Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny NN 0,4 kV v ul. Benešova, Kolín II | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Zah. ÚzŘ - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - podzemní vedení distribuční soustavy elektřiny NN 0,4 kV v ul. Benešova, Kolín II

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 02.03.2018
Datum sejmutí: 19.03.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.