Městská policie | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Městská policie


Informace

Městská policie zejména:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
 • se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality ve městě
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

dále např.

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimo­řádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předávají je do městského útulku
 • provádí náhradní doručování písemností
 • zabezpečuje nebezpečné pře­cho­dy pro chodce
 • obsluhuje schránky důvěry
 • podílí se na projektech místní úrovně v rámci strategie prevence kriminality

Kontakty

Ulice: Kutnohorská 23
Město: Kolín IV
Telefon: +420 321 725 958
WWW: www.mpkolin.cz


Akce

Fotky

Přílohy

RSS