Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 78509/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 08.08.2019 26.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 78530/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části městského pozemku ... 08.08.2019 26.08.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 78876/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 08.08.2019 26.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 79290/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Háninská v k. ... 12.08.2019 28.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSMM 78986/19-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví části městského pozemku ... 12.08.2019 28.08.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 77776/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na silnici ... 09.08.2019 28.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 80873/19-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na místních komunikacích ... 14.08.2019 30.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
079184/2019/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ... 14.08.2019 30.08.2019 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC
MUKOLIN/OD 78491/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Smetanova, ul. ... 16.08.2019 02.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 78494/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 16.08.2019 02.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 70867/19-Ha Oznámení o zahájení společného územního, stavebního a vodoprávního řízení ... 15.08.2019 02.09.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 81439/19-kru ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat pozemek parc. č. st. 5246/3 o výměře 73 m2 v ... 15.08.2019 02.09.2019 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 81958/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 15.08.2019 02.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
139EX 12896/15-046 Ex. úřad Šumperk (Mgr. Kubis) - dražební vyhláška - LCD TV Panasonic, NTB ... 25.07.2019 03.09.2019 dražba
MUKOLIN/OD 80978/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.08.2019 04.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 81591/19-tof Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 14.08.2019 04.09.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 81596/19-tof Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 14.08.2019 04.09.2019 OSBN pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OSBN 81603/19-tof Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 14.08.2019 04.09.2019 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
130 EX 3846/11-105/E1 Ex. úřad Most (JUDr. Paraska) - dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl ... 18.07.2019 04.09.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 83417/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 21.08.2019 06.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 84542/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 23.08.2019 09.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 52751/19-led Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby č. IE-12-6008719 - ČEZ ... 23.08.2019 09.09.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 83855/19-pes Oznámení o zahájení stavebního řízení - ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 ... 22.08.2019 09.09.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 84352/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.08.2019 09.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 76934/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.08.2019 09.09.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 84378/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 22.08.2019 09.09.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 84910/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFONY, PENĚŽNÍ HOTOVOST 22.08.2019 09.09.2019 KU ztráty a nálezy
UZSVM/SKO/8663/2019-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.8.2019, ... 22.08.2019 09.09.2019 dokumenty jiných správních orgánů
Nabídka volného pracovního místa - referent/ka evidence řidičů a správního ... 20.08.2019 09.09.2019 KU výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 71138/19-krap Město Kolín - dražební vyhláška - č.p. 153, ul. Mnichovická, Kolín V 23.07.2019 11.09.2019 OSBN dražba domu - dražební vyhláška
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - bezpečnostní referent/ka Odboru ... 22.08.2019 19.09.2019 KU výběrové řízení - ostatní
4065415/19/2111-00540-204410 FÚ v Kolíně - dražební vyhláška - podíl id. 1/5 poz. 67/6 (orná půda) ... 08.08.2019 26.09.2019 dražba
106 EX 10221/10-113 Ex. úřad Plzeň (JUDr. Wolfová) - dražební vyhláška - tablet zn. Lenovo a ... 23.07.2019 26.09.2019 dražba
MUKOLIN/OIÚP 83928/19-ska Regulační plán městské památkové rezervace Kolín - oznámení pořizovatele ... 23.08.2019 03.10.2019 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/OIÚP 82187/19-kra Územní plán Velim - oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 23.08.2019 04.10.2019 OIÚP pořizování územního plánu - obce
063 EX 3357/04-131/dr. Ex. úřad Praha 7 (JUDr. Plášil) - dražební vyhláška - podíl id. 1/6 bytová ... 08.08.2019 17.10.2019 dražba bytu - dražební vyhláška
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 77094/19-posp Upozornění – obecná prevence 09.08.2019 04.01.2021 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství