Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízen na obsazení pracovní pozice „vedoucí“ ... 29.06.2022 16.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 01.07.2022 15.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 27.07.2022 17.08.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 27.07.2022 22.08.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 05.08.2022 22.08.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/KU 77052/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - FOTOAPARÁT 05.08.2022 22.08.2022 KU ztráty a nálezy
095994/2022/KUSK Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle zák. č. 100/2001 Sb. ... 01.08.2022 17.08.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/FO 28116/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28185/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28187/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/KU 74005/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - mobilní telefon 27.07.2022 12.08.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 75079/22-har ZÁZNAM O NÁLEZU (ČD a.s.) - PENĚŽNÍ HOTOVOST 01.08.2022 17.08.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 77055/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - TYČ 05.08.2022 22.08.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 63413/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 64699/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/3288 a místní komunikaci ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 70280/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 70744/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.07.2022 11.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 70866/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 71462/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 71743/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 71744/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 27.07.2022 12.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73216/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73219/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 73707/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Plynárenská, ... 27.07.2022 12.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 74027/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 74137/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2022 15.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 75477/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 03.08.2022 19.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 76475/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 05.08.2022 22.08.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 65906/22-ska Územní plán Ovčáry – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 65923/22-sindv1 Územní plán Lipec – úprava – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 30.06.2022 01.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 75110/22-sindv1 Územní plán Libenice – oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 05.08.2022 06.09.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 65827/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 30.06.2022 30.12.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 73533/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání konkrétnímu ... 27.07.2022 12.08.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSCP 46582/22-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 46592/22-kraj O Z N Á M E N Í o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev ... 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 57494/22-kraj UPUŠTĚNÍ OD VYBRÁNÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU NA ÚSEKU MATRIK od fyzické osoby, ... 15.06.2022 03.04.2023 OSČP ostatní
MUKOLIN/OSCP 60098/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 60211/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 60585/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 61806/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 61836/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 64849/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 65100/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 65694/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politického hnutí ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66054/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66148/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66206/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politické strany ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66272/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politického ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66273/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66366/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66375/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66550/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66591/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66701/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66717/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany nezávislého kandidáta ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 66949/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 67374/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany koalice registrovaných ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 67464/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 67506/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 67599/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 67853/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68059/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68108/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68552/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68564/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68571/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 68785/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69007/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politické strany ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69373/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69645/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69673/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69788/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69794/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 69810/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70049/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70082/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70189/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70212/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politického hnutí ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70218/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70295/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70327/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70353/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70355/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70380/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70398/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70567/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70572/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70578/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70583/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70606/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70630/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politické strany ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70768/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70795/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70807/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70837/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70839/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70890/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 70990/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71036/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71040/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71053/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71059/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71098/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71104/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71124/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71194/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71203/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politického ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71246/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71265/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71268/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71278/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politická strana ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71286/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71300/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71304/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politické hnutí ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71311/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71358/22-rap Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany nezávislého kandidáta ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71421/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71464/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71588/22-kraj Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany politická strana ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71615/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení politické ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71669/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany nezávislého kandidáta ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 71703/22-hup Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany sdružení nezávislých ... 02.08.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 76191/22-kraj Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 04.08.2022 25.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSMM 11011/22-div Oznámení o provádění blokového čištění na území města Kolína v roce 2022 07.02.2022 28.11.2022 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 58272/22-stur OZNÁMENÍ O ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA A JEHO PŘESUNU NA ODSTAVNOU ... 16.06.2022 16.08.2022 OSMM autovraky
MUKOLIN/OSMM 74900/22-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 04.08.2022 22.08.2022 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 75994/22-stur VÝZVA K ODSTRANĚNÍ ODSTAVENÉHO SILNIČNÍHO VOZIDLA 05.08.2022 06.10.2022 OSMM autovraky
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 28464/22-hak Společné povolení ke stavbě díla „Čistící šachty – Tři Dvory“ 02.08.2022 18.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 30237/22-hak Společné povolení ke stavbě díla „Vodovod Veltruby a Hradišťko I“ 08.08.2022 24.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 48631/22-stan Společné povolení ke stavbě „Přeložka vodovodu PE D110 v Týnci nad Labem ... 25.07.2022 09.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 72545/22-Ha Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – stavba ... 25.07.2022 09.08.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/SU 70877/22-led Rozhodnutí - stavba zvyšování bezpečnosti chodců v obci Volárna 26.07.2022 11.08.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 71946/22-Dur Vyrozumění o podaném odvolání - nové vedení veřejné komunikační sítě ... 26.07.2022 11.08.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 72419/22-Dur Vyrozumění o podaném odvolání - nové vedení veřejné komunikační sítě ... 26.07.2022 11.08.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 72430/22-Dur Vyrozumění o podaném odvolání - nové vedení veřejné komunikační sítě ... 26.07.2022 11.08.2022 územní a stavební řízení
usn.č. 5131/131/RM/2022 Časový plán provádění opatření PZKO – ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02 ... 22.02.2022 01.01.2024 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů