Vodohospodářské sdružení Kolín | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Vodohospodářské sdružení Kolín


Informace

O sdružení

Vodohospodářské sdružení Kolín bylo založeno a zaregistrováno dne 18. 10. 1995 za účelem zajišťování komplexního provozu vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví sdružení. Dále za účelem zajišťování obnovy a rozvoje tohoto majetku.

Vodohospodářské sdružení Kolín od svého vzniku postupuje dle svých stanov, upraveny dle zákona o obcích a nově zaregistrovány 17. 12. 2001, od tohoto data je Vodohospodářské sdružení Kolín dobrovolným svazkem obcí.

Zakládajícími členy Vodohospodářského sdružení Kolín jsou: město Kolín, obce Břežany I, Červené Pečky, Ovčáry, Plaňany, Tři Dvory, a Velim.

V roce 2003 se Vodohospodářské sdružení Kolín sloučilo s dobrovolným svazkem obcí VOKORA, skládající se z obce Kořenice a Ratboř, který tím zanikl a veškerý majetek přešel do majetku Vodohospodářského sdružení Kolín.

V červnu 2004 do Vodohospodářského sdružení Kolín vstoupila obec Křečhoř, v březnu 2009 obec Pašinka, v říjnu 2011 obec Konárovice, roku 2012 obec Veletov, v lednu 2017 obec Nebovidy a naposledy v roce 2021 obec Libodřice a Nová Ves I. V současné době se Vodohospodářské sdružení skládá ze 16 členských obcí.

Nejvyšším orgánem svazku je Rada Vodohospodářského sdružení Kolín, která se skládá ze všech starostů členských obcí. Rada volí předsedu a místopředsedu.

Výkonným orgánem Vodohospodářského sdružení Kolín jsou jednatelé svazku jmenovaní Radou Vodohospodářského sdružení Kolín.

Majetek svazku je tvořen příspěvky členů svazku složenými při založení na základě zakladatelské smlouvy, z majetku členských obcí, který byl vložen při vstupu do svazku a dále z majetku, který byl Vodohospodářskému sdružení převeden v rámci privatizace státního majetku Fondem národního majetku ČR. V době trvání se majetek rozrůstá o majetek vytvořený vlastní činností.

Sídlo: Havelcova 70, 280 00 Kolín

Michal Černík, jednatel, tel.: 777 800 169, e-mail: cernik@vhskolin.cz

Ing. Dagmar Slánská, ekonom, jednatelka, tel: 777 800 168, e-mail: slanska@vhskolin.cz

https://www.vhskolin.cz/uredni-deska/


Kontakty


Akce

Fotky

Přílohy

RSS