Záměr města Kolína směnit část pozemku parc. č. 2643/14 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v katastrálním území a obci Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Záměr města Kolína směnit část pozemku parc. č. 2643/14 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v katastrálním území a obci Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 29.01.2018
Datum sejmutí: 14.02.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.