Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
MUKOLIN/OZPZ 39659/22-novy Výzva k odstranění odstaveného vozidla 03.05.2022 03.06.2022 OŽPZ autovraky
usn.č. 5131/131/RM/2022 Časový plán provádění opatření PZKO – ZÓNA STŘEDNÍ ČECHY – CZ02 ... 22.02.2022 01.01.2024 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
8202/2022-36281/22-Gl Zveřejnění oznámení o zahájení řízení podle zák. č. 224/2015 Sb. k záměru: ... 09.05.2022 10.06.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
MUKOLIN/OZPZ 45109/22-Ch Zveřejnění oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zák. č. ... 16.05.2022 02.06.2022 OŽPZ dokumenty EIA, SEA, IPPC, ovzduší
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) aktualizace ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
2080277/22/2100-11460-200796 Finanční úřad pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška o vyměření daně ... 26.04.2022 27.05.2022 dokumenty jiných správních orgánů
051898/2022/KUSK Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška - DORUČENÍ NÁVRHU ... 02.05.2022 03.06.2022 dokumenty jiných správních orgánů
Státní plavební správa - opatření obecné povahy 63/2022, kterým se zastavuje ... 10.05.2022 26.05.2022 dokumenty jiných správních orgánů
179 EX 33/22-62 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - jednotka ... 02.05.2022 16.06.2022 dražba
MUKOLIN/OZPZ 34393/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j. 18918/2019-MZE-16212 - odchylná ... 09.04.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 122430/19-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 63920/2019-MZE-16212 12.12.2019 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 36956/20-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: 17110/2020-MZE-16212 09.04.2020 02.01.2023 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
MUKOLIN/OZPZ 86554/21-Pá Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, č.j.: MZE-49892/2021-16212 20.09.2021 21.12.2022 OŽPZ lesní hospodářství a myslivost
usn.č.5626/140/RM/2022 KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA - Pravidla a podmínky pro podávání ... 06.05.2022 08.08.2022 OSVZ městské granty
Oznámení o okruhu údajů, které Město Kolín může jako správce poplatku ... 29.12.2021 30.12.2022 FO ostatní
KRPS-149134-59/TČ-2020-010411 Policie České republiky - Vyhlášení popisu věci 27.01.2022 28.07.2022 ostatní
MUKOLIN/OSMM 11011/22-div Oznámení o provádění blokového čištění na území města Kolína v roce 2022 07.02.2022 28.11.2022 OSMM ostatní
0 Nc 1002/2022-29 Okresní soud v Kolíně - výzva ke zjištění data úmrtí zemřelého 21.04.2022 23.05.2022 ostatní
MUKOLIN/OIÚP 36212/22-ska Územní plán Ovčáry – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 22.04.2022 10.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 35947/22-sindv1 Územní plán Lipec - oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu úpravy 22.04.2022 09.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 44036/22-kra Územní plán Krakovany – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 16.05.2022 22.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 44324/22-kra Územní plán Pašinka - oznámení pořizovatele o projednávání návrhu zadání 16.05.2022 16.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OIÚP 46004/22-kra Územní plán Dománovice – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a ... 20.05.2022 27.06.2022 OIÚP pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/OD 41676/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Školou v k. ... 09.05.2022 25.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 43097/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/12538 v obci ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 33497/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 38184/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/33339 v obci ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 39250/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice III/12534 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 42991/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu - dočasný zákaz zastavení na místní ... 11.05.2022 27.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 44020/22-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na účelové komunikaci ... 13.05.2022 30.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 40957/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 13.05.2022 30.05.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 45168/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 16.05.2022 01.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 41959/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 36808/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 28197/22-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava dopravního značení ... 19.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 24496/22-vol Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici č. II/334 ... 20.05.2022 07.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 46087/22-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Hnykova, ul. U ... 20.05.2022 06.06.2022 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/FO 28116/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28187/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/FO 28185/22-vil ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu ... 25.03.2022 02.01.2023 FO právní předpisy města
MUKOLIN/OSMM 46356/22-chud ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA prodat ze svého vlastnictví jmenované podíly stavebních ... 19.05.2022 06.06.2022 OSMM prodej pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 117958/21-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 16.12.2021 30.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 3735/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v přízemí ... 13.01.2022 01.08.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 43672/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v areálu ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 43752/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání budovu č. ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 43749/22-krap Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání budovu č. ... 12.05.2022 30.05.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 45978/22-jir Z Á M Ě R města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání domě č.p. ... 18.05.2022 20.06.2022 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSMM 42970/22-dra ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA Pronajmout část městských pozemků parc. č. st. 7193 ... 12.05.2022 30.05.2022 OSMM pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSMM 44093/22-Mor Z Á M Ě R města Kolína propachtovat zemědělské pozemky v k.ú. Štítary u Kolína 13.05.2022 30.05.2022 OSMM pronájem pozemku (záměr)
Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 29.12.2021 30.12.2022 FO rozpočet města
Návrh Závěrečného účtu města Kolína za rok 2021 05.05.2022 24.05.2022 FO rozpočet města
MUKOLIN/SU 91067/21-Nov Společné povolení - pozemek parc.č. 161/3 v katastrálním území Dománovice ... 12.05.2022 30.05.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 27568/22-Nov Rozhodnutí o prodloužení platnosti spojeného územního rozhodnutí a stavebního ... 20.05.2022 06.06.2022 územní a stavební řízení
MUKOLIN/SU 43366/22-voka Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Kongresové centrum ILF a.s., ... 17.05.2022 02.06.2022 Veřejnoprávní smlouvy
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MUKOLIN/OSMM 42529/22-dra Oznámení - kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 dle cenových ... 06.05.2022 07.06.2022 OSMM vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 90747/21-hak Společné povolení ke stavbě díla „ČOV a tlaková kanalizace Pučery a Chotouchov“ ... 13.05.2022 30.05.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 44261/22-hak Povolení stavby vodního díla veřejnou vyhláškou „Čistící šachty – Tři Dvory“ 20.05.2022 06.06.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 46126/22-Mu Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou ... 20.05.2022 06.06.2022 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OSCP 46582/22-kraj Oznámení o místě podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
MUKOLIN/OSCP 46592/22-kraj O Z N Á M E N Í o potřebném počtu podpisů na peticích pro volby do zastupitelstev ... 19.05.2022 10.08.2022 OSČP volby, referendum
Rada města Kolína vyhlašuje záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 10.05.2022 01.06.2022 KU výběrové řízení - ostatní
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 28.04.2022 31.05.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
Město Kolín - Městská policie Kolín - Oznámení o vyhlášení výběrového ... 04.05.2022 25.05.2022 výběrové řízení na pracovní místo
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ... 06.05.2022 24.05.2022 KU výběrové řízení na pracovní místo
INFORMACE o konání 26. zasedání Zastupitelstva města Kolína dne 23.05.2022 13.05.2022 24.05.2022 KU zastupitelstvo města
MUKOLIN/KU 45708/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 17.05.2022 02.06.2022 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 45738/22-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - PENĚŽENKA S PENĚZI 17.05.2022 02.06.2022 KU ztráty a nálezy