Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD004
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 4. Základní informace k životní situaci
  Držitel řidičského oprávnění při ztrátě,odcizení,poškození nebo zničení svého Řidičského průkazu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušnému úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Držitel řidičského průkazu.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Neprodleně osobně oznamte tuto skutečnost příslušnému úřadu.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností .
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy:  úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte :
  • platný doklad totožnosti,
  • poškozený řidičský průkaz (v případě poškození)
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádné.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek činí 200 Kč v hotovosti, nebo platební kartou.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Bezodkladně po oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení platného řidičského průkazu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění „Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu“.Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne jeho vydání,po tuto dobu nahrazuje řidičský průkaz, ale pouze pro provoz na území ČR. Současně žadatel na přepážce podá „Žádost o vydání řidičského průkazu“.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou vzhledem k neaplikovatelnosti ust. § 117 siln. zákona
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  634/2004 Sb. o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta .
 21. Nejčastější dotazy
   
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  Ministerstvo dopravy ČR,
  • obecní úřady obce s rozšířenou působností
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -