Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou o existenci komunikace na části pozemku p.č. 1963/3 v k.ú. Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vyrozumění o pokračování v řízení veřejnou vyhláškou o existenci komunikace na části pozemku p.č. 1963/3 v k.ú. Kolín

PDF E-mail Print
Datum vyvěšení: 30.01.2018
Datum sejmutí: 15.02.2018
Z důvodů splnění požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, na ochranu osobních údajů nejsou jednotlivé dokumenty archivu úřední desky přístupné veřejnosti. V případě právními předpisy podloženého zájmu o nahlédnutí do dokumentů kontaktujte věcně příslušný organizační útvar Městského úřadu Kolín.