.09.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 93334/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.09.2020 23.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 92298/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.09.2020 23.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 81755/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.09.2020 23.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 90466/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 07.09.2020 23.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 92735/20-krap ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat bytovou jednotku č. 684/4 v Kolíně V 04.09.2020 01.10.2020 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 92738/20-krap ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat bytovou jednotku č. 134/13 v Kolíně I 04.09.2020 01.10.2020 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OD 92770/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 04.09.2020 21.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 04.09.2020 22.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 04.09.2020 22.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 81741/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 04.09.2020 21.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 90501/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 04.09.2020 29.09.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 90504/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 04.09.2020 29.09.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 92828/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 03.09.2020 21.09.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 82494/20-kraj Pozvánka na školení určených členů okrskových volebních komisí 02.09.2020 21.09.2020 OSČP volby, referendum
Ministerstvo obrany ČR - výběrové řízení pozemky p.p.č. 2993/9, 2725/4, ... 01.09.2020 01.10.2020 výběrové řízení - ostatní
EAS/SKO/055/2020 ÚZSVM - aukční vyhláška - hrobka HR.ST.HŘ/284 na centrálním hřbitově Kolín 31.08.2020 30.09.2020 dražba
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho ... 26.08.2020 22.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
070 Ex 101/20-15 Ex. úřad Nymburk (Mgr. Pospíchal) - dražební vyhláška - poz.p.č. 2223/2, ... 26.08.2020 30.09.2020 dražba
MUKOLIN/OIÚP 88985/20-kra Územní plán Pňov - Předhradí – oznámení pořizovatele o konání třetího ... 24.08.2020 01.10.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 86689/20-ska Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele ... 21.08.2020 01.10.2020 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/OZPZ 79639/20-Mu Opatření obecné povahy – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou ... 13.08.2020 02.11.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 78737/20-Ha Prodloužení omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ... 31.07.2020 02.11.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSBN 71663/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání - stánek bez ... 15.07.2020 01.02.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 71669/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. ... 15.07.2020 01.02.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů