ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2622/9 o výměře cca 31 m2 v kat. území Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout ze svého vlastnictví část pozemku parc. č. 2622/9 o výměře cca 31 m2 v kat. území Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 08.03.2018
Datum sejmutí: 26.03.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.