Úřední deska | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Úřední deska


Číslo jednacíNadpisVyvěšenoSejmutoAutorTyp
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro HC Kolínští Kozlové, s.r.o., ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 23.11.2015 23.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč pro Klub pro ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 75 000,- Kč pro SH ČMS ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
UZSVM/SKO/3894/2014-SKOM Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník) - § 64 ... 24.07.2014 31.12.2024 dokumenty jiných správních orgánů
Blokové čištění 2018 18.01.2018 10.12.2018 ORR ostatní
Dodatek č. 1 ve výši 108 481,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 124 161,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 126 020,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 187 775,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 26 512,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 385 291,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 39 807,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 50 000,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 55 080,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 59 223,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 77 955,- Kč k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Dodatek č. 1 ve výši 80 912,- Kč k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Usn. RM č. 4330/125/RM/2017 Dotační program na podporu dobrovolných hasičů v územním obvodu města Kolína ... 21.12.2017 21.03.2018 OOKŘ ostatní
203 Ex 24728/16-84 Ex. úřad Přerov (JUDr. Jícha) - dražební vyhláška - podíl 1/8 na pozemcích ... 03.01.2018 22.02.2018 dražba
179 EX 881/17-35 Ex. úřad Žďár nad Sázavou (Mgr. Ráček) - dražební vyhláška - pozemek ... 25.01.2018 08.03.2018 dražba domu - dražební vyhláška
2501/2015 Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 04.01.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
2460/2015 Informace o podmínkách pro uzavřením smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadní ... 30.12.2015 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
10344/2016 Informace provozovatele VODOS s.r.o. o platných údajích pro možné odběratele ... 03.02.2016 02.01.2026 ORR vodní hospodářství
SVS/2018/020516-G Informace Státní veterinární správy - Vysocepatogenní aviární influenza ... 19.02.2018 07.03.2018 OŽPZ ochrana přírody
Internetový odkaz na úřední desku Vodohospodářského sdružení Kolín - "Hospodaření" ... 15.02.2018 -nezadáno- vodní hospodářství
MmP 5588/2018/18 Magistrát města Pardubic - veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ... 15.02.2018 02.03.2018 dokumenty jiných správních orgánů
MUCB 10228/2018 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta ... 21.02.2018 22.03.2018 výběrové řízení na pracovní místo
MUCB 12012/2018 Město Český Brod - Výběrové řízení na obsazení pozice referenta odboru ... 21.02.2018 22.03.2018 výběrové řízení na pracovní místo
MUKOLIN/OSBN 13595/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.1276/2 v ul. Brankovická, ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13601/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/14 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13596/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/3 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13597/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/8 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSBN 13599/18-krap Město Kolín - dražební vyhláška - bytová jednotka č.134/9 v ul. Karoliny ... 13.02.2018 20.03.2018 OSBN dražba bytu - dražební vyhláška
16 E 8/2014-176 Okresní soud v Kolíně - dražební vyhláška - parc.č.st. 1609 s RD č.p. ... 07.11.2017 26.02.2018 dražba domu - dražební vyhláška
MUKOLIN/OSCP 12815/18-hup Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nela Sveykovská, roč. 1989 07.02.2018 23.02.2018 OSČP evidence obyvatel
MUKOLIN/OD 111706/17-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulici Obecní ... 06.02.2018 22.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 8145/18-vol Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulicích Roháčova, ... 07.02.2018 23.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 136796/17-kok Oznámení o úravě ceny stočného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/ORR 136810/17-kok Oznámení o úravě ceny vodného k 1.1.2018 02.01.2018 31.12.2018 ORR vodní hospodářství
MUKOLIN/KU 14633/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - BATOH 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14637/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - JÍZDNÍ KOLO 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLINKU 1462918-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - MOBILNÍ TELEFON 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/KU 14635/18-har OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ NÁLEZU - RŮZNÉ DRUHY PRACOVNÍHO NÁŘADÍ 13.02.2018 01.03.2018 KU ztráty a nálezy
MUKOLIN/OZPZ 15027/18-ben Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovod ... 16.02.2018 05.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OZPZ 13921/18-Ha Oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou – „Vodovodní ... 14.02.2018 02.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství
MUKOLIN/OD 13540/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 15513/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13543/18-noj OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné ... 16.02.2018 05.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 128427/17-vol OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy ... 16.02.2018 06.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 72802/17-kle Plán odpadového hospodářství města Kolín 19.07.2017 -nezadáno- ORR ostatní
KRPC-180797-245/TČ-2016-020771 Policie ČR SKPV Strakonice - Vyhlášení popisu věci (vloupání do osobních ... 26.09.2017 26.03.2018 dokumenty jiných správních orgánů
Program na materiální podporu neškolských organizací zabývající se mimoškolní ... 04.12.2017 28.02.2018 OŠKS městské granty
MUKOLIN/SU 5866/18-pes Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou ... 19.01.2018 01.03.2018 městské granty
PROKONZULTA a.s. - dražební vyhláška - nemovitosti na LV č. 6192 v k.ú. Kolín, ... 07.02.2018 16.03.2018 dražba
Rada města Kolína - Záměr prodat formou veřejné soutěže o nejvhodnější ... 06.02.2018 22.03.2018 KU ostatní
MUKOLIN/OZPZ 134359/17-gr SDĚLENÍ ORGÁNU OCHRANY PŘÍRODY, ŽE NASTALY PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ ODCHYLNÉHO ... 14.12.2017 02.04.2018 OŽPZ ochrana přírody
MUKOLIN/SU 6731/17-pes Souhrnná závěrečná zpráva dotačního programu „Podpora obnovy kulturních ... 22.01.2018 22.02.2018 ostatní
SPU 033884/2018 SPÚ Kutná Hora - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Kolín a Sendražice u Kolína 07.02.2018 09.03.2018 pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OD 14906/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení na ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 134858/17-noj Stanovení přechodné úpravy provozu - přechodná úprava doprav. značení silnic ... 09.02.2018 26.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17005/18-car STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI - dočasný zákaz ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13666/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Rorejcova, Duk. ... 12.02.2018 27.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14407/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Sokolská v k.ú. ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 17047/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v k. ú. Kolín ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13021/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 08.02.2018 23.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 14364/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 16779/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 21.02.2018 08.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 3744/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - dočasný zákaz ... 14.02.2018 01.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/OD 13029/18-car Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Masarykova, ul. ... 08.02.2018 23.02.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
MUKOLIN/ORR 2388/18-ska Územní plán Červené Pečky – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu změny č. 1 12.01.2018 02.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 6964/18-fis Územní plán Polní Voděrady – oznámení pořizovatele o zveřejnění návrhu 26.01.2018 16.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 10204/18-ska Územní plán Velim – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 02.02.2018 15.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/ORR 14542/18-ska Územní plán Veltruby – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání ... 16.02.2018 29.03.2018 ORR pořizování územního plánu - obce
MUKOLIN/SU 121406/17-Nov ÚzR - ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 - Býchory, Výrovna, nové kNN 16.02.2018 05.03.2018 územní a stavební řízení
SKO/009/2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení na nemovitý majetek - pozemky v k.ú. Kolín 20.02.2018 21.03.2018 výběrové řízení - ostatní
SKO/007/2018 ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení na nemovitý majetek - zděná hrobka ... 21.02.2018 21.03.2018 výběrové řízení - ostatní
MUKOLIN/OD 6857/18-vol VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ... 16.02.2018 06.03.2018 OD pozemní kumunikace - úprava provozu
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Aeroklub Kolín, IČ46391215 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BASKETBALL CLUB KOLÍN 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro BC Kolín, IČ27929175, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Dance Club Inferno o.s., IČ22675051 ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FBC Kolín, IČ 26536447 25.09.2015 25.09.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro FK Kolín, IČ48950467, rok 2016 ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Štítarský SK, ... 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Klub rekreačního sportu Kolín, ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro pana Karla Falbera 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SC Kolín, IČ 00406716 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro SK Volejbal Kolín, IČ26670381, ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sporotvní oddíl plavání Kolín, ... 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sportovní klub LTC Kolín - Tenis ... 08.02.2016 08.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Stáj Václav Kolín, IČ 14800471 06.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TAEHAN - klub korejských sportů 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Taneční klub CrossDance, IČ22721711 ... 09.11.2015 09.11.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín ... 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Kolín, ... 12.10.2015 12.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Tenisový klub PTA Kolín, IČ22878751 ... 10.12.2015 10.12.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ AGRO Kolín, IČ18620183 07.10.2015 08.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Sendražice, IČ18622810 05.10.2015 05.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Vembloud Korfbal Club Kolín 30.09.2015 01.10.2018 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 1 300 000,- Kč pro Tělocvičnou ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro O.S. Barry ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 102 087,- Kč pro TAEHAN ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 117 808,- Kč pro Dance ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 120 000,- Kč pro SKUPINU ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 154 435,- Kč pro TJ AGRO ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 16 054 537,14 Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 172 471,- Kč pro Tenisový ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2 500 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč pro Handball ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 223 610,- Kč pro Sportovní ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 240 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro fotbalový ... 07.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 250 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 3 820 000,- Kč pro SC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 400 000,- Kč pro Z&S APACHE ... 29.02.2016 01.03.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč pro Farní ... 06.04.2016 08.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 859,- Kč pro Ju-Jutsu ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 59 941,- Kč pro Akademii ... 09.05.2016 09.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 6 509 000,- Kč pro Správu ... 30.03.2016 01.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč pro Evropské ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 600 000,- Kč pro BASKETBALL ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 61 566,- Kč pro Taneční ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 67 732,- Kč pro Stáj Václav ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 73 101,- Kč pro Aeroklub ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 74 713,- Kč pro Klub vodních ... 27.04.2016 29.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 79 692,- Kč pro Klub rekreačního ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro FBC Kolín, ... 22.02.2016 22.02.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Junák ... 04.05.2016 06.05.2019 Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Militaris, ... 04.05.2016 06.05.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 80 000,- Kč pro Židovskou ... 25.04.2016 25.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 84 000,- Kč pro Sbor dobrovolných ... 09.06.2016 10.06.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 90 000,- Kč pro Mgr. Dalibora ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 94 845,- Kč pro TJ Sokol ... 15.04.2016 15.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 96 000,- Kč pro Základní ... 04.04.2016 04.04.2019 FO Veřejnoprávní smlouvy
MUKOLIN/ORR 7218/18-stur Výzva k odstranění odstaveného silničního vozidla 19.02.2018 20.04.2018 ORR autovraky
MUKOLIN/SU 16453/18-sla Zah. ÚzŘ - Obec Kbel, IČO 00665118 - tlaková kanalizace a ČOV 300 EO, vodovod, ... 20.02.2018 08.03.2018 územní a stavební řízení
MUKOLIN/OD 8454/18-vol ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUIPU A UMÍSTĚNÍ PEVNÉ PŘEKÁŽKY ... 06.02.2018 22.02.2018 OD ostatní
MUKOLIN/ORR 16927/18-kan ZÁMĚR MĚSTA KOLÍNA pronajmout část pozemku parc. č. 1605/1 v katastrálním ... 20.02.2018 07.03.2018 ORR pronájem pozemku (záměr)
MUKOLIN/OSBN 17187/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 21.02.2018 07.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 14786/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 14.02.2018 02.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 31928/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 50891/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 51010/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 18.05.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 32254/17-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 06.04.2017 31.12.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OSBN 17194/18-rie Záměr města Kolína pronajmout prostor sloužící k podnikání v domě č. ... 21.02.2018 07.03.2018 OSBN pronájem nebytových prostor (záměr)
Záměr města Kolína pronajmout prostory sloužící k podnikání pro nápojový ... 06.02.2018 22.02.2018 KU pronájem nebytových prostor (záměr)
MUKOLIN/OD 13056/18-vol Zamítnutí žádosti o určení neexistence veřejně přístupné účelové komunikace ... 15.02.2018 05.03.2018 OD ostatní
MUKOLIN/OZPZ 83623/17-Mu Změna stavby před dokončením – prodloužení lhůty pro dokončení stavby ... 21.02.2018 09.03.2018 OŽPZ vodní hospodářství