ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. 1018/6 a 1018/11 v kat. území Ovčáry u Kolína v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části pozemků parc. č. 1018/6 a 1018/11 v kat. území Ovčáry u Kolína v Průmyslové zóně Kolín-Ovčáry

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 07.03.2018
Datum sejmutí: 23.03.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.