Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace k 1.8.2021 - § 64 - 65 zák.č. 256/2013 Sb., katastrální zákon | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace k 1.8.2021 - § 64 - 65 zák.č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 24.07.2014
Datum sejmutí: 31.12.2024

Vážení,

na úřední desce města Kolína a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou zveřejňováni nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí.

Pokud v seznamu najdete sebe, či kohokoliv ze svých příbuzných a známých je potřeba je upozornit, aby:

  1. u neznámých vlastníků vyvolali dodatečné dědické řízení u notáře a poté na Katastrálním úřadě v Kolíně doložili doklad o dědictví a nechali nemovitosti přepsat na dědice – nového vlastníka

  2. u vlastníků, kde je uvedena adresa, chybí některý z údajů uváděných na Listu vlastnictví - RČ aj. – je potřeba tyto údaje doplnit prostřednictvím formuláře „Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném k zápisu do katastru nemovitostí“, který je potřeba doručit na Katastrální úřad v Kolíně k zápisu „opravovaných údajů“ do katastru nemovitostí.

Dle § 65 odst. 9 zákona 256/2013 Sb., Zákona o katastru nemovitostí (katastrálního zákona):

Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uplyne-li marně lhůta (do 31.12.2024), po jejímž uplynutí se podle jiného právního předpisu má za to, že nemovitost je opuštěná, pohlíží se na ni jako na opuštěnou; další postup se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření s majetkem státu.

Oddělení správy městského majetku MÚ Kolín věří, že tímto upozorněním na řešenou věc pomůže k vyřešení zápisů vlastnictví v katastru nemovitostí a odpomůže tak od „budoucích problémů“ Vás, Vašich příbuzných a známých, občanů města Kolína.

Přílohy

ČJ - UZSVM_SKO_3894_2014-SKOM(1) (119,6 kB) Kolín - seznam NIV 02 2022 (36,8 kB) ČJ - UZSVM_SKO_2003_2022-SKOM(1) (397,1 kB)