Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 29.07.2020 24.08.2020 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 29.07.2020 24.08.2020 výběrové řízení na pracovní místo
Ministerstvo obrany ČR - výběrové řízení pozemek p.č. 346/129 v k.ú. Kolín 06.08.2020 07.09.2020 výběrové řízení - ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 06.08.2020 10.09.2020 KU výběrové řízení na pracovní místo
Nabídka volného pracovního místa „sociální pracovník/ice – doba určitá“ ... 06.08.2020 10.09.2020 KU ostatní
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 06.08.2020 01.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce na MěÚ ... 07.08.2020 02.09.2020 výběrové řízení na pracovní místo
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
129 EX 782/19-57 Ex. úřad Chrudim (Mgr. Jaroš) - dražební vyhláška - pozemek parc.č.st. 237 ... 10.07.2020 12.08.2020 dražba domu - dražební vyhláška
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 81907/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 05.08.2020 21.08.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 81912/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (ČD a.s.) - FOTOAPARÁT, MOBILNÍ TELEFON, PENĚŽNÍ ... 05.08.2020 21.08.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 65229/20-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. III/32912 ... 07.08.2020 25.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 72452/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.07.2020 17.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 74359/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.07.2020 10.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 75499/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.07.2020 17.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 77787/20-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v křižovatce místních ... 24.07.2020 11.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78177/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.07.2020 17.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79369/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.07.2020 17.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79716/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 30.07.2020 17.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 81595/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. K Raškovci a ... 06.08.2020 24.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 82455/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 06.08.2020 24.08.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
MUKOLIN/OSBN 71663/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání - stánek bez ... 15.07.2020 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 71669/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. ... 15.07.2020 -nezadáno- OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76846/20-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 681/1 v ul. U Borků v Kolíně ... 21.07.2020 10.08.2020 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 76854/20-krap Záměr města Kolína prodat bytovou jednotku č. 684/2 v ul. U Borků v Kolíně ... 21.07.2020 10.08.2020 OSBN prodej bytů (záměr)
MUKOLIN/OSBN 79589/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 29.07.2020 18.08.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSCP 81733/20-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost 05.08.2020 21.08.2020 OSČP evidence obyvatel
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 78784/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout nebytové prostory stavby č.p. 1216 na p.č.st. ... 03.08.2020 19.08.2020 OSMM pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 79098/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 29.07.2020 14.08.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 79656/20-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 667/4 v k.ú. a obci Kolín 03.08.2020 19.08.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 79960/20-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat městský pozemek parc. č. 1730/57 a část městského ... 03.08.2020 19.08.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 80635/20-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/9 v k.ú. Ovčáry u ... 03.08.2020 19.08.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 80773/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenovaný podíl stavebního ... 06.08.2020 24.08.2020 OSMM pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77288/20-hak Vydání společného povolení vodního díla „Vodovod Bořetice, Červené Pečky“ 24.07.2020 10.08.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 78737/20-Ha Prodloužení omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ... 31.07.2020 02.11.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 79270/20-Pá Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: ... 30.07.2020 31.08.2020 OŽPZ dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OZPZ 81340/20-hak Vydání společného povolení změny stavby před dokončením „Vodovod a kanalizace“ ... 07.08.2020 24.08.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 75965/20-Dur Zahájení společného územního a stavebního řízení - Pospik s.r.o., IČO ... 03.08.2020 19.08.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 78601/20-Hav Seznámení s podklady řízení před vydáním rozhodnutí - stavba rodinného ... 27.07.2020 12.08.2020 územní a stavební řízení
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů