Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu


základní informace  |  rozšířené informace  |  úplné informace

 1. Identifikační číslo
  OD
 2. Kód
  OD003
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu (obecně)
 4. Základní informace k životní situaci
  V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  oprávněný držitel nebo pozůstalý
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno , odňato řidičské oprávnění, který se vzdal ŘO nebo , který pozbyl řidičské oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů nebo na základě pravomocného rozhodnutí. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Odevzdejte průkaz na příslušném úřadu. Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Obecní úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Kde: Na Valech 72, Kolín
  S kým: příslušný referent
  Kdy: úřední hodiny
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte:
  • řidičský průkaz,
  • průkaz totožnosti
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Potvrzení o odevzdání obdržíte na příslušném úřadě podle místa trv. bydliště.
  Formulář v interaktivní elektronické podobě v příloze.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do pěti pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení , odnětí řidičského oprávnění nebo právní moci rozhodnutí v němž byl udělen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel , v případě pozbytí ŘO z důvodu dosažení 12 bodů pak do 5 pracovních dnů od převzetí oznámení..V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Další činnosti nejsou stanoveny.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  361/2000 Sb., o silničním provozu a o změnách některých zákonů
 18. Jaké jsou související předpisy
  31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů 200/1990 Sb., o přestupcích, 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Může vám být uložena pokuta podle zákona o přestupcích.-ust. §46 – pokuta do 30 000 Kč.
 21. Nejčastější dotazy
  Proč se musí odevzdat ŘP po zemřelém: - jedná se o úřední doklad
 22. Další informace
  Kde získáte bližší informace:
  Ministerstvo dopravy ČR,
  • obecní úřady obce s rozšířenou působností
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Stránky Ministerstva dopravy ČR
  Stránky MěÚ Kolín
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
  Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
  Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
  Vydání řidičského průkazu
  Vydání mezinárodního řidičského průkazu
  Výměna řidičského průkazu
  Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor dopravy, MěÚ Kolín
 26. Kontaktní osoba
  kontaktní telefon: 321 748 100, 123, 132 
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  14.8.2019
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  14.8.2019
 29. Datum konce platnosti popisu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  -