Informace k odpadovému hospodářství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k odpadovému hospodářství


Informace

Platba za komunální odpad

Kancelář pro informace a placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nachází v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín, Sokolská 1095 v areálu bývalého kolínského zámku-pivovaru. Kancelář je v přízemí budovy v pravém rohu parkoviště (viz obr.). Na této pokladně lze pohodlně platit i platební kartou. 

Tel.: 321 400 757

Poplatek 696 Kč je možné uhradit těmito způsoby:

  • kanceláři v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín, Sokolská 1095 v areálu bývalého kolínského zámku-pivovaru. Na této pokladně lze platit hotově i platební kartou. Tel.: 321 400 757
  • na hlavní pokladně Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78, 2. patro. Zde je možná také platba v hotovosti i platební kartou.
  • bankovním převodem na č. ú. 3662042/0800 pokud neznáte svůj variabilní symbol, tak vám ho sdělí na tel.: 321 400 757
  • on-line přes portál občana: PORTAL.MUKOLIN.CZ

Kontakty

Kancelář: CEROP - Martina Jarešová, Alena Brantová, Lenka Prokopová
Email: martina.jaresova@mukolin.cz, alena.brantova@mukolin.cz, lenka.prokopova@mukolin.cz
Telefon: 321 400 757
Telefon: 720 036 506
Telefon: 720 036 717


Akce

Fotky

Přílohy

RSS

Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kolín

06.01.2022 11:47Aktualizováno

Od 1. ledna je v platnosti nová Obecně závazná vyhláška Města Kolína č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Kolín.

Harmonogram svozu bioodpadu na rok 2022

06.01.2022 13:29Aktualizováno

Harmonogram svozu: PONDĚLÍ  -  KOLÍN I, KOLÍN II, ZIBOHLAVY ÚTERÝ  -  SENDRAŽICE, ŠTÍTARY, KOLÍN VI STŘEDA  -  KOLÍN III, KOLÍN IV ČTVRTEK  -  KOLÍN V: ulice: ...

Harmonogram svozu žlutých popelnic na rok 2022

06.01.2022 13:26Aktualizováno

Harmonogram svozu: PONDĚLÍ  -  KOLÍN I, KOLÍN II, ZIBOHLAVY ÚTERÝ  -  SENDRAŽICE, ŠTÍTARY, KOLÍN VI STŘEDA  -  KOLÍN III, KOLÍN IV ČTVRTEK  -  KOLÍN V: ulice: ...

Důležité upozornění! 31.5. byl termín pro splatnost poplatku za odpady!

10.06.2021 16:30

25urgence_poplatek_odpady.jpg Upozorňujeme občany, že pokud jste doposud neuhradili poplatek, prosíme učiňte tak neprodleně, neboť se nezaplacením vystavujete nepříjemnostem spojeným s exekučním vymáháním.

Sběrný dvůr Zibohlavy

20.05.2021 14:00Aktualizováno

90kontejner_sut.jpg Do sběrného dvora v Zibohlavech je nově možné odvážet stavební suť, kam byl přistaven kontejner na toto určený.

Odpadové hospodářství

19.04.2021 08:08Aktualizováno

58letak_odpady_ve_zkratce_a4_final.jpg Je tomu přes rok, kdy město Kolín postupuje v rámci oblasti odpadového hospodářství v souladu s Obecně závaznými vyhláškami č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání ...

< 1 2 3 >