Vydání řidičského průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vydání řidičského průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD001
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Vydání řidičského průkazu (dále jen "ŘP")
 4. Základní informace k životní situaci
  -
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Osoba, které bylo řidičské oprávnění uděleno.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Získání řidičského oprávnění-odborná způsobilost
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Dostavte se na odbor dopravy.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na jakémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • doklad o získání řidičského oprávnění(odborná způsobilost)
  • platný doklad totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti řízení motorových vozidel
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti, možný poplatek 700 Kč (viz níže)
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena do 20 dní od podání (nejpozději)-200 kč
  Vaše žádost bude vyřízena do 5 dnů od podání-výše uvedený poplatek-700 kč
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu – možný zástupce (viz níže)
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  při vyzvednutí ŘP osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby s ověřeným podpisem .
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci vzhledem k určitým problémům není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů (dále silniční zákon)
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Zda lze žádost o vydání řidičského průkazu zaslat poštou:
  - ust. § 117 siln. zákona sice určitou možnost připouští, ale vzhledem k neúplné aplikovatelnosti vpředu uvedeného ustanovení a následným problémům s tímto spojeným doporučujeme osobní podání - zastupování není přípustné
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky MěÚ Kolín
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace