Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2018 19.10.2018 21.10.2019 FO rozpočet města
Oznámení o zveřejnění Střednědobého výhledu rozpočtu 19.10.2018 21.10.2019 FO zastupitelstvo města
MUKOLIN/ORR 117356/18-kok O Z N Á M E N Í o úpravě ceny stočného od 01.01.2019 12.12.2018 31.12.2019 ORR vodní hospodářství
018XX0020119 Oznámení - VODOS Kolín - úprava ceny vodného Kolín 21.12.2018 31.12.2019 vodní hospodářství
KRPS-193723-28/TČ-2018-010411 Policie ČR, obv. odd. Kolín - Vyhlášení popisu věci 28.01.2019 31.07.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/ORR 4016/19-spi O Z N Á M E N Í o termínech provádění blokového čištění na území města Kolína 18.02.2019 29.11.2019 ORR ostatní
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
Usn.č. 887/22/RM/2019 Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci v sociální ... 28.05.2019 31.12.2019 OSVZ městské granty
MUKOLIN/ORR 61407/19-kra Územní plán Uhlířská Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení ... 24.06.2019 01.08.2019 ORR pořizování územního plánu - obce
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 24.06.2019 13.08.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 01.07.2019 01.08.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 01.07.2019 01.08.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 67146/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 08.07.2019 24.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 67804/19-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/82 v kat. území Ovčáry ... 08.07.2019 24.07.2019 ORR prodej pozemku (záměr)
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 09.07.2019 30.07.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 09.07.2019 30.07.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 09.07.2019 30.07.2019 KU výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 69101/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rubešova, ul. ... 10.07.2019 26.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 68463/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 10.07.2019 26.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 68555/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Komenského a ... 10.07.2019 26.07.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 69137/19-ben Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné ... 12.07.2019 29.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 69138/19-ben Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) – omezení užívání pitné ... 12.07.2019 29.07.2019 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 69282/19-Dur Zahájení stavebního řízení - úprava místní komunikace ul. Lipanská, k.ú. Kolín 12.07.2019 29.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 69168/19-zak Usnesení o přerušení řízení - JON.CZ s.r.o. - pokládka telekomunikačního ... 12.07.2019 29.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 69336/19-Dur Zahájení stavebního řízení - stavební úpravy bytového domu č.p. 806, ul. ... 12.07.2019 29.07.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 70502/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Zídkách v ... 16.07.2019 01.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 71042/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - TAŠKA NA KOLO 16.07.2019 01.08.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 67247/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.07.2019 05.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 69573/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 18.07.2019 05.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 71567/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÍVČÍ BATOH 18.07.2019 05.08.2019 KU ztráty a nálezy
130 EX 3846/11-105/E1 Ex. úřad Most (JUDr. Paraska) - dražební vyhláška - spoluvlastnický podíl ... 18.07.2019 04.09.2019 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 71717/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.07.2019 05.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 71412/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 19.07.2019 05.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
087868/2019/KUSK-DOP/Svo Krajský úřad Středočeského kraje - Zamítnutí odvolání ve věci určení ... 19.07.2019 05.08.2019 dokumenty jiných správních orgánů
MUKOLIN/OD 71782/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na veřejně ... 19.07.2019 05.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 72206/19-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní ... 22.07.2019 07.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 72368/19-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ KOLO 22.07.2019 07.08.2019 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/SU 47161/19-Dur Rozhodnutí - stavební povolení na stavební úpravy bytu č. 6 v bytovém domě ... 22.07.2019 07.08.2019 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 69571/19-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.07.2019 07.08.2019 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 64556/19-vol Rozhodnutí - veřejná vyhláška - povolení změny stavby „III/3297 Plaňany - PD“ 22.07.2019 07.08.2019 OD pozemní komunikace - stavební řízení
106 EX 10221/10-113 Ex. úřad Plzeň (JUDr. Wolfová) - dražební vyhláška - tablet zn. Lenovo a ... 23.07.2019 26.09.2019 dražba
MUKOLIN/OSBN 71138/19-krap Město Kolín - dražební vyhláška - č.p. 153, ul. Mnichovická, Kolín V 23.07.2019 11.09.2019 OSBN dražba domu - dražební vyhláška