Výměna řidičského průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Výměna řidičského průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD002
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Výměna řidičského průkazu
 4. Základní informace k životní situaci
  Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru ES je stanovena zákonem č.361/2000 o silničním provozu a o změnách některých zákonů.(jedná se o povinnou výměnu ŘP)
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel řidičského průkazu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí. Předložení průkazu totožnosti a stávajícího ŘP .
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Dostavte se na odbor dopravy.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Na jakémkoliv OÚ obce s rozšířenou působností, elektronicky přes Portál občana.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • dosavadní řidičský průkaz,
  • platný doklad totožnosti,
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. Výměna je prováděna bezplatně dle zákona.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Vaše žádost bude vyřízena do 20 dní od podání.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci –při výdeji možný zástupce.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  při vyzvednutí ŘP osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby s ověřeným podpisem
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou vzhledem k neaplikovatelnosti ust. §117 siln. zákona
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  V případě nesplnění povinností při výměně ŘP – porušení ust. § 46 z.č. 200/1990Sb., o přestupcích – možná sankce – do 30 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Lze pověřit k zastupování: - ano , při výdeji ŘP (náležitosti ust. §110 odst.5 siln. zákona)
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  • obecní úřad obce s rozšířenou působností.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky MěÚ Kolín
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace