KOMISE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

KOMISE PRO PŘIDĚLOVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU


Informace

Komise byla zřízena Radou města Kolína dne 19.11.2014, usnesením č. 1/3/2014. Komise má v současné době 7 členů. Komise se zabývá otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu. Při posuzování a hodnocení nabídek postupuje objektivně a nestranně. Z jednání komise sepisuje protokol. Jednání komise je stanoveno dle potřeby. Pro VŘ zajišťuje veškeré náležitosti spojené s touto agendou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a interních pravidel města.

Kontakty


Akce

Fotky

Přílohy

RSS