Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí o deklaraci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 59/116 v k.ú. Třebovle | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Seznámení účastníků řízení s podklady rozhodnutí o deklaraci existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. 59/116 v k.ú. Třebovle

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 02.03.2018
Datum sejmutí: 20.03.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.