Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných ... 18.09.2020 17.11.2020 ostatní
Omezení činnosti městského úřadu v Kolíně - úprava úředních hodin (aktualizace) 09.10.2020 04.11.2020 KU ostatní
Nařízení města Kolína č. 7/2020 určující úseky místních komunikací ... 13.10.2020 29.10.2020 OD právní předpisy města
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023 21.10.2020 10.11.2020 FO rozpočet města
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
143840/2020/KUSK-2-DOP/Nech Krajský úřad Středočeského kraje - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU ... 21.10.2020 06.11.2020 pozemní kumunikace - úprava provozu
149844/2020/KUSK ROZHODNUTÍ hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež ... 23.10.2020 10.11.2020 ostatní
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
CSU-011334/2020-72 ČSÚ - Integrované šetření v zemědělství 2020 16.09.2020 27.10.2020 ostatní
EAS/SKO/065/2020 ÚZSVM - Aukční vyhláška - 1/6 bez č.p. na st.p.č. 6359 v k.ú. Kolín 15.10.2020 05.11.2020 dražba
KHSSC 51250/2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ... 12.10.2020 29.10.2020 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/KU 63727/20-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU (České přístavy, a.s.) - PLAVIDLO 30.09.2020 31.12.2020 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 105143/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - podání ... 16.10.2020 03.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 105496/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2020 30.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 106225/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.10.2020 02.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 106228/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2020 30.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 107720/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značen ... 12.10.2020 29.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 107813/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích – ulicích ... 13.10.2020 30.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108211/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 14.10.2020 30.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108213/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Školská ... 23.10.2020 10.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108408/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zatavení na místní ... 15.10.2020 02.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 108982/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 16.10.2020 02.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109003/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní ... 15.10.2020 02.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109384/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - podání ... 19.10.2020 04.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109461/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - podání ... 19.10.2020 04.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 109989/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.10.2020 11.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 111158/20-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Karlovo nám., ul. ... 21.10.2020 06.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 112122/20-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 26.10.2020 11.11.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 85906/20-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích ulici ... 13.10.2020 30.10.2020 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OIÚP 105684/20-kra Územní plán Kořenice – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 06.10.2020 12.11.2020 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OSBN 101045/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č 2 v 1. nadzemním podlaží ... 25.09.2020 04.11.2020 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 101051/20-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č 1 v 1. nadzemním podlaží ... 25.09.2020 04.11.2020 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 104812/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.10.2020 28.01.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 108700/20-jir Záměr rozšíření účelu nájmu v prostorách sloužících k podnikání v ... 14.10.2020 03.11.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 109901/20-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 21.10.2020 01.12.2020 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 71669/20-jir ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č.p. ... 15.07.2020 01.02.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 107198/20-stur ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 616/9 v k.ú. Kolín 13.10.2020 29.10.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 107271/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 13.10.2020 29.10.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 108012/20-stur ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 960/60 v k.ú. Kolín 13.10.2020 29.10.2020 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 110038/20-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemky parc. č. 3446 a parc. č. st. 5602, ul. Funkeho, ... 20.10.2020 05.11.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 110723/20-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat městský pozemek parc. č. 2564/9 v k.ú. Kolín 20.10.2020 05.11.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 123909/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 123948/19-dra O Z N Á M E N Í o úpravě ceny vodného od 01.01.2020 17.12.2019 04.01.2021 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 5537/20-spi Blokové čištění 2020 27.01.2020 27.11.2020 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSMM 96933/20-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví stavbu garáže včetně pozemku ... 14.10.2020 11.11.2020 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 107205/20-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 08.10.2020 01.04.2021 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 78737/20-Ha Prodloužení omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ... 31.07.2020 02.11.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 79639/20-Mu Opatření obecné povahy – omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou ... 13.08.2020 02.11.2020 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 104125/19-Hav Společné rozhodnutí - stavba RD na pozemku p.č. 73/49 v katastrálním území ... 12.10.2020 29.10.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 107153/20-Dur Zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Město Kolín, IČO 00235440 ... 12.10.2020 29.10.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 107714/20-Dur Zahájení společného územního a stavebního řízení - přístavba, nástavba ... 12.10.2020 29.10.2020 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 108022/20-Hav Rozhodnutí - společné povolení -pozemek parc.č. 73/34 v katastrálním území ... 15.10.2020 02.11.2020 územní a stavební řízení
MZP/2020/500/2475 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení ... 26.10.2020 13.11.2020 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů