Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OSMM 8578/21-div Blokové čištění v roce 2021 01.02.2021 29.11.2021 OSMM ostatní
MUKOLIN/OSBN 15297/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání stánek bez ... 17.02.2021 31.08.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
06825/21 -SSHR Česká republika - Správa státních hmotných rezerv - výběrové řízení ... 02.06.2021 31.08.2021 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OSBN 52971/21-jir Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 09.06.2021 31.12.2021 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
usn.č.4007/105/RM/2021 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA - Pravidla a podmínky pro podávání ... 21.06.2021 20.09.2021 OSVZ městské granty
MUKOLIN/OSBN 51369/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.4 v č.p. 684, ul. U ... 24.06.2021 30.08.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 51375/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.1 v č.p. 681, ul. U ... 24.06.2021 30.08.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 51377/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.2 v č.p. 684, ul. U ... 24.06.2021 30.08.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 51381/21-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.13 v č.p. 134, ul. ... 24.06.2021 30.08.2021 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
Středočeský kraj - SOŠ a SOU stavební Kolín - Oznámení záměru pronajmout ... 02.07.2021 02.09.2021 pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OIÚP 62686/21-ska Regulační plán městské památkové rezervace Kolín – oznámení pořizovatele ... 09.07.2021 19.08.2021 OIÚP pořizování územního plánu - Kolín
MUKOLIN/OZPZ 63320/21-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla 13.07.2021 13.08.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 59535/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 20.07.2021 20.08.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 59550/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 20.07.2021 20.08.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/OZPZ 59485/21-Ze Výzva k odstranění odstaveného vozidla 20.07.2021 20.08.2021 OŽPZ autovraky
MUKOLIN/KU 68051/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - DÁMSKÉ HODINKY 20.07.2021 05.08.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OSMM 64753/21-Mor ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 2515/22 o výměře cca ... 20.07.2021 05.08.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 67001/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat část pozemku parc. č. 637/8 o výměře cca 300 ... 20.07.2021 05.08.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OZPZ 64119/21-hak Prodloužení lhůty pro dokončení stavby: „Kanalizace a ČOV Polní Voděrady“ 21.07.2021 06.08.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/SU 56873/21-zak Oznámení o zahájení územního řízení - Obec Břežany I., IČ 00235270 - ... 21.07.2021 06.08.2021 územní a stavební řízení
192 EXD 7/21-4 Ex. úřad Kutná Hora (Mgr. Jakubovská) - dražební vyhláška - podíl 1/4 ... 21.07.2021 19.08.2021 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OD 68176/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Školní v k. ... 21.07.2021 06.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 68670/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.07.2021 09.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 64946/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 22.07.2021 09.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/SU 64529/21-nes Opravné rozhodnutí - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - obnova NN ve Veltrubech ... 22.07.2021 09.08.2021 územní a stavební řízení
110060786352 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně IV dne 11.8.2021 22.07.2021 12.08.2021 ostatní
110060786374 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně II dne 11.8.2021 22.07.2021 12.08.2021 ostatní
Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí ... 22.07.2021 12.08.2021 výběrové řízení na pracovní místo
EAS/SKO/048/2021 ÚZSVM - aukční vyhláška - p.p.č. 767/8 a 774/20 (sportoviště a rekreační ... 22.07.2021 12.08.2021 dražba
Oznámení o zrušení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "referent/ka ... 22.07.2021 09.08.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Kolín - výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/ka ... 23.07.2021 19.08.2021 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Kolín - výběrové řízení na obsazení pracovního místa „vedoucí ... 23.07.2021 12.08.2021 OD výběrové řízení na pracovní místo
110060784453 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny v Kolíně V dne 12.8.2021 26.07.2021 13.08.2021 ostatní
10060790799 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny - parcelní č. 2725/3 v ... 26.07.2021 17.08.2021 ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ... 26.07.2021 10.08.2021 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OD 68703/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na silnici ... 26.07.2021 11.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 63287/21-vol Oznámení o podání návrhu místní úpravy provozu na místních komunikacích ... 27.07.2021 12.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/KU 70762/21-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - batoh 28.07.2021 13.08.2021 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OD 70404/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 28.07.2021 13.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 67776/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.07.2021 16.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 60338/21-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 29.07.2021 16.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 71517/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava provozu na místní ... 30.07.2021 16.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OZPZ 11150/21-hak Oznámení zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – prodloužení ... 30.07.2021 16.08.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 22562/21-Ha Společné povolení ke stavbě „Sobočice, splašková kanalizace“ na pozemcích ... 02.08.2021 18.08.2021 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 71775/21-vokr ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat části pozemků parc. č. 277/3 a 326/17 v k.ú. ... 02.08.2021 18.08.2021 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/SU 45563/21-Dur Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby - pokládka HDPE chrániček ... 03.08.2021 19.08.2021 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 72551/21-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 03.08.2021 19.08.2021 OD pozemní kumunikace - úprava provozu