Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Městského úřadu Kolín v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti Městského úřadu Kolín v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 26.02.2018
Datum sejmutí: 14.03.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.