Informace k odpadovému hospodářství | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Informace k odpadovému hospodářství


Informace

Platba za komunální odpad

Kancelář pro informace a placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nachází v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín, Sokolská 1095 v areálu bývalého kolínského zámku-pivovaru. Kancelář je v přízemí budovy v pravém rohu parkoviště (viz obr.). Na této pokladně lze pohodlně platit i platební kartou. 

Tel.: 321 400 757

Poplatek 696 Kč je možné uhradit těmito způsoby:

  • kanceláři v Podnikatelském inkubátoru CEROP Kolín, Sokolská 1095 v areálu bývalého kolínského zámku-pivovaru. Na této pokladně lze platit hotově i platební kartou. Tel.: 321 400 757
  • na hlavní pokladně Městského úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 78, 2. patro. Zde je možná také platba v hotovosti i platební kartou.
  • bankovním převodem na č. ú. 3662042/0800 pokud neznáte svůj variabilní symbol, tak vám ho sdělí na tel.: 321 400 757
  • on-line přes portál občana: PORTAL.MUKOLIN.CZ

Kontakty

Kancelář: CEROP - Martina Jarešová, Alena Brantová
Telefon: 321 400 757
Email: martina.jaresova@mukolin.cz, alena.brantova@mukolin.cz


Akce

Fotky

Přílohy

RSS

Odpadové hospodářství

19.04.2021 08:08Aktualizováno

Je tomu přes rok, kdy město Kolín postupuje v rámci oblasti odpadového hospodářství v souladu s Obecně závaznými vyhláškami č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání ...

Vyřazené věci v rámci jarního úklidu nevyhazujte. Dejte jim v dubnu druhou šanci a vyhrajte hodnotné ceny.

15.03.2021 16:18

Staré nádobí po babičce, skříň, o kterou neustále zakopáváme či stará televize, kterou přesouváme z garáže do sklepa s tím, že jednou by se ještě mohla hodit. Jak v rámci jarního úklidu naložit s věcmi, které nám překáží, ...

Umisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic se ruší

09.03.2021 07:37

Vzhledem k nabytí účinnosti nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., podle nějž platí povinnost dodržet při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými ...

Důležité upozornění! 31.5. končí termín pro úhradu poplatku za odpady!

11.05.2021 09:14Aktualizováno

Opět uběhl rok a je tu povinnost zaplatit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

NOVINKA v třídění odpadu v Kolíně. Od 1. ledna dávejte také plechovky do žlutých nádob s plastem

18.12.2020 09:50

Kovové obaly jsou bohužel často součástí směsného komunálního (zbytkového) odpadu. Přitom se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Na rozšíření sběrných míst o další kontejnery ...

Svoz žlutých popelnic na plast v roce 2021

16.12.2020 12:50Aktualizováno

PONDĚLÍ  -  KOLÍN I, KOLÍN II, ZIBOHLAVY ÚTERÝ  -  SENDRAŽICE, ŠTÍTARY, KOLÍN VI STŘEDA  -  KOLÍN III, KOLÍN IV ČTVRTEK  -  ...

< 1 2 >