Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2017 | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2017

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 22.01.2018
Datum sejmutí: 22.02.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.