Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OD 81438/21-vol Stavební povolení na stavbu „Stavební úpravy komunikace v ul. 5. května, ... 24.09.2021 11.10.2021 OD pozemní komunikace - stavební řízení
MUKOLIN/OD 85872/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.09.2021 11.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89051/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 24.09.2021 11.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 89260/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 23.09.2021 11.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 89509/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 23.09.2021 11.10.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 81175/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích U ... 22.09.2021 08.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSCP 87364/21-kraj Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22.09.2021 11.10.2021 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/SU 71778/21-nes VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - obnova ... 21.09.2021 07.10.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 88192/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Sokolská a Karlovo nám. a dočasný ... 21.09.2021 07.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 82959/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 20.09.2021 06.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 87545/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 20.09.2021 06.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OD 86537/21-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Václavská ... 16.09.2021 04.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 62387/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 16.09.2021 04.10.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 72176/21-hak Vydání společného povolení vodního díla „Velký Osek – doplnění vodovodu ... 16.09.2021 04.10.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 85971/21-Hav Rozhodnutí - č.p. 277 v ul. Zborovská v Kolíně II 16.09.2021 04.10.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 86774/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 16.09.2021 04.10.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 85441/21-Nov Oznámení o zahájení územního řízení, nařízení veřejného ústního ... 14.09.2021 30.09.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/KU 85899/21-har ZÁZNAM O NÁLEZU (České dráhy, a.s.) - PENĚŽNÍ HOTOVOST 14.09.2021 30.09.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 85906/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽNÍ HOTOVOST 14.09.2021 30.09.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 85913/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - SVAZEK KLÍČŮ S KLÍČEM OD AUTOMOBILU 14.09.2021 30.09.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 77996/21-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (parkovišti) ... 10.09.2021 29.09.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 84814/21-Ch Zveřejnění informace podle zák. č. 100/2001 Sb. o zahájení zjišťovacího ... 09.09.2021 30.09.2021 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OSBN 51387/21-krap Dražební vyhláška - pozemek p.č.st. 2666 ( s č.p. 441) a p.č. 1653/26 v k.ú. ... 07.09.2021 20.10.2021 OSBN dražba
MUKOLIN/OZPZ 83453/21-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 07.09.2021 01.04.2022 OŽPZ ochrana přírody
Finanční úřad pro Středočeský kraj - Informace pro poplatníky daně z nemovitých ... 27.08.2021 03.01.2022 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OIÚP 75585/21-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o konání opakovaného ... 20.08.2021 30.09.2021 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 31.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů