Strategické dokumenty | mukolin.cz

jazyk cz jazyk en jazyk de
 

Občan

Strategické dokumenty


Na těchto stránkách najdete seznam koncepčních dokumentů města Kolína, ale i ostatní koncepční dokumenty, na jejichž tvorbě město spolupracovalo a které s Kolínem úzce souvisí. Dokumenty mají sloužit ke zkvalitnění řízení rozvoje našeho města. Zpracované dokumentace využíváme nejen pro svou další práci, ale představují i důležité podklady pro rozhodování městské správy a vedení města.
Mezi základní strategické dokumenty města Kolína patří: